• 004.JPG
 • 026.JPG
 • 065.JPG
 • 093.JPG
 • 098.JPG
 • 099.JPG
 • 115.JPG
 • 118.JPG

Rozwój wspólnoty  ::  

Wspolnota różańcowa
Róż Rodzinnych

W dniu 26 marca 2017r. z polecenia ks. biskupa Marka Stolarczyka przybyła do naszej parafii grupa ewangelizacyjna diecezji warszawsko-praskiej, której celem jest krzewienie modlitwy różańcowej w intencji rodzin i dzieci

Siostry Aneta i Kinga po każdej mszy św. dawały świadectwo łask, jakich doznały, modląc się na różańcu. Do grupy modlitewnej zapisało się w tym dniu 58 osób. W ten sposób utworzyła się w naszej parafii nowa wspólnota „Róże Rodzinne”.

Jesteśmy aktywną, dynamiczną, rozwijającą się Armią Rycerzy oddanych Matce Bożej Królowej Różańca Świętego. Naszą bronią są kule armatnie – paciorki różańca. Wielkim wydarzeniem każdego dnia jest to, że się modlimy. Dzięki takiej postawie wielu ludzi i wiele rodzin w naszej ojczyźnie oraz na całym świecie doświadcza uzdrawiającej mocy Miłości Bożej.

Idea modlitwy różańcowej Róż Rodzinnych

20 osób łączy się we wspólnej modlitwie różańcowej w intencji swoich rodzin, tworząc Różę modlących się za dzieci i za swoje rodziny. Każda z tych osób odmawia codziennie jedną dziesiątkę różańca, w dowolnym miejscu i czasie rozważając jedną z tajemnic różańcowych. Wszyscy uczestnicy łączą się duchowo, wypełniając w ten sposób wolę Maryi, która prosi o tę modlitwę i wstawia się przez nią u swojego Syna. W ten sposób codziennie odmawiany jest cały różaniec w intencji rodzin. Intencja ogólna brzmi:
„Za dzieci rodziców z kółek rodzinnych o Boże błogosławieństwo dla nich i opiekę Najświętszej Maryi Panny, za dzieci poczęte o dar życia dla nich i Boże błogosławieństwo dla ich rodziców, za małżeństwa z kółek, które proszą Pana Jezusa o dar macierzyństwa i ojcostwa, za rodziny zagrożone rozpadem, te które trapią konflikty, złe relacje, a także borykające się z różnymi trudnościami dnia codziennego, o wypraszanie dla osób samotnych daru założenia świętej rodziny, o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski naszym rodzinom.”

Źródła łaski we wspólnocie

Co nam daje wspólna modlitwa?
Modlitwa rodziców i modlitwa wspólna ma wielką moc! „Jeśli dwaj z was na ziemi zgodnie o coś prosić będą, to wszystkiego użyczy im mój Ojciec, który jest w niebie. Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich.” (Mt 18,19

 1. Codziennie ofiarujemy najpiękniejszy prezent naszym bliskim – wszystkie łaski związane z odmówieniem różańca w Róży (to tak jakbyśmy sami każdego dnia odmówili cały różaniec, czyli części: radosną, światła, bolesną i chwalebną).
 2. Dziesiątka różańca to 4–5 minut dziennie, aby nasza rodzina, nasze dzieci i wszyscy, za którymi się wstawiamy, mieli duchową opiekę Maryi przez 24 godziny na dobę.
 3. Pewność, że zawsze każdego dnia ktoś modli się za mnie, za moje dzieci i w moich intencjach.
 4. Rozwój naszej osobistej modlitwy, jest to również okazja do rozpoczęcia w rodzinie wspólnej modlitwy, tak często zaniedbywanej.
 5. Rozważenie poszczególnych tajemnic życia Jezusa i świętej Rodziny prowadzą nas poprzez nasze relacje w życiu i w naszych rodzinach.
 6. Tak ślubujemy Maryi w czasie zawierzenia: „Ciebie Najświętsza Maryjo Panno, Królowo Różańca Świętego, biorę sobie dzisiaj za Patronkę i Opiekunkę. Proszę Cię pokornie, abyś we wszystkich potrzebach moich – teraz i w godzinę śmierci mojej – wspierała mnie swoją pomocą. AMEN”.

Zapraszamy – dołączcie do nas! To prośba Matki Bożej. Pan Bóg swoją Łaską będzie działał w waszym życiu. „Róże rodzinne” to wspólnota dla każdego, nawet tego najbardziej zapracowanego. Tutaj spotkasz zwykłych, sympatycznych, życzliwych, serdecznych ludzi.


ROZWÓJ WSPÓLNOTY

Maryja prosi „Odmawiajcie codziennie Różaniec” Odpowiadając na Jej wezwanie, poprzez ogłoszenia parafialne początkowo przynajmniej co drugi miesiąc, teraz przynajmniej raz na pół roku, po każdej Mszy świętej, przy wyjściu z kościoła prowadzimy zapisy nowych członków. Uzupełniamy  w ten sposób luki powstałe w Różach np. po zmarłych członkach lub tych którzy zrezygnowali. Dzięki wierze, miłości, nadziei, ofiarnej i sukcesywnej pracy nasza Wspólnota ciągle rośnie. Dzisiaj jest nas 409 osób (w tym około 100 osób to mężczyźni) to jest 20 pełnych Róż, tworzymy 21 Różę. Jesteśmy aktywną, dynamicznie rozwijającą się Wspólnotą modlitewną.

ZAWIERZENIE RÓŻ

Każda Róża, która powstała w naszej Parafii jest zawierzana Matce Bożej. W niedzielę Bożego Miłosierdzia 23 kwietnia 2017 roku podczas uroczystej Mszy świętej zawierzono pierwsze trzy „Róże Rodzinne”:

 1. Różę świętej Moniki – zelator Danuta,
 2. Różę świętej Joanny Beretty Molli – zelator Anna,
 3. Różę świętego Józefa – zelator Andrzej.

W niedzielę 9 lipca 2017 roku ślubowały kolejne dwie Róże:

 1. Róża świętej Rity – zelator Elżbieta,
 2. Róża świętego Jana Pawła II – zelator Marek i Dorota.

W Święto Matki Bożej Różańcowej 7 października 2017 roku na uroczystej Mszy świętej zawierzono kolejne dwie „Róże Rodzinne”

 1. Różę świętej Doroty – zelator Dorota,
 2. Różę świętego Ojca Pio – zelator Tomasz.

10 grudnia 2017 roku podczas Mszy świętej ślubowały dwie Róże

 1. Róża świętego Alojzego Orione – zelator Jolanta i Andrzej,
 2. Róża świętego Brata Alberta Chmielewskiego – zelator Grzegorz.

W niedzielę Bożego Miłosierdzia 8 kwietnia 2018 roku, podczas uroczystej Mszy świętej, w pierwszą rocznicę istnienia Wspólnoty Różańcowej zawierzono kolejne cztery „Róże Rodzinne”:

 1. Różę świętego Szarbela – zelator Stefan,
 2. Różę świętego Łukasza – zelator Artur,
 3. Różę świętego Maksymiliana Maria Kolbe – zelator Tomasz,
 4. Różę świętego Macieja – zelator Janusz.

W Święto Matki Bożej Różańcowej 7 października 2018 roku o godzinie 13.00 zawierzono dwie Róże:

 1. Różę świętej siostry Faustyny – zelator Łucja,
 2. Różę świętej Filomeny – zelator Agata.

12 maja 2019 roku podczas Mszy świętej zawierzono dwie kolejne Róże:

 1. Różę świętej Królowej Jadwigi – zelator Joanna,
 2. Różę błogosławionej Karoliny Kózkównej – zelator Barbara.

5 stycznia 2020 roku podczas Mszy świętej zawierzono:

 1. Różę błogosławionego Jerzego Popiełuszki – zelator Edward.

3 stycznia 2021 roku podczas Mszy świętej zawierzono:

 1. Różę świętego Jakuba – zelator Jakub.

Ostatnio zawierzono Różę drugiego stycznia 2022 roku podczas Mszy świętej o godzinie 10:00:

 1. Róża świętej Urszuli Leduchowskie – zelator Bożena.

Po każdej Mszy świętej zawierzenia, gromadziliśmy się na uroczystej Agapie w Auli Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Takie spotkania integrują, pomagają w nawiązywaniu dobrych relacji, zapoznaniu się i utrzymaniu jedności we Wspólnocie.

SPOTKANIA

Nasze spotkania odbywają się raz raz w miesiącu,w każdączwartą niedzielę o godzinie 16:00 (czas trwania jedna godzina do półtorej). Udział w nich jest dobrowolny, wynikający z potrzeby serca.

 1. Powitanie i autoprezentacja wszystkich uczestników spotkania.
 2. Do zeszytu wpisujemy naszą obecność oraz intencje, w jakich chcemy poświęcić czas na spotkaniu. Te intencje składamy w darachofiarnych na koniec roku, podczas jednej z Mszy świętych
 3. Modlimy się odmawiając Różaniec Święty. W ten sposób pozdrawiamy Najświętszą Maryję Pannę, która prowadzi nas do Jezusa, wyprasza wiele łask i daje poczucie bezpieczeństwa.
 4. Wspólnie czytamy Pismo Święte – Słowo Boże, w którym obecny jest sam Bóg. On przemawia do nas nie tylko słowami, lecz także swoimi czynami, które bardziej niż słowa wyrażają odwieczną dobroć Boga względem człowieka. Słowo przeczytane, które pochodzi od Boga, nigdy nie powraca bezowocnie i zawsze przynosi plon. Ono wchodzi do naszego serca, a przez nie do naszej rodziny, ojczyzny , a nawet świata. Przez nie Bóg przemienia zło w dobro, smutek w radość, chorobę w zdrowie, wojnę w pokój.
 5. Konferencja prowadzona przez księdza – oopiekuna duchowego wspólnoty.
 6. Ogłoszenia, informacje, rozmowa itp.

W międzyczasie coś słodkiego. Siostry i bracia, którzy uczestniczą w spotkaniach są filarami całej Wspólnoty. Każda dodatkowa minuta jest darem i szacunkiem okazywanym Matce Bożej.

MSZE ŚWIĘTE

W w każdym miesiącu są zamówione i odprawiane Msze święte w intencjach naszej Wspólnoty: Za wszystkich Członków, Zelatorów, ich rodziny i dzieci oraz rozwój Wspólnoty Różańcowej „Róż Rodzinnych”. Za Kościół święty, Biskupów, Kapłanów, za naszą ojczyznę i rządzących nią. Członkowie aktywnie uczestniczą posługując jako lektorzy w czytaniu Słowa Bożego i modlitwie wiernych. Msza święta to największe źródło Bożych łask. Tutaj sam Jezus Chrystus wstawię się za nami do Boga Ojca. Ofiarowuje swoją Mękę, Krew, Rany aż po Śmierć na krzyżu. Jedna jedyna Msza święta ma większą wartość niż wszystkie modlitwy. To dzięki Eucharystii rozwijamy się i trwamy w dobrym.

WYMIANA TAJEMNIC RÓŻAŃCOWYCH

W czasie miesiąca każdy członek „Róż Rodzinnych” codziennie odmawia jedną dziesiątkę różańca i rozważa tajemnicę przyznaną na konkretny miesiąc. W rezultacie choć każdy codziennie odmawia jedną dziesiątkę różańca, w rzeczywistości Róża odmawia codziennie cały Różaniec, wszystkie jego tajemnice.

Zelator, osoba kierująca  grupą składającą się z 20 osób, ma obowiązek dbać o to aby Róża była kompletna. Ma też obowiązek pod koniec każdego miesiąca przekazać zmianę tajemnicy różańcowej każdemu członkowi swojej Róży, wysyłając SMS, telefonicznie lub osobiście.

UDZIAŁ W APOSTULACIE MARGARETKA

Od początku maja 2018 roku wśród „Róż Rodzinnych” siejemy inne kwiaty duchowe „Margaretki” Włączyliśmy się w Apostolat modlitwy o świętość kapłanów. Jubileusz 20-lecia święceń kapłańskich księdza Proboszcza Jacka Pawlickiego był pierwszą okazję aby dać mu w prezencie ten wyjątkowy dar, 3 Margaretki. Następnie podjęliśmy trud utworzenia Margaretek dla wszystkich kapłanów z naszej parafii. Wręczyliśmy ogółem 12 Margaretek. Obecnie modlimy się w 11, ponieważ jeden z kapłanów odszedł do Pana, złożone z 77 osób (11 Margaretek razy 7 osób każda). Oznacza to że każdego dnia 11 osób z naszej Wspólnoty modli się za wybranego kapłana do końca jego życia. To wielki trud i zobowiązanie.

UDZIAŁ W DIECEZJALNYCH ZJAZDACH „RÓŻ RODZINNYCH”

Każdego roku uczestniczymy w zjazdach „Róż Rodzinnych” diecezji warszawsko-praskiej. Pierwsze takie spotkanie mieliśmy w 2017 roku w parafii świętego Kazimierza Królewicza w Kobyłce. Na początku działalności wspólnoty taki zjazd to ogromna siła duchowa i chęć do dalszej pracy. Następny zjazd odbył się w parafii Matki Bożej Pompejańskiej w Warszawie. Kolejny w parafii Trójcy świętej w Ząbkach i ostatni, w ubiegłym roku 12 czerwca w parafii Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Warszawie Płudach. Te wyjątkowe wydarzenia jednoczą, ukazują wielkość i wartość wspólnoty.

UDZIAŁ W DIECEZJALNYCH REKOLEKCJACH

Każdego roku w Sanktuarium Matki Bożej Loretańskiej w Loretto, zazwyczaj w ostatni weekend września, odbywają się trzydniowe rekolekcje dla zelatorów i członków wspólnot różańcowych, w których zawsze uczestniczymy. Udział w nich to prawdziwa uczta duchowa, przebywanie przy sercu Maryi i w jej objęciach. Ostatnie odbyły się w dniach 24-26 września 2021 roku. Podczas rekolekcji zawierzyliśmy siebie, swoje rodziny, parafie, wspólnoty a także ojczyznę Matce Bożej Częstochowskiej.

NABOŻEŃSTWA PIERWSZYCH SOBÓT MIESIĄCA

Jesteśmy wspólnotą Maryjną i pragniemy spełniać jej życzenia. Bardzo ważnym wezwaniem Jezusa i Maryi w Fatimie jest prośba o Nabożeństwa pierwszych sobót miesiąca. Słowa Matki Bożej „Bóg chce rozpowszechnić na świecie Nabożeństwo do mego Niepokalanego Serca(….) Jeżeli uczyni się to(….) wielu zostanie przed piekłem uratowanych i nastanie pokój na świecie” Aby okazać miłość i szacunek naszej kochanej Mamie, za zgodę księdza Proboszcza i księdza opiekuna duchowego wspólnoty, zaczęliśmy praktykować je w naszej parafii począwszy od 2 listopada 2019 roku w każdą pierwszą sobotę miesiąca po Mszy świętej wieczornej. Istotą Nabożeństwa jest wynagradzanie za grzechy popełnione przeciwko Niepokalanemu Sercu Maryi. Członkowie naszej wspólnoty Róż Rodzinnych nie mają obowiązku uczestniczenia w nich, udział jest dobrowolny, mimo to wielu zelatorów i członków chętnie włącza się w prowadzenie dziesiątków różańca i czytanie 15 minutowych rozważań. Nie ustajemy w wysiłkach w wielkich dziełach Bożych. To już trzeci rok wynagrodzenia. Z każdym miesiącem przybywa wiernych aby to czynić i trwać w Nabożeństwach. To wielka radość dla naszej wspólnoty wypełniać świętą Wolę Boga i Maryi.

ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU

Kolejna inicjatywa Wspólnoty wynikająca z potrzeby naszych serc. 8 osób udało się do księdza Proboszcza z prośbą o możliwość całodziennej Adoracji Najświętszego Sakramentu w naszym kościele. Ksiądz chętnie wyraził zgodę pod warunkiem że będą dyżury, tak aby wystawiony Jezus Eucharystyczny nigdy nie był sam. Natychmiast przystąpiliśmy do działania robiąc zapisy na dyżury. Dnia 19 grudnia 2021 roku miało miejsce rozpoczęcie całodziennej Adoracji, odbywającej się  w każdy piątek i każdą sobotę w dolnym kościele. Prowadzimy zeszyt z zapisami na dyżury, choć nie jest łatwo w każdym tygodniu znajdują się chętni którzy podejmują trud przyjścia na Adorację  w wyznaczonej godzinie. Dzięki odpowiedzialności i poświęceniu czasu dyżurnych to dzieło Miłosierdzia Bożego trwa do dzisiaj. Wielu parafian wyraża swoją wdzięczność słowami.

WDZIĘCZNA BOGU

Wspólnota Różańcowa Róż rodzinnych jest dla mnie wielkim darem, zadaniem i obecnie jedną z misji do wypełnienia. Tworzyłam Ją od podstaw dlatego Kocham ją, troszczę się o nią, oddaję swój czas i serce, służę Maryi jak potrafię. Jest to wspólnota zatwierdzona przez Episkopat dlatego Różaniec odmawiany w niej nie jest prywatną modlitwą. Połączeni sznurem Różańca Świętego bracia i siostry jesteśmy duchową rodziną, posłusznymi dziećmi Matki Bożej. Taka rodzina to skarb.

Danuta Chacińska

Opiekun:Ks. Stefan 2017-2020
Ks. Jura 2020-2021
Ks. Grzegorz 2021-2022
Przewodniczący i założyciel wspólnoty:Danuta Chacińska
WiceprzewodniczącyAndrzej

pozostali członkowie zarządu i zelatorzy.

Zapraszamy do wypełnienia ankiety synodalnej: https://diecezja.waw.pl/7759

Co się wydarzyło w Watykanie? – Aleksander Bańka

Karetka w drodze – SYNOD A CO TO?

Papież Franciszek zwołał synod, który budzi wiele pytań. Dla niektórych jawi się jako szansa, a dla innych jako zagrożenie. Tomasz Grabowski OP ze swym gościem – ks. Mirosławem Tykferem tłumaczą, czym jest synod, zastanawiają się do czego nas zaprowadzi, dlaczego budzi wątpliwości?

Rozmowy o Synodzie – spotkanie z s. Nathalie Becquart

Gościem specjalnym Kongresu Katoliczek i Katolików była siostra Nathalie Becquart, podsekretarz Synodu Biskupów z nadania papieża Franciszka, pierwsza kobieta z prawem głosu w historii synodów. Przeprowadziła krótkie webinarium dotyczące synodalności, odpowiedziała też na pytania uczestników.

oraz krótki film animowany w dwóch wersjach:

Synod o synodalności – wszystko, co musisz wiedzieć

Wspólnota ewangelizacyjna „Boży Pokój”
Spotkania: środy godz. 19:00
Opiekun: ks. Jacek Pawlicki FDP (proboszcz parafii)
Lider: Jacek Piotrowicz
Kontakt: info@bozypokoj.pl, 514825355.
Strona: www.bozypokoj.pl, www.facebook.com/bozypokoj

Wspólnota Boży Pokój

Jesteśmy stowarzyszeni z Apostolskim Ruchem Wiary erygowanym w 2018r. przez ks. kardynała Kazimierza Nycza.

Jeśli…

 • Jeśli poszukujesz żywej wiary, która przenosi góry,
 • Jeśli już rozpala Cię moc Ewangelii,
 • Jeśli pragniesz żyć według Słowa Bożego,
 • Jeśli chcesz poznać bliżej Boga i doświadczać bycia Jego dzieckiem,
 • Jeśli interesują Cię charyzmaty i posługiwanie nimi…

To…

Będziemy się cieszyli Twoją obecnością!

Nawet jeżeli:

Czujesz jakąś niepewność, ograniczenia, nieśmiałość…

To przecież:

Jeśli powołuje Cię JEZUS – On sam o wszystko się zatroszczy! Nie bój się! On nad wszystkim ZA-PANUJE!

Czym się zajmujemy?

1. Budujemy naszą wiarę.

„Mamy zaś tego samego ducha wiary, o którym jest napisane: Uwierzyłem, dlatego przemówiłem. My także wierzymy i dlatego mówimy.” (2 Kor 4,13)

2. Poznajemy chwałę Bożą.

Bóg, który powiedział: „Z ciemności zajaśnieje światłość”, zajaśniał w naszych sercach, aby zabłysło poznanie chwały Bożej, która jest na obliczu Jezusa Chrystusa. Mamy zaś ten skarb w glinianych naczyniach, aby nie z nas, lecz z Boga była ta przeogromna moc. (2 Kor 4, 6-7)

3. Wychwalamy Pana i głosimy chwałę Jego królestwa!

Niech sławią Ciebie, Panie, wszystkie dzieła Twoje, a Twoi wierni niech Cię wychwalają.Niech głoszą chwałę Twego królestwa i niech mówią o Twojej potędze. (Ps 145, 10-11)

4. Serdeczni w braterskiej miłości.

Miłość niech będzie nieobłudna. Unikajcie zła, przylgnijcie do dobra. Serdeczni w braterskiej miłości wzajemnie się wyprzedzajcie w okazywaniu szacunku. Nie traćcie gorliwości, bądźcie płomiennego ducha, służcie Panu. Radujcie się nadzieją, w ucisku bądźcie cierpliwi, w modlitwie wytrwali. Wspomagajcie świętych, przestrzegajcie gościnności.Błogosławcie tych, którzy was prześladują; błogosławcie, a nie złorzeczcie.Radujcie się z radosnymi, płaczcie z płaczącymi. Bądźcie jednomyślni. Nie zabiegajcie o to, co wyniosłe, ale miejcie upodobanie w tym, co skromne. Nie bądźcie zarozumiali. Nikomu złem za złe nie odpłacajcie. Bądźcie życzliwi dla wszystkich ludzi. Jeśli to od was zależy, ze wszystkimi ludźmi zachowujcie pokój. (Rz 12, 9-18)

5. Poznajemy moc Słowa Bożego.

Bo ja nie wstydzę się Ewangelii. Ona jest mocą Boga dla zbawienia każdego, kto wierzy. (Rz 1, 16)

6. Przyjmujemy moc Ducha Świętego.

Nie dziw się, że ci oznajmiłem: Trzeba, abyście narodzili się na nowo. Wiatr wieje, gdzie chce, i nie wiesz, skąd przychodzi oraz dokąd zmierza, słyszysz tylko jego szum. Tak też jest z każdym, który zrodził się z Ducha”.
(Jan 3, 7-8)

7. Służymy darami Ducha Świętego dla budowania Kościoła.

Starajcie się o miłość, ale ubiegajcie się też o dary duchowe, zwłaszcza o dar prorokowania. (1 Kor, 14,1)

8. Ewangelizujemy.

Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, ten się potępi. Tym, którzy uwierzą, takie znaki będą towarzyszyć: W moje imię będą wyrzucać demony, będą mówić nowymi językami,węże będą brać do rąk, i choćby wypili coś zatrutego, nie zaszkodzi im. Będą na chorych kłaść ręce, a ci zostaną uzdrowieni. (Marek 16, 15-18)

9. Jesteśmy wierni celom służby Charis w Kościele Katolickim.

10. Formujemy się w Szkole Nowej Ewangelizacji.

Czy każdy może do nas przyjść na spotkanie?

Tak, nie mamy żadnych ograniczeń wiekowych. Zależy nam na strukturze rodzinnej i w ramach Ruchu Wiary szkolimy chętnych do służby dziecięcej – aby dzieci nie tylko były zaopiekowane podczas spotkań, ale również według swoich możliwości wzrastały w wierze.

Jednym z dzieł ewangelizacyjnych podejmowanych przez naszą Wspólnotę są Wieczory Chwały i Wieczory Wiary.

Początki Wspólnoty

Początki naszej wspólnoty sięgają jesieni 2018r. Po rekolekcjach ewangelizacyjnych (REO) powstała przy parafii wspólnota Odnowy w Duchu Świętym. Około 10 osób rozeznało dalsze wzrastanie w wierze w Apostolskim Ruchu Wiary, którego opiekunami są księża orioniści. Dlatego też, dzięki rozeznaniu, zgodzie i błogosławieństwie ks. biskupa Romualda Kamińskiego oraz księży orionistów na początku 2020r. powstała nasza nowa wspólnota. Obecnie w parafii działają dwie wspólnoty charyzmatyczne: Odnowy w Duchu Świętym i Wspólnota ewangelizacyjna Boży Pokój.

18 grudnia 2019r. otrzymaliśmy od biskupa Romualda Kamińskiego błogosławieństwo na powstanie wspólnoty ewangelizacyjnej w ramach Apostolskiego Ruchu Wiary w parafii św. Józefa Robotnika w Wołominie.

Od lewej: Jacek Weigl, ks. bp Romuald Kamiński, ks. proboszcz Jacek Pawlicki FDP, Jacek Piotrowicz, Robert Skassa

Alojzy urodził się 23 czerwca 1872 r. jako syn kamieniarza w Pontecurone, w pobliżu Tortony (Włochy). Był najmłodszym z czterech braci. Imię Alojzy otrzymał na chrzcie dla upamiętnienia przedwcześnie zmarłego brata. Matka chciała chłopcu dać w św. Alojzym najpiękniejszy wzór do naśladowania. Orione otrzymał jeszcze jedno imię, Jan, gdyż właśnie 24 czerwca odbył się jego chrzest. W wieku 6 lat Alojzy rozpoczął naukę w szkole prywatnej w stopniu podstawowym. W wolnych godzinach pomagał w domu. W trzynastym roku życia zgłosił się do franciszkanów. Pozostał tam jednak niecały rok – musiał wracać do domu, gdyż rozchorował się na zapalenie płuc. Po powrocie do zdrowia pomagał ojcu w brukowaniu ulic i dróg.

Miejscowy proboszcz poznał się na niezwykłych zaletach chłopca – zarówno moralnych, jak i duchowych. Dlatego umieścił go w internacie, który założył i prowadził św. Jan Bosko w Turynie (wrzesień 1886 r.). Orione miał wówczas 14 lat. Ponieważ należał do najlepszych uczniów, przełożeni mieli nadzieję, że młodzieniec zgłosi się do nowicjatu, by w szeregach salezjanów pracować dalej. Orione jednak po wewnętrznej walce uznał, że jego droga jest gdzie indziej. Wstąpił do diecezjalnego seminarium duchownego w Tortonie (październik 1889 roku). Miał wówczas 17 lat. Ponieważ rodziców nie było stać na opłacanie kosztów nauki w seminarium, mieszkał wraz z klerykami-kolegami w małej przybudówce, należącej do katedry, i usługiwał do Mszy świętej kanonikom. Równocześnie był stróżem katedry. 13 kwietnia 1895 roku otrzymał święcenia kapłańskie. Miał wówczas 23 lata.
Jako kleryk seminarium biskupiego Alojzy zbierał w swojej izdebce ubogich chłopców i uczył ich prawd wiary. Wspierał ich także materialnie, o ile tylko pozwalały na to jego skromne możliwości. Biskup, widząc wcześniej u Alojzego jako kleryka tę pracę apostolską, przeznaczył go już jako neoprezbitera do konwentu św. Klary, powierzając mu duchowe kierownictwo wobec tamtejszej młodzieży. Równocześnie młody kapłan udzielał się chętnie z kazaniami i rekolekcjami w okolicznych parafiach. Nawiedzał szpitale, więzienia, domy ubogich, by nieść pomoc duchową.

Alojzy zdawał sobie wszakże sprawę z tego, że zadanie jest ponad siły i że należy zapewnić trwałość rozwiniętemu dziełu. Dlatego, podobnie jak św. Jan Bosko, zaczął sobie dobierać wśród wychowanków przyszłych kapłanów i wychowawców. Tak powstała w roku 1903 nowa rodzina zakonna pod nazwą Synów Bożej Opatrzności, zwana popularnie orionistami. Z czasem powstała także gałąź żeńska. Następnie Alojzy założył zakon kontemplacyjny, który miał stanowić duchowe i modlitewne zaplecze dla podejmowanej działalności.
Alojzy zakładał szkoły, uczył w nich rzemiosła, przygotowywał do pracy na roli, tworzył internaty. Pełen troskliwości o zbawienie dusz nie zapomniał Don Orione także o misjach zagranicznych, zakładając placówki m.in. w Argentynie, Brazylii, Chile i Urugwaju, by nieść pomoc włoskim emigrantom.

Don Orione łączył aktywność z kontemplacją. Przeprowadził akcje ratunkowe po trzęsieniu ziemi w okolicach Mesyny oraz Reggio di Calabria w 1908 r. Na własnych rękach wynosił rannych, dostarczał żywność głodnym, starał się o dach nad głową dla bezdomnych, przygarniał do swoich domów sieroty. W rejonie klęski pozostał trzy lata, mobilizując wszelkie dostępne sobie środki do niesienia pomocy. Podobną pomoc niósł w mieście Marsica (Marsi) w Abruzzach, nawiedzonych trzęsieniem ziemi w roku 1915.
Szczególnie ciepły stosunek żywił Alojzy do Polski. Mimo że nigdy w niej nie był, ukochał ją za jej szczególną wierność Bogu, za jej umiłowanie wolności i za szczególne nabożeństwo polskiego narodu do Najświętszej Maryi Panny. Zwykł był mawiać, że gdyby nie był Włochem, chciałby być Polakiem. Gdy 1 września 1939 roku Niemcy hitlerowskie napadły na Polskę, kazał odprawić w intencji naszej Ojczyzny nabożeństwo błagalne o ratunek dla niej. Przy ołtarzu kazał umieścić biało-czerwoną flagę. Orioniści rozpoczęli pracę w Polsce jeszcze za życia Założyciela, w 1923 r.

Alojzy Orione zmarł na zawał serca 12 marca 1940 r. w San Remo, powtarzając szeptem: „Jezu! Jezu! Idę!”. Jego ciało spoczywa w Tortonie, w założonym przez niego w 1931 r. sanktuarium Madonna della Guardia (Matki Bożej Czuwającej), najważniejszym kościele orionistów. Św. Jan Paweł II ogłosił go błogosławionym w 1980 r. Jego kanonizacji dokonał 16 maja 2004 r. w Rzymie.
Dziś Małe Dzieło Opatrzności Bożej to duża rodzina zakonna, do której należą księża i bracia – Synowie Bożej Opatrzności, Pustelnicy Bożej Opatrzności (zajmujący się ewangelizacją wsi), czynne Małe Siostry Misjonarki Miłosierdzia, siostry Sakramentki Niewidome, Siostry Kontemplatywne od Jezusa Ukrzyżowanego, Orioński Instytut Świecki oraz Ruch Świecki. Ich szczególnym charyzmatem jest praca wychowawcza wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, ubogich i odtrąconych przez społeczeństwo. Pracę tę prowadzą orioniści na 4 kontynentach.

(Źródło: https://www.brewiarz.katolik.pl/czytelnia/swieci/03-12b.php3)

Litania do Świętego Alojzego Orione

Kyrie eleison Kyrie eleison
Christe eleison Christe eleison
Kyrie eleison Kyrie eleison
Święta Maryjo – módl się za nami
Święty Józefie – módl się za nami
Święty Alojzy Orione – módl się za nami
Synu Opatrzności Bożej – módl się za nami
Całkowicie oddany Opatrzności Ojca – módl się za nami
Uformowany w szkole Ukrzyżowanego – módl się za nami
Żyjący, aby odnowić wszystko w Chrystusie – módl się za nami
Zakochany w Maryi, Matce Boga – módl się za nami
Pełen ufności do Najświętszej Panny – módl się za nami
Czcicielu świętego Józefa – módl się za nami
Miłośniku ubóstwa – módl się za nami
Kapłanie pokorny i posłuszny – módl się za nami
Kapłanie czystego serca – módl się za nami
Ojcze sierót – módl się za nami
Cieszący się zaufaniem młodzieży – módl się za nami
Misjonarzu w krajach najuboższych – módl się za nami
Wierny Kościołowi Świętemu i Papieżowi – módl się za nami
Ty, który pracowałeś i cierpiałeś dla jedności Kościoła – módl się za nami
Mistrzu zaufania Bożej Opatrzności – módl się za nami
Ty, który uczysz nas miłości do Papieża – módl się za nami
Ty, który chcesz, abyśmy odczytywali znaki czasów – módl się za nami
Wzorze cichości i przebaczenia – módl się za nami
Ty, który uczysz nas miłowania tych, którzy nas nie miłują – módl się za nami
Ty, który zalecasz nam czynić zawsze dobro, a zła nigdy nikomu – módl się za nami
Ty, który orędujesz za niewierzącymi – módl się za nami
Wspomożycielu dusz czyśćcowych – módl się za nami
Przyjacielu ubogich i opuszczonych – módl się za nami
Obrońco praw ubogich – módl się za nami
Pocieszycielu strapionych – módl się za nami
Niestrudzony w poszukiwaniu grzeszników – módl się za nami
Nasz orędowniku u Boga – módl się za nami
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata przepuść nam, Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata wysłuchaj nas, Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata zmiłuj się nad nami

Modlitwa do św. Józefa Robotnika

Święty Józefie, Opiekunie Dzieciątka Jezus, przeczysty Oblubieńcze Maryi, który wypełniając wiernie swoje obowiązki, pracą rąk zarabiałeś na utrzymanie Świętej Rodziny Nazaretańskiej, weź nas w swoją opiekę, kiedy z ufnością się do Ciebie zwracamy. Ty znasz nasze potrzeby, troski, nadzieje. Ty również przeżywałeś chwile próby, doświadczenia i niepokoju. Do Ciebie się uciekamy ufni, że w Tobie znajdziemy opiekuna.

Wśród rozlicznych zajęć codziennego życia Twoja dusza znajdowała pokój i ukojenie w głębokim zjednoczeniu z Jezusem i Jego Matką, Twojej pieczy powierzonym. Dopomóż i nam zrozumieć, że w naszych potrzebach nie jesteśmy opuszczeni, byśmy w naszej pracy też spotykali Jezusa i przy Nim trwali, podobnie jak Ty to czyniłeś.

Uproś nam tę łaskę, by w naszych rodzinach, w zakładach i miejscach pracy, wszędzie gdzie chrześcijanin pracuje, wszystko było nacechowane miłością, cierpliwością i sprawiedliwością. Niech każdy usiłuje czynić wszystko dobrze, by kiedyś otrzymał bogactwo darów nieba. Amen.

(św. Jan XXIII)

Litania do św. Józefa

Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Maryjo, módl się za nami.
Święty Józefie, módl się za nami.
Przesławny potomku Dawida, módl się za nami.
Światło Patriarchów, módl się za nami.
Oblubieńcze Bogarodzicy, módl się za nami.
Przeczysty stróżu Dziewicy, módl się za nami.
Żywicielu Syna Bożego, módl się za nami.
Troskliwy obrońco Chrystusa, módl się za nami.
Głowo Najświętszej Rodziny, módl się za nami.
Józefie najsprawiedliwszy, módl się za nami.
Józefie najczystszy, módl się za nami.
Józefie najroztropniejszy, módl się za nami.
Józefie najmężniejszy, módl się za nami.
Józefie najposłuszniejszy, módl się za nami.
Józefie najwierniejszy, módl się za nami.
Zwierciadło cierpliwości, módl się za nami.
Miłośniku ubóstwa, módl się za nami.
Wzorze pracujących, módl się za nami.
Ozdobo życia rodzinnego, módl się za nami.
Opiekunie dziewic, módl się za nami.
Podporo rodzin, módl się za nami.
Pociecho nieszczęśliwych, módl się za nami.
Nadziejo chorych, módl się za nami.
Patronie umierających, módl się za nami.
Postrachu duchów piekielnych, módl się za nami.
Opiekunie Kościoła świętego, módl się za nami.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.
K. Ustanowił go panem domu swego.

W. I zarządcą wszystkich posiadłości swoich.

Módlmy się. Boże, Ty w niewysłowionej Opatrzności wybrałeś świętego Józefa na Oblubieńca Najświętszej Rodzicielki Twojego Syna, spraw, abyśmy oddając mu na ziemi cześć jako opiekunowi, * zasłużyli na jego orędownictwo w niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

PROGRAM NAWIEDZENIA MATKI BOŻEJ W KOPII OBRAZU JASNOGÓRSKIEGO –

PARAFIA św. Józefa Robotnika – 4-5 MARCA 2018 r.

 • 18.00 – Maryjne nabożeństwo oczekiwania (prowadzi ks. Paweł Żelichowski)
 • 18.45 – Uroczysta procesja przed bramę kościoła, na miejsce przybycia Obrazu Matki Bożej
 • 19.00 – Powitanie Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej (dzwony biją ok. 1 minuty); następnie nabożeństwo i Msza św. powitania pod przewodnictwem J.E. Księdza Biskupa Marka

Czuwanie

 • 21.00 – Apel Jasnogórski – prowadzi o. Kustosz
 • 21.30 – Nabożeństwo Różańcowe – Żywy Różaniec – ks. Stefan Szczygielski
 • 22.00 – Modlitwa wdzięczności zmarłym za dar przekazanej wiary – ks. Michał Miś
 • 23.00 – Nabożeństwo dla młodzieży gimnazjalnej, szkół średnich, pracującej, studiującej – Ks. Paweł Żelichowski i wspólnota Odnowy w Duchu św.
 • 24.00 – Pasterka maryjna (dziękczynno-błagalna za dar powołania i o powołania) celebrowana przez kapłanów pochodzących z naszej parafii (animacja muzyczna – Kościół Domowy)
 • 1.00 – 6.00 – czuwanie wiernych, animowane przez poszczególne grupy i wspólnoty parafialne

1.00 -2.00 – osiedle Nowa Wieś

2.00 – 3.00 – osiedle Sławek

3.00 – 4.00 – osiedle Wołominek

4.00 – 5.00 – osiedle Nafta

5.00 – 6.00 – osiedle Kobyłkowska

 • 6.00 – 15.00
  • 6.00 – Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP – ks. Michał Kamiński
  • 7.00 – Msza św. parafialna z kazaniem Maryjnym – ks. Paweł Żelichowski
  • 8.00 – 10.00 – modlitwa w ciszy
  • 10.00 – Msza św. dla starszych i chorych oraz niepełnosprawnych – o. Kustosz
  • 12.00 – Anioł Pański – ks. Stefan Szczygielski
  • 12.15 – modlitwa Różańcowa – prowadzą Koła Różańcowe – ks. Stefan Szczygielski
  • 13.00 – 15.00 – modlitwa w ciszy
  • 15.00 – Koronka do Miłosierdzia Bożego – ks. Michał Miś i Orioński Ruch Świecki
  • 15.30 – 16.00 – modlitwę uwielbienia Boga w N.M.P. – ks. Michał Kamiński i wolontariusze z Hospicjum
 • 16.00 – Nabożeństwo zakończenia – ks. Paweł Żelichowski
 • 16.30 – Msza św. na zakończenie nawiedzenia w parafii (przewodniczy Ksiądz Proboszcz)