• 004.JPG
 • 026.JPG
 • 065.JPG
 • 093.JPG
 • 098.JPG
 • 099.JPG
 • 115.JPG
 • 118.JPG

Biuro Radia Maryja

Terenowe Biuro Radia Maryja powstało w naszej parafii w 1996 roku z inicjatywy byłego proboszcza ks. Krzysztofa Misia FDP przy współpracy p. Barbary Jasińskiej i Genowefy Serbin.

Schola Dziecięca i Młodzieżowa

Mówią, że kto śpiewa ten dwa razy się modli. Chcąc wdrożyć tę regułę w życie jednoczymy nasze głosy w śpiewie podczas niedzielnych mszy świętych.  Schola dziecięca "Nazaret" powstała osiem lat temu, a młodzieżowa "Te Deum laudamus" cztery lata temu. Założycielem, koordynatorem i "dobrym duchem" całego przedsięwzięcia jest Pan Jacek Kuźnicki, organista naszej parafii, człowiek o wielkim sercu i jeszcze większej cierpliwości.

Termin łaciński "ministrare" oznacza "służyć, pomagać". Służymy Bogu, kiedy przyczyniamy się do tego, aby liturgia była piękna. Słowo ministrant wskazuje szczególnie na służbę podczas Mszy świętej. Ministrant jest pomocnikiem przy sprawowaniu Mszy świętej i podczas innych nabożeństw liturgicznych.

Sama służba wymaga czasami od nas naprawdę bardzo wiele wyrzeczeń, ale mamy taką świadomość że służymy samemu Bogu i ludziom i ta właśnie świadomość nas umacnia. Każdy z nas jest naprawdę bardzo dumny z tego co robi. Nasza służba polega na tym, aby przybliżyć ludziom istotę i powagę służby. Możemy być bliżej Chrystusa, służyć Mu nosząc określone przedmioty, przygotowując dary ofiarne, dzwoniąc dzwonkami i co najważniejsze czytając Słowo Boże.

Dla nas bycie we wspólnocie LSO jest bardzo wielką radością, bo przez swoją służbę ukazujemy, że każde nabożeństwo jest nie tylko sprawą kapłana lecz sprawą całej parafii i wszystkich wiernych. Służymy Bogu, kiedy przyczyniamy się do tego, aby liturgia była piękna. Słowo ,,ministrant" wskazuje szczególnie na służbę podczas Mszy świętej.

Spotkania Liturgicznej Służby Ołtarza odbywają się w sobotę o gdzinie 10.00, w salce w dolnym kościele.

altBielanki

Nazwa ta jest znana w naszym kraju od dawna, szczególnie w Archidiecezji Warszawskiej, gdzie od wielu lat działają przy parafiach grupy dziewczęce zwane bielankami. Ich zadaniem jest służba liturgiczna i paraliturgiczna zwłaszcza w czasie uroczystych nabożeństw i procesji eucharystycznych.

Towarzystwo Przyjaciół KUL

Towarzystwo Przyjaciół Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego powstało w naszej parafii w 1964 roku i istnieje do dnia dzisiejszego. Pierwszą osobą zbierającą ofiary na Katolicki Uniwersytet Lubelski była przez 12 lat śp. Anna Grabowska.

„Jedyną miarą miłości jest miłość bez miary”
św. Brat Albert

Jesteśmy grupą świeckich parafian, działającą na rzecz ludzi ubogich. Nasza działalność datuje się od 1963 roku, ale jako parafialny Zespół Charytatywny – w ramach CARITAS Diecezji Warszawsko-Praskiej – od roku 1992. Opiekunem i kierownikiem Zespołu z ramienia parafii jest ks. Proboszcz. Celem naszych działań jest niesienie pomocy ciągle zwiększającej się liczbie rodzin, które często nie z własnej winy, żyją w bardzo trudnych warunkach materialnych, a zwłaszcza rodzin wielodzietnych, matek samotnie wychowujących dzieci, ludzi chorych i kalekich.

Nasze sposoby działania:

 • w każdy wtorek od 15.00 do 17.00 czynny jest ośrodek, w którym w miarę posiadanych zasobów rozdajemy potrzebującym odzież (ofiarowaną przez parafian) oraz żywność;
 • w ciągu całego roku najbardziej potrzebujący otrzymują od nas pomoc na zakup lekarstw i węgla na opał;
 • każdego roku zapewniamy dzieciom z rodzin ubogich wyjazd na kolonie: około 100 dzieci w malowniczych zakątkach naszego kraju, pod opieką pedagogów, z wycieczkami, grami, zabawami i konkursami prowadzonymi bezpiecznie w atmosferze radości, życzliwości i przyjaźni z akcentami religijnymi: codzienną modlitwą i Apelem Jasnogórskim oraz Mszą świętą w dni świąteczne;
 • w każdą 3 niedzielę miesiąca jest odprawiana Msza święta dla osób niepełnosprawnych ciągu a po niej urządzamy okolicznościowe spotkania i uroczystości dla osób niepełnosprawnych oraz dzieci z rodzin ubogich;
 • w okresie Bożego Narodzenia i Wielkanocy wydajemy najbardziej potrzebującym paczki żywnościowe oraz środki czystości (około 150 paczek);

Zespół nasz czerpie potrzebne do udzielania pomocy środki materialne w naturze i w gotówce:
– ze źródeł obcych, takich jak:

 • darowizny rzeczowe (odzież, środki czystości, artykuły spożywcze) od przedsiębiorstw i darczyńców prywatnych);
 • wpłaty pieniężne na konto bankowe przez osoby prywatne i firmy;
 • ofiary składane do stałej puszki w kościele;
 • dotacje na kolonie z CARITAS Diecezji Warszawsko-Praskiej

– środków własnych Zespołu, takich jak:

 • rozprowadzanie palm wielkanocnych, paschałów;
 • rozprowadzanie świec wigilijnych.

Dotychczasowe wyniki naszej pracy nie byłyby możliwe bez pełnego zrozumienia i serdecznego poparcia, jakie odczuwamy ze strony pracujących w naszej parafii Księży Orionistów oraz ludzi wielkiego serca i wrażliwych na potrzeby bliźnich, którzy wiedzą, że „więcej szczęścia jest w dawaniu, aniżeli w braniu” i za to składamy im serdeczne Bóg zapłać.

Chcesz wspomóc nasze wspólne dzieło miłosierdzia?

Podajemy konto Parafialnego Zespołu Charytatywnego CARITAS
Konto bankowe: PKO S.A. 69124063351111001064356933

 

Szczegóły i więcej informacji u członków zarządu Parafialnego Caritas:

Prezes: Janina Mućka    e-mail: j.mucka@interia.pl

Skarbnik: Maria Cierlica