• 004.JPG
  • 026.JPG
  • 065.JPG
  • 093.JPG
  • 098.JPG
  • 099.JPG
  • 115.JPG
  • 118.JPG

Wspólnota Żywego Różańca

Członkowie Żywego Różańca mają na celu za pomocą wspólnej modlitwy dochować wierności Bogu, wytrwać w dobrym, bronić od złego siebie i bliskich, wielbić i naśladować w swoim życiu Maryję.
Wspólnota Żywego Różańca przewodniczy modlitwie różańcowej w naszym kościele w dni powszednie przed Mszą św. o godz. 7.00, a także uczestniczy w czwartkowych Adoracjach Jezusa Eucharystycznego wystawionego w Najświętszym Sakramencie.

" Żadne słowo nie jest bez myśli, żadna myśl nie jest bez duszy,

sprawcie, aby żadna dusza młodzieży nie pozostała bez Boga. "

św. Alojzy Orione

 

Szerząc charyzmat ks. Orione i jego wielką miłość do młodzieży, w każdy czwartek w dolnym kościele organizowane są spotkania młodzieży – otwarte dla wszystkich, którzy swoje życie pragną budować na fundamencie Jezusa Chrystusa i umieścić go w centrum swojego życia.

Nasze spotkania mają różą formę. Uczymy się tu przeżywać Eucharystię, przybliżając się do Przenajświętszego Ciała i Krwi. Pragniemy odkrywać osobę Jezusa i pogłębiać z Nim relacje podczas adoracji Najświętszego Sakramentu. Wspólnie wielbimy Pana śpiewem. Karmimy nasze dusze rozważaniem Słowa Bożego, chcemy ubogacać się podczas konferencji duchowych. Form wspólnotowych jest wiele – są to wspólne rekreacje, wspólne gotowanie, zabawy andrzejkowe czy sylwestrowe, wspólne świętowanie imienin czy urodzin, wspólne wyjazdy w góryczy rekolekcje. Ksiądz Orione mawiał że „młodzież jest burzą lub słońcem przyszłości".

My, orioniści, pragniemy prowadzić młodych ludzi do Jezusa, ukazując im miłość do Maryi, Ojca Świętego, miłość do bliźniego. Pragniemy ukazywać pozytywne wzorce postępowania, na których mogą budować swoją przyszłość. Obecnością i duchowym wsparciem chcemy towarzyszyć im na młodzieńczych drogach, czasem niełatwych i burzliwych. Wszystkich, którzy pragną pogłębiać swoją relację z Bogiem, poznać ciekawych i sympatycznych ludzi oraz spędzić mile czas, zapraszamy w każdy czwartek o godzinie 19.00.
 

 

Wspólnota Kościoła Domowego

Ruch Domowego Kościoła powstał w oparciu o założenia Ruchu Światło – Życie. Celem ruchu jest tworzenie dojrzałych chrześcijańskich rodzin. Drogą do tego jest formacja małżonków. Wspólnoty rodzinne, zwane kręgami (każdy krąg składa się z kilku małżeństw), spotykają się regularnie na rozważaniu Pisma św. i dzieleniu się doświadczeniami życia rodzinnego. Ponadto każdy z małżonków dba na co dzień o pogłębianie swojej wiary.

Wspólnota dla Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa

Robotnika w Wołominie powstała w lipcu 2002 roku. Jest ona zarejestrowana w Krakowie, a ogólnopolskim jej moderatorem jest o. Henryk Klimaj CSSR – redemptorys. Wspólnota dla Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa przy parafii św. Józefata, zamieszkały przy ul. Zamojskiego 56; 30-523 Kraków.

Apostolstwo Dobrej Śmierci

Stowarzyszenie Matki Bożej – Patronki Dobrej Śmierci zostało zawiązane w naszej parafii 29 stycznia 2004 r. Wkrótce po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w roku 1918 działało na terenie całego kraju wielu zelatorów Apostolstwa Dobrej Śmierci. Okres wojny i czasy rządów komunistycznych w Polsce sprawiły, że wszystkie stowarzyszenia religijne, a więc także Stowarzyszenie Matki Boskiej Patronki Dobrej Śmierci, przestały działać.

legio mariae(7)Legion Maryi

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4

Jest stowarzyszeniem ludzi świeckich. Założył go Irlandczyk – Frank Duff – 7 września 1921 r. w Dublinie – stolicy Irlandii. Obowiązkiem stowarzyszenia jest ścisła współpraca z duchowieństwem Kościoła w głoszeniu Dobrej Nowiny.

Najkrócej określa się duchowość legionistów jako: modlitwa i działanie. Trzeba byśmy i my włączyli się w dzieło zbawiania świata i odnawiania oblicza ziemi. Nasza parafia ma już wypracowany sposób ewangelizacji braci i dzielenia się Bożą łaską z innymi ludźmi. Między innymi czynią to członkowie Legionu Maryi. Choć sami słabi, to jednak mocni w tym co czynią. Są jak gdyby misjonarzami świeckimi, współpracujący w dziele zbawienia pod sztandarem Maryi. Przestańmy narzekać mówiąc, że świat jest coraz gorszy, a włączmy się aktywnie w przemianę otaczającej nas rzeczywistości, dobrym słowem i czynną miłością. Dlatego też rodzina Legionu Maryi serdecznie zaprasza Ciebie do współpracy na niwie ewangelizacyjnej.

Kierownikiem Duchowym Kurii Legionu Maryi jest  od 2001 roku ks. Eugeniusz Spalony FDP

Kuria Matki Boskiej Opatrzności reprezentowana była przez oficerów:
Prezydent    siostra Elżbieta Niepiekło – kadencja II
Wiceprezydent    siostra Danuta Czeżyk – kadencja II
Sekretarz    siostra Hanna Wysocka-Kudła – kadencja II
Skarbnik     siostra Janina Grzegórska – kadencja II

W związku z tym, że w maju upłynęła II kadencja wszystkim oficerom Kurii. 17. maja przeprowadzono wybory w celu wybrania nowego zarządu. Skład nowego zarządu przedstawia się następująco:

Prezydent             s. Maria Bereszyńska – kadencja I – do maja 2013 roku
Wiceprezydent   s. Maria Szmyd – kadencja I – do maja 2013 roku
Sekretarz             s. Janina Grzegórska – kadencja I – do maja 2013 roku
Skarbnik               s. Elżbieta Budziszewska – kadencja I – do maja 2013 roku (przedstawicielka parafii Świętej Trójcy w Kobyłce)

alt
Nasze spotkania odbywają się w grupach, zwanych prezydiami:

Poniedziałek – prezydium Matki Kościoła o g. 16.30
Poniedziałek – prezydium Wspomożenie Wiernych o g. 16.30
Wtorek – prezydium Matki Boskiej Opatrzności o godz. 16.30
Wtorek – prezydium Przyczyno Naszej Radości o g. 16.30
Środa – prezydium Matki Bożej Pocieszycielki Strapionych o g. 16.30
Środa – prezydium Matki Bożej Gwiazdy Ewangelizacji o g. 16.30
Czwartek – prezydium Matki Bożej Uzdrowienia Chorych o g. 15.30

Oczekuje Cię Matka Boża, a my będziemy Twoją obecnością bardzo uradowani!