• 004.JPG
  • 026.JPG
  • 065.JPG
  • 093.JPG
  • 098.JPG
  • 099.JPG
  • 115.JPG
  • 118.JPG

alt

Udzielany jest w I i III niedzielę miesiąca podczas mszy św. o godz. 13.00. Zgłoszenia chrztu należy dokonać przynajmniej na tydzień przed planowanym terminem chrztu dziecka. Nauki przed sakramentem chrztu św. dla rodziców i chrzestnych w soboty przed I i III niedzielą miesiąca o godz. 19.00 w kancelarii parafialnej.

 

altWinien być zgłoszony na trzy miesiące przed planowanym terminem w kancelarii parafialnej. Nauki dla narzeczonych przed ślubem odbywają się w każdy czwartek o godz. 19.00 w salce dolnego kościoła (trzy cykle nauk na rok – po wcześniejszym ich ogłoszeniu). Spotkania indywidualne w poradni rodzinnej po wcześniejszym umówieniu telefonicznym z panią Anną Lewczuk (tel. 22 786-36-85). Skupienie dla narzeczonych odbywa się po zakończeniu kursu przedmałżeńskiego w terminie wyznaczonym przez kapłana prowadzącego kurs.

altSakrament bierzmowania może i powinien przyjąć każdy ochrzczony. Bierzmowanie spełnia rolę świadomego wyznania wiary, bo dokonywanego w wieku dorosłym (lub zbliżonym do dorosłości) oraz powtórzenia chrztu. Sakrament udzielany jest przez biskupa.
Bierzmowany powinien mieś świadka, którym jest praktykujący katolicy – wierzący i bierzmowany. W czasie obrzędów sakramentu świadek kładzie prawą dłoń na ramieniu kandydata na znak, że będzie go wspierał radą i czynem w życiu zgodnym z wyznawaną wiarą.

altW niedziele i w dni powszednie podczas każdej Mszy świętej.

 

 

altDo chorych udajemy się z wizytą w każdy pierwszy piątek miesiąca od godz. 9.00. Zgłoszenia kolejnych osób starszych i chorych, które oczekują naszej wizyty i duchowej posługi przyjmujemy w kancelarii parafialnej lub w zakrystii. W sytuacjach nagłych – codziennie – na każde wezwanie.