• 004.JPG
  • 026.JPG
  • 065.JPG
  • 093.JPG
  • 098.JPG
  • 099.JPG
  • 115.JPG
  • 118.JPG

alt W naszym Zgromadzeniu Zakonnym – Księży Orionistów odbywa się obecnie XIII Kapituła Generalna we Włoszech w Ariccia pod Rzymem. Zadaniem Kapituły, zwoływanej co sześć lat jest wybranie nowych władz Zgromadzenia na szczeblu generalnym oraz wytyczenie kierunków działań Zgromadzenia na kolejne lata.

W czasie wczorajszych obrad Kapituły został wybrany Przełożony Generalny na najbliższe sześć lat, którym jest ks. Flavio Peloso, pełniący dotychczas urząd Generała naszego Zgromadzenia. Jutrzejszy dzień kapituły to szczególny czas, bowiem zostaną wybrani Radcy Generalni, którzy wspólnie z Generałem będą sprawowali władzę w Zgromadzeniu. Pamiętamy o naszym modlitwach wspólnotowych i indywidualnych o radcach kapitulnych i decyzjach, które będą na niej zapadały bowiem one będą wytycznymi i wskazówkami dla nadzego Zgromadzenia na kolejne lata posługi.