• 004.JPG
  • 026.JPG
  • 065.JPG
  • 093.JPG
  • 098.JPG
  • 099.JPG
  • 115.JPG
  • 118.JPG

Dyrekcja Generalna Zgromadzenia Małe Dzieło Boskiej Opatrzności (Italia)
www.donorione.org

Dyrekcja Prowincjalna Zgromadzenia Małe Dzieło Boskiej Opatrzności (Polska)
www.orionisci.rel.pl

Wyższe Seminarium Duchowne Księży Orionistów w Zduńskiej Woli
www.wsdorione.pl

Parafia Najświętszego Serca Jezusowego we Włocławku
www.parafia-nsj.pl

Parafia Św. Alojzego Orione w Warszawie
www.parorione.rel.pl

Parafia Wniebowzięcia NMP w Rokitnie k/Warszawy – Sanktuarium Matki Bożej Prymasowskiej Wspomożycielki
www.rokitno.net

Parafia Św. Jana w Malborku
www.jan.rel.pl

Hospicjum Opatrzności Bożej w Wołominie
www.hospicjumopatrznosci.org

Fundacja Księdza Orione Czyńmy Dobro
www.czynmydobro.pl

Centrum Powołaniowe Zgromadzenia Małe Dzieło Boskiej Opatrzności
www.centrumpowolaniowe.pl

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Warszawie
www.barskaorione.pl

Specjalny Ośrodek Wychowawczy w Kaliszu
www.orionesow.pri.pl

Centrum Księdza Orione w Kaliszu
www.centrumorione.rel.pl

Ośrodek Rekolekcyjno-Wypoczynkowy w Międzybrodziu Bialskim
www.orionisci.bielsko.opoka.org.pl

Schronisko dla bezdomnych w Henrykowie k/Zduńskiej Woli
www.republika.pl/l_wojtys/

LSO Prowincji Polskiej Księży Orionistów
www.lso.orionisci.pl