• 004.JPG
  • 026.JPG
  • 065.JPG
  • 093.JPG
  • 098.JPG
  • 099.JPG
  • 115.JPG
  • 118.JPG

Rada Parafialna

Parafialna Rada Duszpasterska istnieje od 2001 roku i służy pomocą księdzu proboszczowi w organizowaniu życia religijnego parafii.

Należą do niej:

przewodniczący poszczególnych grup parafialnych,
przełożone zgromadzeń zakonnych żeńskich: SS. Orionistek i SS. Pasterek
parafianie różnych stanów, którzy wybrani zostali drogą głosowania

Członkowie Rady Parafialnej:
Baranowski Tadeusz
Bereszyński Jerzy
Czapigo Wojciech
Janiak Jerzy
Kaczmarczyk Jan
Kot Sylwester
Kucharczyk Zofia
Kurek Marek
Laskowski Jan
Niepiekło Elżbieta
Ołowska Stanisława
Pietrzyk Elżbieta
Przesmycki Stefan
Przywoźna Joanna
Ratyński Jan
S. Edyta CSDP
Saulewicz Andrzej
Suchenek Dariusz
Szatybełko Małgorzata
Wardaszako Edward
Woźniak Teresa