• 004.JPG
  • 026.JPG
  • 065.JPG
  • 093.JPG
  • 098.JPG
  • 099.JPG
  • 115.JPG
  • 118.JPG

altSakrament bierzmowania może i powinien przyjąć każdy ochrzczony. Bierzmowanie spełnia rolę świadomego wyznania wiary, bo dokonywanego w wieku dorosłym (lub zbliżonym do dorosłości) oraz powtórzenia chrztu. Sakrament udzielany jest przez biskupa.
Bierzmowany powinien mieś świadka, którym jest praktykujący katolicy – wierzący i bierzmowany. W czasie obrzędów sakramentu świadek kładzie prawą dłoń na ramieniu kandydata na znak, że będzie go wspierał radą i czynem w życiu zgodnym z wyznawaną wiarą.