• 004.JPG
  • 026.JPG
  • 065.JPG
  • 093.JPG
  • 098.JPG
  • 099.JPG
  • 115.JPG
  • 118.JPG

Apostolstwo Dobrej Śmierci

Stowarzyszenie Matki Bożej – Patronki Dobrej Śmierci zostało zawiązane w naszej parafii 29 stycznia 2004 r. Wkrótce po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w roku 1918 działało na terenie całego kraju wielu zelatorów Apostolstwa Dobrej Śmierci. Okres wojny i czasy rządów komunistycznych w Polsce sprawiły, że wszystkie stowarzyszenia religijne, a więc także Stowarzyszenie Matki Boskiej Patronki Dobrej Śmierci, przestały działać.

W październiku 1981 roku, po zapoznaniu się z celami i obowiązkami Stowarzyszenia, wielu księży, braci zakonnych z polskiej prowincji Misjonarzy Świętej Rodziny skierowało list do Centrali we Francji z prośbą o ponowny wpis do Stowarzyszenia. I tak w styczniu 1982 r. powstała Filia Apostolstwa Dobrej Śmierci
w Polsce przy sanktuarium Matki Bożej w Górce Klasztornej i tam też odprawiana jest codziennie Msza św. za żyjących i zmarłych członków stowarzyszenia.

Dyrektorem stowarzyszenia jest ks. Antoni Żebrowski MSF.
Stowarzyszenie jest zrzeszeniem modlitewnym, które ma przygotować do godnego, chrześcijańskiego umierania. Poprzez swoje modlitwy i ofiary pragniemy wyjednywać:

  • dla wiernych katolików wytrwanie w łasce uświęcającej,
  • dla obojętnych religijnie i grzeszników – łaskę nawrócenia,
  • dla wszystkich dobrą i świętą śmierć.

Członkowie Stowarzyszenia mają udział w zasługach płynących ze wspólnych modlitw wszystkich członków; uczestniczą w przywilejach i łaskach będących owocami odprawianych w ich intencjach Mszy świętych.
Istnieją trzy stopnie przynależności do Stowarzyszenia. Po wpisaniu się do księgi Stowarzyszenia każdy członek otrzymuje dyplom przynależności zawierający odpowiednie modlitwy. Przyjęcie do Stowarzyszenia jest bezpłatne.
Problem śmierci dotyka każdego człowieka, ponieważ umieranie jest nieubłaganą rzeczywistością. Człowiek wiary wie, że śmierć jest "bramą" do życia wiecznego, na które zasługuje się całym swoim życiem.

Spotykamy się na adoracji przed Najświętszym Sakramentem raz w miesiącu, w ostatni czwartek, o godz. 16.00. Msza święta o godz. 18.00 jest odprawiana
w intencjach Apostolstwa Dobrej Śmierci.

Działalność naszą rozwinęliśmy już w szpitalu, wśród chorych. Członkinie Legionu Maryi z prezydium "Uzdrowienie chorych" z wiarą i zapałem przystąpiły do tej pracy. Jesteśmy w trakcie rozmów z ks. dyrektorem hospicjum na temat, w jaki sposób wprowadzić tam Apostolstwo Dobrej Śmierci. Członkiem stowarzyszenia może zostać każdy. Dziecko po I Komunii św., młodzież i osoby dorosłe, słowem każdy, kto chce wielbić i kochać Boga, czcić i kochać Matkę Bożą.