• 004.JPG
  • 026.JPG
  • 065.JPG
  • 093.JPG
  • 098.JPG
  • 099.JPG
  • 115.JPG
  • 118.JPG

altBielanki

Nazwa ta jest znana w naszym kraju od dawna, szczególnie w Archidiecezji Warszawskiej, gdzie od wielu lat działają przy parafiach grupy dziewczęce zwane bielankami. Ich zadaniem jest służba liturgiczna i paraliturgiczna zwłaszcza w czasie uroczystych nabożeństw i procesji eucharystycznych.

Nazwa pochodzi od białego stroju, jaki noszą dziewczęta w czasie procesji i pełnienia innych czynności liturgicznych. W Piśmie Świętym jest wiele tekstów, zwłaszcza w Ewangelii i w Apokalipsie, uzasadniających posługę bielanki: 

"W niebie, blisko Boga, będą tylko ci, którzy przybrani są w białe szaty symbolizujące duszę wolną od grzechu i ozdobioną wieloma łaskami. Aby przebywać kiedyś przez całą wieczność z Bogiem, trzeba już teraz starać się o tę szatę łaski, wciąż na nowo oczyszczając duszę ze zmazy orzechowej".

Już od początku powstania parafii było wiele dziewcząt chętnych do służenia Maryi Niepokalanej. Kiedy Siostry Pasterki przybyły do Wołomina, ks. proboszcz Mieczysław Jańczak zlecił, aby Siostry objęły opiekę nad bielankami. Na przestrzeni tych wszystkich lat liczba bielanek w parafii zmieniała się, ale bywały lata, że
w procesjach brało udział nawet 100 dziewcząt należących do bieli. Obecnie grupa ta liczy 50 dziewcząt ze szkoły podstawowej, gimnazjum i licealistek. Opiekę nad nimi sprawuje s. Rafaela Olszowa wraz z radą bielańską.

Przyjęcia do tego grona odbywają się we wrześniu i w październiku. 8 grudnia,
w trakcie uroczystej Mszy świętej, odbywa się "Przyjęcie do medalika" najmłodszych dziewcząt z klas III i IV. Historia medalika wiąże się z objawieniami Matki Bożej Siostrze Katarzynie Laboure. Jej to właśnie zaleciła Niepokalana, by postarała się
o wybicie medalika, którego wzór sama pokazała. Po przynależności do "Medalika" chętne dziewczęta zostają przyjęte do "Pelerynek". Przed otrzymaniem pelerynek wyrażają swoją gotowość, składając przyrzeczenie:

Ja przyrzekam całym sercem pełnić wiernie służbę Bogu. Dołożę starań, aby być gorliwą bielanką, posłuszną córką, kochającą siostrą, oraz dobrą koleżanką w pracy, w nauce i zabawie. Chcę żyć i postępować według prawa i obowiązków bielanki. Zobowiązuję się:

1. Codziennie odmawiać dziesiątkę różańca.
2. Uczestniczyć w pierwszą sobotę miesiąca we Mszy świętej.
3. Brać czynny udział w procesji eucharystycznej.
4. Uczestniczyć w cotygodniowych spotkaniach przy parafii.
5. Starać się być dobrą córką i życzliwą koleżanką.

Następnie odbywa się poświęcenie pelerynek i każda z dziewcząt podchodzi do kapłana, który mówiąc: "Zbroja zbawienia niech strzeże duszy twojej na żywot wieczny" nakłada jej pelerynkę.
Głównym zadaniem bielanek jest pomoc w przygotowaniu i przeprowadzeniu procesji organizowanych w dni świąteczne. Dziewczęta te tworzą osobną grupę wyróżniającą się strojem od reszty uczestników zgromadzenia. Idą na czele procesji. Młodsze sypią kwiatki, starsze niosą poduszki, feretrony. Sztandary bielańskie niosą bielanki – animatorki. Nad całością czuwa prezeska i wiceprezeska.

W każdą pierwszą sobotę miesiąca odbywa się Skupienie w intencji bielanek. W październiku wszystkie bielanki przychodzą na Różaniec. Bielanki nie tylko się modlą, ale mają też i czas na zabawę. Organizują spotkania andrzejkowe, opłatkowe, zabawy karnawałowe, wyjeżdżają na kolonie, które są nie tylko odpoczynkiem, ale i czasem spotkania z Bogiem i z drugim człowiekiem.

Spotykają się w każdą sobotę o godz. 10:00 na swoich spotkaniach formacyjnych w salce dolnego kościoła.
Przyjdź i zobacz!!! Zapraszamy do grona bielanek wszystkie chętne dziewczęta.