• 004.JPG
  • 026.JPG
  • 065.JPG
  • 093.JPG
  • 098.JPG
  • 099.JPG
  • 115.JPG
  • 118.JPG

Katolicki Klub Sportowy – ORIONE

2 listopada 1995 r. na listę stowarzyszeń kultury fizycznej Wydziału Sportu i Turystyki Urzędu Wojewódzkiego został wpisany Katolicki Klub Sportowy "Orione" działający przy Parafii św. Józefa Robotnika w Wołominie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pierwszym prezesem klubu był ks. Antoni Wita FDP

20 czerwca 2003 r. zwołane zostało Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo – Wyborcze podczas którego wyłoniony został nowy zarząd KKS "Orione", który przedstawia się następująco:

Prezes – Andrzej Saulewicz,
Vice prezes ds. organizacji i opiekun duchowy – ks. Łukasz Mikołajczyk FDP
Vice prezes ds. sportu – Ryszard Przybysz,
Skarbnik – Kazimierz Tokarski,
Sekretarz – Teresa Wosińska,
Członek – Jarosław Szmurło.

Klub zaczął działać bardzo prężnie skupiając dużą rzeszę dzieci i młodzieży. Dzięki staraniom ks. Pawła Placka FDP ówczesnego wikariusza, przychylności ówcześnego proboszcza ks. Jerzego Ćwiklaka FDP i przy pomocy ludzi dobrej woli na placu przy kościele utworzono boisko do piłki nożnej, siatkowej i koszykówki. Otwarte zostało również Oratorium Św. Alojzego Orione, do którego w wolnym czasie chętnie zagląda młodzież. Klub posiada stroje sportowe, w których dzieci i młodzież uczestniczą w różnych rozgrywkach sportowych reprezentując KKS "Orione".

Dzięki ogromnemu zaangażowaniu ks. Pawła obok takich rozgrywek piłkarskich jak: Dekanalny Turniej PN Ministrantów, Zimowy Halowy Turniej PN i in.
w Wołominie zorganizowany został w 2004 roku Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej o Puchar Księdza Prowincjała. Przyjechały drużyny ze wszystkich parafii oriońskich w Polsce. Turniej ten odbywa się co roku, aż po dzień dzisiejszy.

Rok 2005 przyniósł kolejne zmiany: ks. Paweł przeniesiony został do Łaźniewa na stanowisko proboszcza tamtejszej parafii.

Nowym vice prezesem i opiekunem duchowym został Proboszcz Parafii św. Józefa Robotnika w Wołominie.