• 004.JPG
  • 026.JPG
  • 065.JPG
  • 093.JPG
  • 098.JPG
  • 099.JPG
  • 115.JPG
  • 118.JPG

legio mariae(7)Legion Maryi

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4

Jest stowarzyszeniem ludzi świeckich. Założył go Irlandczyk – Frank Duff – 7 września 1921 r. w Dublinie – stolicy Irlandii. Obowiązkiem stowarzyszenia jest ścisła współpraca z duchowieństwem Kościoła w głoszeniu Dobrej Nowiny.

Najkrócej określa się duchowość legionistów jako: modlitwa i działanie. Trzeba byśmy i my włączyli się w dzieło zbawiania świata i odnawiania oblicza ziemi. Nasza parafia ma już wypracowany sposób ewangelizacji braci i dzielenia się Bożą łaską z innymi ludźmi. Między innymi czynią to członkowie Legionu Maryi. Choć sami słabi, to jednak mocni w tym co czynią. Są jak gdyby misjonarzami świeckimi, współpracujący w dziele zbawienia pod sztandarem Maryi. Przestańmy narzekać mówiąc, że świat jest coraz gorszy, a włączmy się aktywnie w przemianę otaczającej nas rzeczywistości, dobrym słowem i czynną miłością. Dlatego też rodzina Legionu Maryi serdecznie zaprasza Ciebie do współpracy na niwie ewangelizacyjnej.

Kierownikiem Duchowym Kurii Legionu Maryi jest  od 2001 roku ks. Eugeniusz Spalony FDP

Kuria Matki Boskiej Opatrzności reprezentowana była przez oficerów:
Prezydent    siostra Elżbieta Niepiekło – kadencja II
Wiceprezydent    siostra Danuta Czeżyk – kadencja II
Sekretarz    siostra Hanna Wysocka-Kudła – kadencja II
Skarbnik     siostra Janina Grzegórska – kadencja II

W związku z tym, że w maju upłynęła II kadencja wszystkim oficerom Kurii. 17. maja przeprowadzono wybory w celu wybrania nowego zarządu. Skład nowego zarządu przedstawia się następująco:

Prezydent             s. Maria Bereszyńska – kadencja I – do maja 2013 roku
Wiceprezydent   s. Maria Szmyd – kadencja I – do maja 2013 roku
Sekretarz             s. Janina Grzegórska – kadencja I – do maja 2013 roku
Skarbnik               s. Elżbieta Budziszewska – kadencja I – do maja 2013 roku (przedstawicielka parafii Świętej Trójcy w Kobyłce)

alt
Nasze spotkania odbywają się w grupach, zwanych prezydiami:

Poniedziałek – prezydium Matki Kościoła o g. 16.30
Poniedziałek – prezydium Wspomożenie Wiernych o g. 16.30
Wtorek – prezydium Matki Boskiej Opatrzności o godz. 16.30
Wtorek – prezydium Przyczyno Naszej Radości o g. 16.30
Środa – prezydium Matki Bożej Pocieszycielki Strapionych o g. 16.30
Środa – prezydium Matki Bożej Gwiazdy Ewangelizacji o g. 16.30
Czwartek – prezydium Matki Bożej Uzdrowienia Chorych o g. 15.30

Oczekuje Cię Matka Boża, a my będziemy Twoją obecnością bardzo uradowani!

Sztandar Kurii Legionu Maryi pw. Matki Boskiej Opatrzności

 

altPodczas uroczystej Mszy świętej sprawowanej w intencji 50-lecia święceń kapłańskich trzech kapłanów – orionistów: ks. Eugeniusza Spalonego fDP, ks. Wincentego Góralczyka fDP i ks. Alojzego Makówki fDP, ks. prowincjał Antoni Wita fDP dokonał uroczystego poświęcenia sztandaru Kurii LM pw Matki Boskiej Opatrzności.
Na sztandarze widnieją symbole przynależności legionistów do służby w Legionie Maryi, pod przewodnictwem Niepokalanej NMP.

Legion Maryi wziął swoją nazwę od Legionów Rzymskich uważanych za najdoskonalszą jednostkę bojową. Legionistę Maryi powinno także cechować męstwo, odwaga, ale oparte na wartościach duchowych, a służba Bogu i Maryi powinna być przepełniona miłością.
Jedna strona sztandaru to na czerwonym tle napis Kuria Legionu Maryi, parafia św. Józefa Robotnika, a pośrodku w niebieskiej otoczce Vexillum – znak Legionu Maryi. Kolor czerwony jest kolorem LM, a nie jak można przypuszczać błękit, a to dlatego, że Matka Boża jest napełniona Duchem Świętym. Vexillum – znak Legionu Maryi – to symbol wszystkich legionistów Maryi w całym świecie. I tu również znak Legionu Rzymskiego zaadoptowano na potrzeby Legionu Maryi – Gołębica zastąpiła orła, a wizerunek Matki Bożej Niepokalanie Poczętej zastąpił obraz cesarza. Pod Nimi glob ziemski. Całość wyraża myśl, że Duch Święty ma ma zdobyć świat przez Maryję i Jej dzieci.
Druga strona sztandaru to wizerunek Matki Boskiej Opatrzności z napisem „Matko Boskiej Opatrzności módl się za nami”, bo to pod tym wezwaniem jest nasza Kuria. Sztandar spoczywa na drzewcu, który zakończony jest również znakiem Maryjnym tj ozdobną litrą M.
Ksiądz proboszcz Jacek Pawlicki fDP przed poświęceniem sztandaru przedstawił krótką historię Kurii, która istnieje przy naszej parafii już 16 lat. W skład Kurii wchodzi 15 Prezydiów i to nie tylko z naszej parafii, ale i z innych parafii: MB Nieustającej Pomocy w Duczkach, Świętej Trójcy w Kobyłce, Świętego Kazimierza Królewicza w Kobyłce, MB Częstochowskiej w Wołominie, Św. Faustyny w Helenowie, NMP Królowej Polski w Wołominie. Czynnych członków, którzy spotykają się co tydzień na wspólnej modlitwie i wykonują zadaną pracę legionową jak np. odwiedzanie starszych i chorych, posługują chorym w hospicjum jest 165, a legionistów pomocniczych, którzy wspierają Legion modlitwą jest 264.
Dla nas legionistów było to wielkie, podwójne przeżycie, zwłaszcza, że życzeniem naszego Jubilata ks. Eugeniusza – Opiekuna Duchowego Kurii było poświecenie sztandaru w czasie jego Mszy św. Jubileuszowej. W czasie poświecenia sztandaru obecni byli prezydenci, którzy pełnili funkcję w poprzednich latach:. Danuta Czeżyk i Elżbieta Niepiekło oraz obecna prezydent Maria Bereszyńska, a także licznie zgromadzeni legioniści.
Niech ten sztandar służy Legionowi i Kościołowi na wiele pokoleń, a NMP Niepokalanie Poczęta – Królowa Legionu niech nam błogosławi w naszej pracy legionowej
Wszystkim kapłanom, a szczególnie ks. Eugeniuszowi, wszystkim legionistom, którzy przyczynili się do wykonania tego sztandaru i uświetnienia uroczystości serdeczne Bóg zapłać!

Zarząd Kurii Legionu Maryi

Pielgrzymka Legionu Maryi do Drohiczyna!

Z Wołomina wyjechaliśmy dnia 31.07.10 o godzinie 7.30. Na początku Prezydent Legionu Maryi – siostra Maria Bereszyńska serdecznie powitała wszystkich uczestników pielgrzymki i pokrótce przedstawiła program pielgrzymki: Zwiedzanie zamku w miejscowości Liw i  Bazyliki Mniejszej w Węgrowie, nawiedzenie Sanktuariów Maryjnych w Miedznej i Ostrożanach, a na końcu zwiedzanie zabytków Drohiczyna.
Następnie były modlitwy poranne i odśpiewaliśmy Godzinki. W czasie dalszej drogi dużo śpiewaliśmy, szczególnie pieśni Maryjnych. Z pieśnią na ustach dojechaliśmy do zamku.
Zamek Liw został zbudowany na lewym brzegu Liwca. Fundatorem założenia obronnego był na początku XV wieku książę mazowiecki Janusz I Starszy. Zamek wzniesiony wśród podmokłych łąk i rozlewiska rzeki miał za zadanie obronę przeprawy przez Liwiec oraz stanowił wartownię na wschodniej granicy księstwa. Na sztucznie usypanym wzniesieniu o powierzchni 1000 m2 powstała najmniejsza ceglana warownia na Mazowszu. Zamek z miastem łączyła wąska grobla usypana na mokradłach. Zamek przechodził różne koleje losu. W XVI wieku, gdy właścicielkami były księżna Anna Mazowiecka i królowa Bona Sforza zamek był kilkakrotnie przebudowywany. W 1657 wojska szwedzkie zbombardowały zamek i spaliły go. Kolejnych zniszczeń dokonali Szwedzi w 1700 i 1703. Po I wojnie światowej dokonano niewielkich prac badawczych i remontowych. W 1945 zamek ponownie uległ uszkodzeniu podczas działań wojennych. Po wojnie dokonano zabezpieczenia w formie trwałej ruiny zachowanych gotyckich murów i odrestaurowano wieżę bramną. W latach 1957-1961 odbudowano dwór kancelarii starościńskiej z przeznaczeniem na Muzeum-Zbrojownię.
Ekspozycja muzeum prezentuje historię zamku, fotokopie rysunków, malarstwo oraz broń i uzbrojenie z różnych epok.
Następny etap naszej podróży to Bazylika Mniejsza w Węgrowie. Przywitał nas tutaj bardzo sympatyczny ksiądz, który służył nam w konfesjonale, gdy niektórzy przystępowali do spowiedzi inni wysłuchali relacji przewodnika. Kościół, którego fundatorem był Jan Dobrogost (Bonawentura) hr. Krasiński wybudowany został w XVII wieku, w stylu barokowym, p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny oraz świętych Piotra i Pawła, z freskami Michała Anioła Palloniego z lat 1707-1708 wykonanymi w duchu kontrreformacji, obrazami Szymona Czechowicza oraz z pochodzącym z XVI wieku lustrem Twardowskiego zawieszonym w zakrystii. Lustro czarnoksiężnika Twardowskiego robione na specjalnym podkładzie, miało podobne właściwości jak kryształowa kula. Wykonane jest ono z metalu (gł. srebro) w ramie z napisem łacińskim „Tym lustrem Twardowski czynił sztuki magiczne, lecz obrócone to zostało na chwałę Bożą”. Za pomocą tego zwierciadła miał czarnoksiężnik wywołać ducha Barbary Radziwiłłówny dla Zygmunta Augusta, za co obu spotkała wkrótce śmierć. Pęknięcie przecinające płytę tłumaczy historia o Napoleonie, który będąc w Węgrowie w drodze na wojnę z Rosją ujrzał w nim swoją klęskę, podczas odwrotu z Moskwy i upuścił lustro na posadzkę. Inni pęknięcie wiążą z legendą o próżnym proboszczu, który ciągle się przeglądał w lustrze, dopóki nie ukazał mu się w nim diabeł, co tak przestraszyło duchownego, że rzucił weń kluczami do kościoła i stłukł je.
4 kwietnia 1997 r. papież Jan Paweł II ustanowił tę świątynię Bazyliką Mniejszą.
My po wysłuchaniu relacji przewodnika i nie przejmując się Twardowskim z wielkim nabożeństwem uczestniczyliśmy w Mszy świętej.
Kolejny etap pielgrzymki to Sanktuarium w Miedznej. Powitał nas sympatyczny Proboszcz tutejszej parafii i pokrótce przedstawił historię Sanktuarium. Pierwotną nazwą tej miejscowości było Międzylesie. Najstarsza wzmianka historyczna o Miedznie pochodzi z 1441 roku i mówi o Jakuszu z Miedzny. Dziedzic – Stanisław Karski w 1470 roku ufundował tutaj pierwszą świątynię p.w. Zwiastowania NMP i św. Stanisława.
W kościele miedzeńskim, który jest diecezjalnym Sanktuarium maryjnym, znajduje się łaskami słynący obraz Matki Bożej Pocieszenia. Obraz Matki Bożej Miedzeńskiej namalowano na płótnie w II połowie XVII wieku (później naklejono na deskę). Pierwsze pisemne wzmianki pochodzą z 1729 roku. Zimą 1727 r. Hiacenty (Jacek) Pazio zobaczył „cudowną jasnością” nad belką stropową w lepiance młynarza Macieja Zastrużnego, znajdującej się w pobliżu grobli w Miedznie i ujrzał rulon na którym był wizerunek Najświętszej Maryi Panny. Miejsce objawienia upamiętniono stojącą do dziś barokową kaplicą. Liczba niezwykłych zjawisk w latach 1727-1728 była tak poważna, że ks. Stefan Bogusław Rupniewski – biskup łucki powołał w celu ich zbadania specjalną kościelną komisję. W 1730 roku pozwolił, aby Cudowny Wizerunek wystawiono do kultu publicznego i oddawano mu należną cześć. Starania o koronację papieskimi diademami Cudownego Wizerunku podjął ks. Antoni Dydycz – biskup drohiczyński. Obraz koronowano papieskimi koronami dnia 22 czerwca 1997 r. przez ks. kard. Józefa Glempa – Prymasa Polski.
Wokół kościoła w Miedznej są piękne stacje Drogi Krzyżowej. W wielkim skupieniu uczestniczyliśmy w Drodze Krzyżowej, a rozważania poszczególnych stacji czytali legioniści.
Udajemy się ze śpiewem w dalszą drogę do następnego Sanktuarium Maryjnego na terenie Diecezji Drohiczyńskiej w Ostrożanach. Odmawiamy również modlitwy legionowe z Różańcem św. cz. I tajemnice RADOSNE.
Ostrożany – Parafia Narodzenia NMP. Pierwszą świątynię w Ostrożanach p.w. Narodzenia NMP, św. Apostołów Piotra i Pawła oraz św. Marcina ufundowali w 1450 roku właściciele tych ziem – Bartłomiej i Dadźbóg Ostrożańscy. Miejscowa tradycja podaje, że pierwsza świątynia została wzniesiona na miejscu, gdzie obu braciom objawiła się Matka Boża. Obraz Matki Bożej Ostrożańskiej namalowany jest na płótnie. Początki kultu jak i pochodzenie malowidła nie są znane. Pierwsze pisemne wzmianki pochodzą z połowy XVII wieku. Obraz koronowany papieskimi koronami dnia 5 lipca 1987 r. przez ks. Józefa kard. Glempa, Prymasa Polski.
Przed Cudownym Obrazem Matki Bożej Ostrożańskiej odmawiamy Koronkę do Miłosierdzia Bożego.
Następny etap pielgrzymki to Drohiczyn. Kościół pofranciszkański, według tradycji klasztornej, konwent franciszkanów w Drohiczynie został założony przez wojewodę litewskiego Mikołaja z Międzyrzecza, starostę drohickiego w1430 roku. Najważniejszy punkt naszego zwiedzania to Muzeum Diecezjalne. Muzeum im. Jana Pawła II powołał biskup drohiczyński ks. Antoni Dydycz 25 stycznia 2004 roku. Muzeum ma swoją siedzibę w skrzydle pofranciszkańskiego klasztoru z przełomu XVII i XVIII wieku. Zbiory mieszczą się w kilku salach. Jest wśród nich sala papieska – z fotelem, na którym w 1999 roku zasiadł w Drohiczynie Jan Paweł II, z obrazami, pamiątkowymi medalami i monetami, okolicznościowymi znaczkami i pocztówkami. W innych salach oglądaliśmy przedmioty ze srebra: kielichy, relikwiarze, monstrancje (a wśród nich wspaniałe zdobione monstrancje Jabłonowskich, Sapiehów, Radziwiłłów), pacyfikały, tace, lichtarze. Na specjalnych stojakach wiszą bogato zdobione i haftowane ornaty, a w gablocie pastorały kandydata na ołtarze biskupa Zygmunta Łozińskiego i papieża Piusa XII. Można też obejrzeć zabytkowe rzeźby i obrazy, a także oryginalne dokumenty królewskie podpisane przez Władysława IV, Jana Kazimierza i Augusta II. Jest również gablota poświęcona bł. ks. Ignacemu Kłopotowskiemu, który pochodził z okolic Drohiczyna. Do wyjątkowych eksponatów należy między innymi pochodzący z XIX wieku kielich „z duszą” (podgrzewany jak stare żelazka) – jedyny w Polsce. A także monstrancja wykonana przez powstańca warszawskiego w obozie niemieckim.
Zatrzymaliśmy się jeszcze na krótko w Katedrze. Dnia 5 czerwca 1991 r. papież Jan Paweł II, powołując do istnienia Diecezję Drohiczyńską podniósł kościół Trójcy Przenajświętszej (ufundowany przez Władysława Jagiełłę w 1392 roku) do rangi Katedry. Jeszcze krótka osobista modlitwa i powrót do domu. Trochę za mało było czasu na dokładniejsze zwiedzenie zabytków Drohiczyna, ale my tu jeszcze kiedyś powrócimy.
W drodze do Wołomina odmówiliśmy modlitwę Anioł Pański oraz IV część Różańca św. – tajemnice CHWALEBNE. Szczęśliwi, zadowoleni z tak wspaniałej pielgrzymki, oczekujemy na następną „Gdzie Święta Woda brzegi rwie”.

Hanna Wysocka-Kudła
Prezydium Matki Boskiej Opatrzności

II Kongres Legionu Maryi w 15 rocznicę powstania
Legionu Maryi przy parafii
św. Józefa Robotnika w Wołominie!

Z okazji 15-lecia istnienia Legionu Maryi w Wołominie, Kuria Matki Boskiej Opatrzności zorganizowała Kongres, który odbył się 23. października 2010 roku. Ponieważ w Kościele w Polsce obchodzony jest aktualnie Rok św. Maksymiliana Marii Kolbego – myślą przewodnią naszego Kongresu były słowa św. Maksymiliana: „Odnowić wszystko w Chrystusie przez Niepokalaną”.
Kongres rozpoczęto Modlitwami Legionowymi, następnie s. Maria Bereszyńska – Prezydent Kurii przywitała wszystkich obecnych na Kongresie i krótko przedstawiła program. A ks. Jacek Pawlicki – proboszcz parafii św. Józefa wygłosił wykład wprowadzający, w którym nawiązywał do wspólnej działalności św. Maksymiliana i św. Alojzego Orione – obaj bardzo miłowali Matkę Bożą.
S. Prezydent przed każdą kolejną sesją oraz przed każdym wystąpieniem, przedstawiała krótkie wprowadzenie do danego tematu. Na początek s. Marianna, która prowadzi Kronikę LM, przedstawiła 15-letnią historię Legionu.
W I Sesji Kongresu były dwa referaty, które przybliżyły nam sylwetkę św. Maksymiliana. S. Teresa skupiła się przede wszystkim na powstaniu Rycerstwa Niepokalanej i propagowaniu tego Związku przez wydawany miesięcznik „Rycerz Niepokalanej”. Natomiast s. Hanna mówiła o miłości św. Maksymiliana do Niepokalanej. Św. Maksymilian, wielki czciciel Maryi Niepokalanej, szerząc Jej cześć, propagując Jej całkowite oddanie, wskazywał na przykład Jezusa, to Chrystus zdaniem Maksymiliana dał nam wspaniały przykład miłości i czci względem swej Matki.
Tematem II Sesji było: „Odkryć sens cierpienia – jak św. Maksymilian”. Wykład na ten temat wygłosił ks. Dariusz Czupryński – dyrektor Hospicjum Bożej Opatrzności w Wołominie, bo któż jak nie on może wiedzieć więcej o ludzkim cierpieniu? Siostry Czesia i Ania pracujące w Hospicjum jako wolontariuszki, składały swoje świadectwa z tej posługi chorym. Podczas składania tych świadectw, były bardzo wzruszone, głos im się łamał – było to takie autentyczne, widać, że i one cierpią, czy też cieszą się razem z chorymi, a i nie jednemu słuchaczowi zakręciła się podczas słuchania łza z oku.
Tematem Sesji III było: „Idźcie i głoście słowo Boże”. Siostra Prezydent w kilku słowach opowiedziała o działalności św. Maksymiliana w Rzymie, Krakowie, Grodnie, Nagasaki (Japonia), Niepokalanowie. Podczas tej sesji składane były świadectwa z naszych pielgrzymek, bo  pielgrzymki to nie tylko sama modlitwa, to również ewangelizacja, to rozmowy z przypadkowo spotkanymi ludźmi podczas których rozmawia się na różne tematy życiowe, ale również na temat wiary czy roli Najświętszej Maryi Panny w naszym życiu. Siostra Krysia mówiła o comiesięcznym pielgrzymowaniu do Niepokalanowa. Brat Stefan zdał krótką relację ze swoich pielgrzymek do różnych Sanktuariów Maryjnych – w ciągu ostatniego roku przeszedł ponad 1000 km.
Podczas tej sesji s. Jadzia złożyła jeszcze dwa świadectwa: O propagowaniu prasy katolickiej i O działalności na rzecz więźniów.
Na zakończenie Kongresu była jeszcze adoracja Najświętszego Sakramentu, którą prowadził ks. Łukasz Sikorski – Opiekun Duchowy trzech prezydiów z Kobyłki, wraz z legionistami z tych prezydiów.
Uwieńczeniem całego Kongresu była uroczysta Msza św., której przewodniczył i wygłosił homilię ks. Tomasz Nowaczek – Opiekun Duchowy Komicjom MB Zwycięskiej. Razem z ks. Tomaszem Mszę św. sprawowali: ks. Eugeniusz Spalony – Opiekun Duchowy Kurii Matki Boskiej Opatrzności, ks. Jacek Pawlicki – proboszcz z parafii św. Józefa, ks. Jan Śmigasiewicz – proboszcz z Helenowa, Opiekun Duchowy pr. „MB Bramo Niebieska”, ks. Łukasz Sikorski – Opiekun Duchowy Legionu Maryi z parafii Świętej Trójcy w Kobyłce. W czasie Kongresu był jeszcze ks. Bogdan Lewiński proboszcz z Majdanu, który służył nam w konfesjonale. Naszym wielkim pragnieniem jest powołanie do życia Legionu Maryi w Majdanie – liczymy na to, że obecność ks. Bogdana przyspieszy powstanie tam LM.
Po Mszy św. udaliśmy się na AGAPĘ do Sali Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
Było nam bardzo miło gościć przedstawicieli wszystkich Wspólnot działających przy naszej parafii. Szczególnie dziękujemy za obecność na naszym Kongresie przedstawicieli warszawskich Komicjów: Mater Misericordiae i Matki Bożej Zwycięskiej.

Hanna Wysocka-Kudła
Prezydium p.w. „Matki Kościoła”

Refleksje z rekolekcji Kurii Legionu Maryi
do Łaźniewa  w par. św. Antoniego
w dniu 29 września 2010 r.   

W dniu 29 września o g. 6-tej rano autokarem z pod naszego kościoła św. Józefa Robotnika wyruszyliśmy w drogę na jednodniowe rekolekcje do Łaźniewa.  Tamtejszy proboszcz ks. Paweł Placek udostępnił nam świątynię i ogrody abyśmy mogli w ciszy i w skupieniu oddać się modlitwie.
W autokarze Marysia Bereszyńska Prezydent Kurii powitała bardzo serdecznie uczestników rekolekcji  i odmówiliśmy Anioł Pański a potem pod przewodnictwem Marysi Rychlik z pr. Przyczyno Naszej Radości  odmówiliśmy pacierz poranny. A Krysia Jocz z pr. Bramo Niebieska poprowadziła Godzinki. Śpiewając „Kiedy ranne wstają zorze” przeszliśmy do Różańca świętego tajemnice Bolesne, które prowadziła Ela Budziszewska skarbnik Kurii.
Szczęśliwie dotarliśmy do Łaźniewa. Tam czekał na nas już ks. Paweł Placek ze swoją Wspólnotą LM. Przeszliśmy do świątyni gdzie ks. proboszcz Paweł powitał nas bardzo serdecznie, polecając nas w krótkiej modlitwie Matce Bożej. A przy śpiewie organistki z tamtego kościoła został odsłonięty obraz MB Częstochowskiej.
Ks. Paweł przedstawił nam krótką historię parafii, która liczy ok. 2000 wiernych. Tutaj znajduje się centrum miłosierdzia św. Alojzego Orione. Pierwszy ośrodek to Zakład Opiekuńczo Leczniczy liczący 90 chorych pensjonariuszy, a drugi ośrodek dla bezdomnych, gdzie również wymagana jest bezustanna opieka medyczno-duchowa. Ks. proboszcz mówiąc nam o historii tejże placówki nadmienił, że jest to miejsce szczególne naznaczone cierpieniem ludzkim.
Jako pielgrzymi będąc w świątyni, w której ks. Paweł pracuje mogliśmy podziwiać piękne wnętrze kościoła ubogacone mozaiką i witrażami z wizerunkami Matki Bożej ze znanych Sanktuariów w Polsce i za granicą. Pieczę nad tą placówką sprawują ks. Orioniści (2 księży i 3 braci).
Ks. proboszcz Paweł Placek przybliżył nam patronów dnia dzisiejszego Archaniołów: Michała, Gabriela i Rafała. Gabriel – jest aniołem zwiastowania, ostrzegł również Józefa i Maryję przed Herodem. Świętych archaniołów powinniśmy wzywać by nas wspierali ochraniali, by byli naszymi świadkami. Ja dziękuję Bogu – powiedział ks. Paweł – za obecność Legionu Maryi w mojej parafii. Nie wyobrażam sobie tak sprawnej mojej pracy bez ich wsparcia. Wspólnota Różańcowa jest dla mnie również bardzo ważna. W parafii to dwie niezawodne Wspólnoty na które zawsze mogę liczyć.
Marysia B. Pr. Kurii powitała serdecznie ks. proboszcza Pawła  i podziękowała za zaproszenie.
Następnie rozpoczęła się Msza święta, którą odprawił ks. Paweł. Czytanie, śpiew psalmów i modlitwę wiernych przeprowadzili odpowiednio: Ela Budziszewska (skarbnik Kurii), Jarek (Pr. Matki Łaski Bożej- Kobyłka), Marysia Szmyd – wiceprezydent Kurii.
Homilię wygłosił ks. Paweł, który powiedział: Jesteśmy w roku Kolbińskim, który ogłoszony został od 14 VIII 2010 roku do 15 VIII 2011 roku. To Maksymilian Kolbe patrzył w sposób szczególny na Niepokalaną. „ Kim dla mnie i dla mojej wspólnoty  jest Maryja Matka Jezusa” – takie pytanie postawił rekolekcjonista.  Niech ta myśl towarzyszy nam przez cały dzisiejszy dzień powiedział ks. Paweł.  Znany nam jest obraz Niepokalanej, która stoi na globie ziemskim i miażdży piętą głowę węża. Kolbe chciał aby wszyscy ludzie oddali się w opiekę Niepokalanej. Maryja nie wysławiała Jezusa, lecz stała z boku. Ona niejako  podprowadzała ludzi do Jezusa. Miażdżąc głowę węża odniosła z Synem zwycięstwo. Jeśli ktoś chce szybko dojść do Boga musi korzystać z Jej pośrednictwa.
Świętość Maksymiliana to  miłość, która jest wiernym  wypełnieniem woli Bożej. Tak samo postępując zdążamy do Boga poprzez Maryję Niepokalaną. Natomiast  Jezus do nas przychodzi przez swoją Matkę. Matka Boża w objawieniach prosiła o odmawianie Różańca. Nasz wielki rodak papież Jan Paweł II ukochał Różaniec. Jezus nawoływał jeśli nie staniecie się jak dziecko (tak czyści) nie wejdziecie do Królestwa Bożego. Uczmy się Miłości od Matki Bożej.
Po Mszy świętej ks. Paweł wystawił Najświętszy Sakrament i adorowaliśmy Go.
Po modlitwie Marysi B. wszystkie prezydia dały temu wyraz korzystając z przemyśleń świętych, ojców kościoła wyrażając własnymi słowami swoją miłość, wdzięczność i pokorę. Adoracja była pełna gorącej modlitwy, śpiewu i ciszy.
Po adoracji udaliśmy się na gorący posiłek przygotowany przez Legionistki z Łaźniewa. Był pyszny gulasz i wspaniałe ciasto. Potem w strugach deszczu zobaczyliśmy piękne jeziorko z kaczuszkami i stacje Drogi Krzyżowej na terenie kościelnego ogrodu.
W kościele pod przewodnictwem ks. Pawła odprawiliśmy Nowennę do MB Nieustającej Pomocy.
Po zasłonięciu obrazu odbyła się konferencja, którą wygłosił dyrektor ks. profesor Władysław Kubiak. Tematem tej konferencji była Matka Boża jako  Niepokalane Poczęcie.
Matka Boska sama objawiła się Bernadetcie, jako  Niepokalane Poczęcie. Wszyscy ludzie rodzą się w grzechu pierworodnym. Matka Boża była bez tego grzechu. 8 grudnia jest Jej święto – Niepokalane Poczęcie NMP. Za sprawą Ducha Świętego w sposób nieskalany poczęła Pana Jezusa.
Po konferencji ks. Władysława Kubiaka odprawiliśmy w kościele (padał deszcz) Drogę Krzyżową, z udziałem Legionistki Geni z Łaźniewa. Każdą stację Drogi Krzyżowej  rozważało inne prezydium, przy głębokim śpiewie Geni, który do dzisiaj brzmi w naszych  uszach: „Na drodze Cię Jezu spotykam i krzyża ciężkiego dotykam. Więc pójdę za Tobą Cichutko, ulżyć choć trochę Twym smutkom”.
Potem  gorąco żegnając się z ks. Pawłem i miejscem tak pełnym przemyśleń, udaliśmy się do domu. W drodze  śpiewaliśmy pieśni maryjne i odmówiliśmy Różaniec św. tajemnice Radosne. Z tych rekolekcji wyszliśmy spokojni i odmienieni.

Janina Grzegórska – Sekretarz Kurii
Maria Bereszyńska – Prezydent Kurii

XVI Ogólnopolski Zlot LM na Jasnej Górze!
10-11 wrzesień 2010 rok
pod hasłem „Bądźmy świadkami miłości”

Na Ogólnopolski Zlot Legionu Maryi do Częstochowy pojechaliśmy dwoma autokarami. Jeden autokar wyjechał z Wołomina 10 września, w piątek, w godzinach popołudniowych. Drugi wyjazd z Wołomina 11 września – sobota – wczesne godziny ranne. Łącznie na Jasną Górę wyjechało ponad 100 osób.
Zlot legionistów rozpoczął Apel Jasnogórski prowadzony przez bpa Romana Marcinkowskiego. O północy pielgrzymi uczestniczyli w tzw. Pasterce Maryjnej. Czuwania poszczególnych wspólnot legionowych wypełniły czas do godziny zasłonięcia Cudownego Obrazu.

W dniu 10 września o godzinie 14-tej autokarem z pod naszego kościoła wyruszyła pierwsza grupa legionistów w pielgrzymce do Matki Bożej na Jasną Górę w Częstochowie. Maria Bereszyńska Prezydent Kurii powitała bardzo serdecznie uczestników pielgrzymki  i oddaliśmy się pod opiekę MB odmawiając „Pod Twoją obronę”, następnie rekolekcje w  drodze  prowadziła s. Danusia Cz.
Szczęśliwi, że jedziemy do naszej Matki daliśmy temu wyraz śpiewając „Jak szczęśliwa Polska cała”. Ponieważ zbliżała się godzina Miłosierdzia Bożego. Danusia przeczytała fragmenty z pamiętnika s. Faustyny i odmówiliśmy „Koronkę do Miłosierdzia Bożego”. Marysia prowadziła modlitwy Legionowe, a  Różaniec święty tajemnice Bolesne prowadziła s. Ela Niepiekło. Danusia przedstawiła intencję jaką wieziemy do MBCz tj. adopcja dziecka poczętego, a które jest zagrożone grzechem aborcji. Zapisaliśmy chętnych pielgrzymów do tej modlitwy. Dojechaliśmy na Apel Jasnogórski, który prowadził ks. biskup Roman Marcinkowski.
Po zajęciu noclegów wróciliśmy do Sanktuarium aby tam oddać się modlitwie, spowiedzi, dziękczynieniu. Wysłuchaliśmy prelekcji o ks. kardynale Auguście Hlondzie i ks. kardynale Stefanie Wyszyńskim.
O północy uczestniczyliśmy w Pasterce, której oprawę przygotowało Komicjum Warszawa Praga. Dwie nasze siostry Ela Niepiekło z (pr. MBO w Wołominie) i  Krysia Jocz  z (pr. MB Bramo Niebieska z Helenowa) swoim śpiewem psalmu i pieśni uświetniły Mszę święta. Mszę św. odprawiało 30 księży, a homilię wygłosił ks. Tomasz Nowaczek nasz Opiekun Duchowy Komicjum p.w. Matki Bożej Zwycięskiej z Warszawy, który przed Mszą św. powiedział: Maryja przytula swoich Legionistów i wita wszystkich bardzo gorąco, a szczególnie najmłodsze dziecko – Komicjum Matki Bożej Zwycięskiej z Warszawy Praga, powitał również opiekuna LM w Polsce ks. dr Janusza Węgrzeckiego. Potem wspomniał  o tragedii smoleńskiej oraz o ogromnej powodzi. To dwa nieszczęścia jakie w ostatnim czasie dotknęły naszą Ojczyznę.
Natomiast głosząc homilię powiedział: Maryja uczy nas otwartości serca. Ona zaprasza nas do swojej KAPLICY aby otworzyć się na działanie Ducha Świętego” Strzeżcie się bałwochwalstwa. Nic nie przetrwa próby czasu jeśli nie będzie zbudowane na trwałym fundamencie, powiedział ks. Tomasz Nowaczek. Przypominając  słowa Matki Bożej w Kanie Galilejskiej: „Czyńcie co kolwiek mój Syn wam powie”. Wychodząc z tej Kaplicy musimy być odmienieni, wrażliwi na otaczających nas ludzi, mówić prawdę  żeby móc czynić dobrze. Jeśli zapomnisz o Bogu to Błogosławiona Dziewica przygarnie Cię i przypomni słowa z Kan. „Uczyńcie co Syn mój wam powie”. Motto 16 dorocznej pielgrzymki Legionistów na Jasną Górę – BĄDŹMY ŚWIATKAMI MIŁOŚCI – niech dźwięczy w naszych uszach.
Po Mszy świętej dalej braliśmy udział w nocnym czuwaniu, które prowadziło Komicjum LM z Tarnobrzega przybliżając nam postać sługi bożego Alfie Lambe  oraz Regia LM z Lublina, która przedstawiła postać sługi bożego Franciszka Duffa.

Sobota 11 wrzesień, godzina 4.00. Spod naszego kościoła wyjechała druga grupa legionistów na Ogólnopolski Zlot Legionu Maryi. Po sprawdzeniu listy obecności, wiceprezydent Kurii – siostra Maria Szmyt serdecznie powitała uczestników pielgrzymki. Aby nasza podróż do Matki Bożej Jasnogórskiej była szczęśliwa podaliśmy się pod Jej opiekę: „Pod Twoją obronę”. Następnie pieśń: „Kiedy ranne wstają zorze” i pacierz poranny.
Po krótkiej przerwie w modlitwie odśpiewaliśmy: Godzinki, po Godzinkach „Anioł Pański” i Różaniec św. cz. I tajemnice RADOSNE. Na początek Różańca św. pieśń: „Zawitaj Królowo Różańca św.”.
W dalszej drodze śpiewaliśmy dużo pieśni, szczególnie były to pieśni Maryjne między innymi: „Jak szczęśliwa Polska cała”, „Już od rana rozśpiewana”, „Królowej Anielskiej”, „Polskie kwiaty”, „Czarna Madonno” itp.
Przed wjazdem na Jasna Górę s. Maria podała kilka ogłoszeń i przedstawiła programu Zlotu. Droga Krzyżowa na Wałach godzina 9.00. Rano bardzo trudno jest wstawać, myśli się „jak mi się nie chce jechać”, ale kiedy już na Jasnej Górze w czasie Drogi Krzyżowej widać ten niekończący się las proporczyków legionowych to czuje się taką dumę „jak dobrze, że ja tu jestem”.
Po Drodze Krzyżowej były Początkowe Modlitwy Legionowe, w czasie których odmówiliśmy Różaniec św. cz. IV tajemnice CHWALEBNE
Centralnym punktem Zlotu Legionu Maryi była uroczysta Msza święta koncelebrowana przez bpa Romana Marcinkowskiego z Płocka z udziałem bpa Jana Kopca z Opola i naszych Kierowników Duchowych. Oprawę Mszy świętej przygotowało Komicjum LM z Jastrzębia Zdroju. Powitał nas Przeor Klasztoru, który powiedział: jest to już 16 pielgrzymka Legionu Maryi na Jasną Górę (Kuria w Wołominie pielgrzymuje 14 raz). Powitał serdecznie ks. biskupa Romana Marcinkowskiego, ks. biskupa Jana Kopca i pozostałych kapłanów. Powiedział o nowej szacie Matki Bożej jaką otrzymała od Narodu Polskiego w dowód wdzięczności i miłości.
Homilię w czasie Mszy św. wygłosił ks. bp. Jan Marian Kopiec. Ks. bp Jan na początek powiedział: Zgromadziła nas tu Matka Najświętsza, która wskazuje nam drogę do chwały niebieskiej. Ogarnia Ona wszystkich tych co wierzą w Jezusa Chrystusa – mamy iść drogą wskazującą nam przez Opatrzność. Mamy zawsze kierować się słowami Maryi „Oto ja służebnica….” Legioniści nie mogą odwracać się od grzeszników, charyzmat legionisty, żeby być jak Maryja, iść, być obecnym i mówić „Bóg jest miłością”. Świat tego potrzebuje, bo przez wieki nie potrafiliśmy wypracować prawdziwej miłości, którą jest sam Bóg. Mamy modlić się i mówić światu „Bóg jest miłością”. Nie wolno obrażać się na świat, na ludzi, którzy nie zgadzają się z nami, ale najpierw musimy sami umocnić się w wierze. Ks. biskup apelował – macie być dobrymi, niech was wspiera Maryja, niech Maryja was prowadzi, Maryja rozumiejąca człowieka.
Pod koniec Mszy świętej odczytano telegramy legionistów do Ojca Świętego, Nuncjusza Apostolskiego w Polsce, przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski i Prymasa Polski.
Po Mszy świętej odmówiliśmy jeszcze Końcowe Modlitwy Legionowe oraz odśpiewaliśmy hymn Legionu Maryi.
W spotkaniu uczestniczyło około 8 tysięcy członków Legionu Maryi.
Godzina 15.00 – powrót. Pieśń: „O Maryjo żegnam Cię”. W dalszej kolejności Koronka do Miłosierdzia Bożego. Różaniec św. cz. II tajemnice ŚWIATŁA. Litania Loretańska. Wieczorny pacierz i pieśni jak zwykle były to przede wszystkim pieśni Maryjne: „Wszystkie nasze dzienne sprawy” itp. W drodze do domu modliliśmy się również o szczęśliwą podróż, o opiekę nad chorymi, strapionymi, za kapłanów, za nienarodzone dzieci, za uzależnionych. Wszyscy byliśmy wdzięczni za zorganizowanie tej pielgrzymki.
Zadowoleni, szczęśliwi, nawet nie za bardzo zmęczeni, mimo nocnego czuwania przed Cudownym Obrazem MB Częstochowskiej czy też rannego wstawania i niespokojnego snu, „żeby nie zaspać”, umocnieni do dalszej pracy legionowej, powróciliśmy do swoich domów.

Szczęść Boże!

Janina Grzegórska – sekretarz Kurii Matki Boskiej Opatrzności
Hanna Wysocka-Kudła – członek prezydium Matki Boskiej Opatrzności

Figura Matki Bożej przed Schroniskiem w Czarnej

W dniu 2 listopada 1992r. ks. Leszek Wojtyś – ówczesny dyrektor Schroniska  w Czarnej, przywiózł figurę Matki Bożej Niepokalanej z Piekar Śląskich, którą ufundował ks. Arcybiskup Bronisław Dąbrowski – sekretarz Episkopatu Polski – Orionista.
Ks. Wojtyś będąc u Arcybiskupa powiedział: „Ojcze, w herbie swoim Ojciec ma M- Maryję. Schronisko w Czarnej – Don Orione dla Bezdomnych Mężczyzn pragnęłoby mieć przed Domem figurę Matki Bożej”. Arcybiskup odpowiedział: „Kup i postaw, a ja pokryję koszta”.
17 listopada 1992r. doprowadzono światło do postumentu, który został zaplanowany pod figurę. 4 grudnia 1992r. zrobiono wykopy, zalano fundament i ustawiono postument, a 6 grudnia na postumencie stanęła figura Matki Bożej. W uroczystość Niepokalanego Poczęcia N.M.P. 8 grudnia 1992r. na godz. 17.00 przybył ks. Proboszcz Karol Knera, dzieci, asysta kościelna i wierni ze świecami. Ks. Proboszcz poświęcił figurę Matki Bożej, następnie odprawił Mszę św., a słowo Boże wygłosił ks. L. Wojtyś.
W pogodne i ciepłe dni maja odbywają się nabożeństwa do Matki Bożej przed figurą na dworze.

Opracowała na podst. ksera z Kroniki
Schroniska dostar. przez leg.Krystynę Dźwigałę
Krystyna Jocz prezyd. Prez.M.B.”Bramo Niebieska”.

.