• 004.JPG
  • 026.JPG
  • 065.JPG
  • 093.JPG
  • 098.JPG
  • 099.JPG
  • 115.JPG
  • 118.JPG

Termin łaciński "ministrare" oznacza "służyć, pomagać". Służymy Bogu, kiedy przyczyniamy się do tego, aby liturgia była piękna. Słowo ministrant wskazuje szczególnie na służbę podczas Mszy świętej. Ministrant jest pomocnikiem przy sprawowaniu Mszy świętej i podczas innych nabożeństw liturgicznych.

Sama służba wymaga czasami od nas naprawdę bardzo wiele wyrzeczeń, ale mamy taką świadomość że służymy samemu Bogu i ludziom i ta właśnie świadomość nas umacnia. Każdy z nas jest naprawdę bardzo dumny z tego co robi. Nasza służba polega na tym, aby przybliżyć ludziom istotę i powagę służby. Możemy być bliżej Chrystusa, służyć Mu nosząc określone przedmioty, przygotowując dary ofiarne, dzwoniąc dzwonkami i co najważniejsze czytając Słowo Boże.

Dla nas bycie we wspólnocie LSO jest bardzo wielką radością, bo przez swoją służbę ukazujemy, że każde nabożeństwo jest nie tylko sprawą kapłana lecz sprawą całej parafii i wszystkich wiernych. Służymy Bogu, kiedy przyczyniamy się do tego, aby liturgia była piękna. Słowo ,,ministrant" wskazuje szczególnie na służbę podczas Mszy świętej.

Spotkania Liturgicznej Służby Ołtarza odbywają się w sobotę o gdzinie 10.00, w salce w dolnym kościele.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Od kiedy istnieją ministranci? Odpowiedź na to pytanie jest właściwie bardzo prosta: od kiedy w ogóle istnieje nabożeństwo.

W narodzie izraelskim było jedno pokolenie wybrane do służby w świątyni – pokolenie Lewiego. W powstającym Kościele apostołowie potrzebowali kogoś do posługiwania wiernym. Wybrali więc siedmiu pomocników i nazwali ich diakonami, to znaczy sługami. Gdy wspólnoty chrześci-jańskie stawały się coraz większe, wszystko co było do wykonania, dzielono w formie różnych zadań pomiędzy członków danej wspólnoty. Tak oto, w odległej historii doszukiwać się można początków powstania i działalności takich posługujących wspólnot, które dziś nazywa się Liturgiczną Służbą Ołtarza (w skrócie – Ministrantami).

1.Ministrant jest POMOCNIKIEM przy sprawowaniu Mszy świętej i podczas innych nabożeństw liturgicznych. Usługuje on księdzu, gdy przygotowywany jest ołtarz i dary ofiarne potrzebne do złożenia ofiary Mszy świętej.

2.Ministrant jest tym który NIESIE ZNAKI. Ministrant niesie pewne określone przedmioty, które dla liturgii są niezbędne. Są to przedmioty, które dla liturgii mają szczególne znaczenie. Mają one na celu przedstawić coś wierzącym i w ten sposób wskazać na inną "niewidzialną" rzeczywistość.

3.Ministrant powinien sam być ZNAKIEM. Przez swą służbę wskazuje, że każde nabożeństwo liturgiczne sprawowane w kościele, jest nie tylko sprawą kapłana, lecz sprawą wszystkich wiernych. Ministrant przez swoją posługę ukazuje, że uczestniczyć w liturgii, to nie tak, jak w kinie albo przed telewizorem tylko słuchać i oglądać. Bo prawdziwie uczestniczyć w liturgii to znaczy także współdziałać i współtworzyć ją, czynnie się w nią włączając i angażując.

Wspólnota Służby Liturgicznej Ołtarza gromadzi chłopców, którzy chcą rozwijać swoje życie duchowe poprzez służbę liturgiczną podczas Mszy świętych i innych nabożeństw. W parafii św. Józefa Robotnika w Wołominie wspólnota ta liczy około 80 chłopców.

Więcej informacji na temat Liturgicznej Służby Ołtarza parafii św. Józefa Robotnika u Ks. Łukasza.