• 004.JPG
  • 026.JPG
  • 065.JPG
  • 093.JPG
  • 098.JPG
  • 099.JPG
  • 115.JPG
  • 118.JPG

Towarzystwo Przyjaciół KUL

Towarzystwo Przyjaciół Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego powstało w naszej parafii w 1964 roku i istnieje do dnia dzisiejszego. Pierwszą osobą zbierającą ofiary na Katolicki Uniwersytet Lubelski była przez 12 lat śp. Anna Grabowska.

Od roku 1976 na ten cel ofiary zbierały: Jadwiga Uściłowska, śp. Eugenia Rusiniak i Barbara Chacińska, która jest inkasentką do chwili obecnej. Od kilku lat inkasentką jest też Regina Siemińska. W każdą pierwszą niedzielę miesiąca przyjmowane są zadeklarowane składki miesięczne od członków Przyjaciół Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i dobrowolne ofiary od wiernych. Dwa razy do roku, w miesiącu czerwcu i wrześniu przeprowadzana jest zbiórka do puszek na KUL.