• 004.JPG
  • 026.JPG
  • 065.JPG
  • 093.JPG
  • 098.JPG
  • 099.JPG
  • 115.JPG
  • 118.JPG

Wspólnota dla Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa

Robotnika w Wołominie powstała w lipcu 2002 roku. Jest ona zarejestrowana w Krakowie, a ogólnopolskim jej moderatorem jest o. Henryk Klimaj CSSR – redemptorys. Wspólnota dla Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa przy parafii św. Józefata, zamieszkały przy ul. Zamojskiego 56; 30-523 Kraków.

Wspólnota liczy obecnie 70 osób. Są to głównie członkowie Wspólnoty Żywego Różańca. Adoracja Najświętszego Sakramentu przez naszą wspólnotę odbywa się w każdy czwartek od 17.00 do 18.00. Każda osoba należąca do tej wspólnoty ma dożywotni obowiązek adorować Najświętsze Serce Pana Jezusa – jeśli w czwartek to 1 godzinę i 1 Mszę świętą w tygodniu. Indywidualnie – pół godziny tygodniowo i 1 Mszę świętą. Ostatnim dniem ofiarowania Mszy świętej w tej intencji jest zawsze niedziela. Na czwartkowe adoracje może przychodzić każdy, lecz nie spoczywają na nim te obowiązki, które dotyczą wszystkich członków wspólnoty.

Osoby pragnące przystąpić do Dzieła Osobistego Poświęcenia się Najświętszemu Sercu Pana Jezusa zobowiązują się przynajmniej raz w tygodniu
(w piątki) odmawiać modlitwę poświęcenia się Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Zgłoszenie, celem wpisania do księgi wieczystej osób poświęconych (wraz
z zaadresowaną kopertą zwrotną i naklejonym znaczkiem pocztowym – aby otrzymać dyplom), należy wysłać na adres o. Henryka Klimaja (podany wyżej).

Za tę wspólnotę odpowiedzialna jest p. Zofia Kucharczyk.