• 004.JPG
  • 026.JPG
  • 065.JPG
  • 093.JPG
  • 098.JPG
  • 099.JPG
  • 115.JPG
  • 118.JPG

Wspólnota Kościoła Domowego

Ruch Domowego Kościoła powstał w oparciu o założenia Ruchu Światło – Życie. Celem ruchu jest tworzenie dojrzałych chrześcijańskich rodzin. Drogą do tego jest formacja małżonków. Wspólnoty rodzinne, zwane kręgami (każdy krąg składa się z kilku małżeństw), spotykają się regularnie na rozważaniu Pisma św. i dzieleniu się doświadczeniami życia rodzinnego. Ponadto każdy z małżonków dba na co dzień o pogłębianie swojej wiary.

Szczegółowe informacje dotyczące Wspólnoty Kościoła Domowego i przynależenia do niej, można uzyskać u opiekuna duchowego – ks. Stefana Szczygielskiego.