• 004.JPG
  • 026.JPG
  • 065.JPG
  • 093.JPG
  • 098.JPG
  • 099.JPG
  • 115.JPG
  • 118.JPG

Wspólnota Żywego Różańca

Członkowie Żywego Różańca mają na celu za pomocą wspólnej modlitwy dochować wierności Bogu, wytrwać w dobrym, bronić od złego siebie i bliskich, wielbić i naśladować w swoim życiu Maryję.
Wspólnota Żywego Różańca przewodniczy modlitwie różańcowej w naszym kościele w dni powszednie przed Mszą św. o godz. 7.00, a także uczestniczy w czwartkowych Adoracjach Jezusa Eucharystycznego wystawionego w Najświętszym Sakramencie.

Żywy Różaniec jak sama nazwa wskazuje jest dziełem ludzi wierzących, którzy w codziennej modlitwie różańcowej wspierają cały Kościół. Powstał z inicja-tywy Sługi Bożej – Marii Pauliny Jaricot we Francji, w mieście Lyon w 1826 roku, jako pomoc dla misjonarzy w głoszeniu Ewangelii wszystkim ludziom. Modlitwa różańcowa szybko rozwinęła się i jest obecna w każdym zakątku kuli ziemskiej. Zadaniem członków tej wspólnoty jest modlitwa w różnych sprawach osobistych, lokalnych, ogólnokrajowych, a także ogólnoświatowych. Każda osoba przynależąca do takiej wspólnoty jest zobowiązana do codziennego odmawiania cząstki różańca.

W naszej parafii ten cichy apostolat modlitewny działa od wielu już lat i jest ważnym wkładem w duchowe życie społeczności naszej parafii. Tworzą go tzw. Róże Różańcowe, każda składająca się z 20 członków. Obecnie w naszej parafii jest 15 Róż Różańcowych. Wspólnota ta skupia 300 osób. Każda osoba należąca do naszej wspólnoty jest zobowiązana do codziennego odmawiania jednej dziesiątki Różańca w intencjach Kościoła, które podaje zelator wspólnoty. Każda z Róż Różańcowych wspólnie z drugą Różą zamawia raz w miesiącu Mszę świętą, która sprawowana jest
w różnych intencjach. Wspólnotą opiekuje się nadzelatorka – p. Zofia Kucharczyk.