• 004.JPG
 • 026.JPG
 • 065.JPG
 • 093.JPG
 • 098.JPG
 • 099.JPG
 • 115.JPG
 • 118.JPG

„Jedyną miarą miłości jest miłość bez miary”
św. Brat Albert

Jesteśmy grupą świeckich parafian, działającą na rzecz ludzi ubogich. Nasza działalność datuje się od 1963 roku, ale jako parafialny Zespół Charytatywny – w ramach CARITAS Diecezji Warszawsko-Praskiej – od roku 1992. Opiekunem i kierownikiem Zespołu z ramienia parafii jest ks. Proboszcz. Celem naszych działań jest niesienie pomocy ciągle zwiększającej się liczbie rodzin, które często nie z własnej winy, żyją w bardzo trudnych warunkach materialnych, a zwłaszcza rodzin wielodzietnych, matek samotnie wychowujących dzieci, ludzi chorych i kalekich.

Nasze sposoby działania:

 • w każdy wtorek od 15.00 do 17.00 czynny jest ośrodek, w którym w miarę posiadanych zasobów rozdajemy potrzebującym odzież (ofiarowaną przez parafian) oraz żywność;
 • w ciągu całego roku najbardziej potrzebujący otrzymują od nas pomoc na zakup lekarstw i węgla na opał;
 • każdego roku zapewniamy dzieciom z rodzin ubogich wyjazd na kolonie: około 100 dzieci w malowniczych zakątkach naszego kraju, pod opieką pedagogów, z wycieczkami, grami, zabawami i konkursami prowadzonymi bezpiecznie w atmosferze radości, życzliwości i przyjaźni z akcentami religijnymi: codzienną modlitwą i Apelem Jasnogórskim oraz Mszą świętą w dni świąteczne;
 • w każdą 3 niedzielę miesiąca jest odprawiana Msza święta dla osób niepełnosprawnych ciągu a po niej urządzamy okolicznościowe spotkania i uroczystości dla osób niepełnosprawnych oraz dzieci z rodzin ubogich;
 • w okresie Bożego Narodzenia i Wielkanocy wydajemy najbardziej potrzebującym paczki żywnościowe oraz środki czystości (około 150 paczek);

Zespół nasz czerpie potrzebne do udzielania pomocy środki materialne w naturze i w gotówce:
– ze źródeł obcych, takich jak:

 • darowizny rzeczowe (odzież, środki czystości, artykuły spożywcze) od przedsiębiorstw i darczyńców prywatnych);
 • wpłaty pieniężne na konto bankowe przez osoby prywatne i firmy;
 • ofiary składane do stałej puszki w kościele;
 • dotacje na kolonie z CARITAS Diecezji Warszawsko-Praskiej

– środków własnych Zespołu, takich jak:

 • rozprowadzanie palm wielkanocnych, paschałów;
 • rozprowadzanie świec wigilijnych.

Dotychczasowe wyniki naszej pracy nie byłyby możliwe bez pełnego zrozumienia i serdecznego poparcia, jakie odczuwamy ze strony pracujących w naszej parafii Księży Orionistów oraz ludzi wielkiego serca i wrażliwych na potrzeby bliźnich, którzy wiedzą, że „więcej szczęścia jest w dawaniu, aniżeli w braniu” i za to składamy im serdeczne Bóg zapłać.

Chcesz wspomóc nasze wspólne dzieło miłosierdzia?

Podajemy konto Parafialnego Zespołu Charytatywnego CARITAS
Konto bankowe: PKO S.A. 69124063351111001064356933

 

Szczegóły i więcej informacji u członków zarządu Parafialnego Caritas:

Prezes: Janina Mućka    e-mail: j.mucka@interia.pl

Skarbnik: Maria Cierlica