• 004.JPG
  • 026.JPG
  • 065.JPG
  • 093.JPG
  • 098.JPG
  • 099.JPG
  • 115.JPG
  • 118.JPG

Kościelna Służba Porządkowa TOTUS TUUS

„Wstępujcie w szeregi odnowy mężczyzn – Kościelnej Służby Porządkowej, by każdy z Was wierzących mógł powiedzieć: Matko Najświętsza Bogarodzico Totus Tuus, jestem cały Twój, wierzę, służę Bogu w Trójcy Jedynemu, Kościołowi Świętemu i człowiekowi”.

KSP jest zgromadzeniem – stowarzyszeniem mężczyzn o charakterze publiczno-katolickim, mająca stanowić zgodnie z życzeniem Ojca Świętego Jana Pawła II odnowę mężczyzn w duchu świętej wiary katolickiej.

Powołana została dekretem z dnia 30 marca 1983 r. przez Prymasa Polski Kardynała Józefa Glempa. W ogólnym zarysie celem i zadaniem Kościelnej Służby Porządkowej jest w szczególności życie wiarą w ścisłej więzi z Owczarnią Chrystusową – Kościołem Świętym, szerzenie chwały Bożej poprzez głoszenie Ewangelii i życie własne, pogłębianie i rozwój życia katolickiego, praktyka życia sakramentalnego, poznawanie zasad liturgii oraz nauki społecznej Kościoła w zakresie własnym, rodzinnym i społecznym.

Zadaniem Kościelnej Służby Porządkowej jest służebność wobec Kościoła, zabezpieczenie porządku podczas nabożeństw religijnych, zwłaszcza w czasie dużych zgromadzeń wiernych, walka z nałogami i zagrożeniami bytu społecznego. Wartością zasadniczą, celem, zadaniem i obowiązkiem jest być i iść z Ojcem Świętym przez Maryję do Jezusa.

Powstanie Kościelnej Służby Porządkowej w naszej parafii pod wezwaniem św. Józefa Robotnika w Wołominie jako grupy nie zorganizowanej, pionierskiej nastąpiło z inicjatywy ówczesnego proboszcza ks. Mieczysława Jańczaka.

Organizatorem KSP w naszej parafii, pierwszym jej twórcą i opiekunem był ks. Mieczysław Jańczak, a przewodniczącym Pan Franciszek Tymiński. Powstała grupa liczyła w granicach 40 – 80 mężczyzn w zależności od potrzeb (pielgrzymki Ojca Świętego). Na przełomie lat 1980 – 1990 r. opiekunem Kościelnej Służby Porządkowej został Ks. Wincenty Góralczyk, a przewodniczącym Pan Wojciech Kuntz, skarbnikiem Pan Kazimierz Sasin.W roku 1992 po przeniesieniu ks. Wincentego do innej parafii opiekunem został nowo przybyły proboszcz ks. Karol Knera, zaś przewodniczącym i skarbnikiem w/w osoby.

Po roku prowadzenia parafii przez ks. Karola Knerę nastąpiła ponowna zmiana, nowym proboszczem został ks. Krzysztof Miś, który został jednocześnie opiekunem Kościelnej Służby Porządkowej do czasu swego odejścia z parafii tj. do sierpnia 2001 roku.

W latach 2001 – 2009 r. opiekunem Kościelnej Służby Porządkowej jest ks. Jerzy Ćwiklak w tym czasie przewodniczącym, po rezygnacji Pana Wojciecha Kuntza, w 2003 r. został wybrany Pan Sylwester Kot.

Pan Kuntz (były przewodniczący KSP) zmarł w 2010 roku. Za jego posługę i oddanie w KSP jesteśmy wszyscy wdzięczni.

Od 2009 r. opiekunem KSP jest ks. Proboszcz Jacek Pawlicki.

Obecnie KSP ma 36 członków. W okresie swego istnienia poza miesięcznymi spotkaniami szkoleniowo-liturgicznymi Kościelna Służba Porządkowa bierze czynny udział w:

utrzymywaniu porządku w czasie uroczystości kościelnych, grupujących dużą ilość wiernych, takich jak procesje rezurekcyjne, Bożego Ciała, drogi krzyżowej
i różańca,
w adoracji przy Grobie Pana Jezusa w Wielkim Tygodniu,
w uroczystościach w innych parafiach,
w nabożeństwach i spotkaniach Diecezjalnych i Archidiecezjalnych z udziałem innych Kościelnych Służb Porządkowych,
w dokonywaniu sprawozdań z działalności KSP, przed Ks. Biskupem Ordynariuszem Diecezji,
zabezpieczanie tras przejazdu Ojca Świętego podczas pielgrzymek do Polski
prace w parafii,
w liturgii Mszy Świętej z pocztami sztandarowymi, organizacji wojskowych podziemia i Solidarności,
w przygotowaniu i czytaniu modlitwy powszechnej wiernych,
w pogrzebach i Mszach Świętych zmarłych członków KSP i ich żon,
w robotach przy budowie świątyni.
Ponadto Kościelna Służba Porządkowa brała udział:

– w pielgrzymkach do Sanktuarium Matki Bożej Pani Jasnogórskiej w Częstochowie, Matki Bożej Ostrobramskiej w Białymstoku, Matki Bożej w Miedniewicach,

– w pełnieniu dyżurów przy Grobie Ks. Jerzego Popiełuszki zamordowanego w bestialski sposób przez Służbę Bezpieczeństwa.

– w uczęszczaniu na kurs dla Kościelnej Służby Porządkowej organizowany w Ząbkach przez ks. Tadeusza Karolaka.

Warto pamiętać

– 1979 rok – przy naszej parafii powstała KSP.
– październik 2001 roku poświęcenie sztandaru KSP przez ks. Prowincjała Mariana Kliśa FDP
– 6 czerwca 2004 roku poświęcenie szarf pogrzebowych przez ks. Jerzego Ćwiklaka FDP
– 25 października 2004 roku poświęcenie Krzyży Papieskich, które otrzymali bracia KSP
– 29 października 2006 roku nawiedzenie obrazu MB Kościół. Wręczenie odznaczeń braciom KSP przez Władze Diecezji i Burmistrza Wołomina p. Jerzego Mikulskiego.
– 24 czerwca 2007 roku obchodziliśmy 50-lecie kapłaństwa księdza Mieczysława Jańczaka, założyciela KSP w naszej Parafii.
– 28 września 2008 roku poświęcenie tablicy upamiętniającej 30lat od wyboru Karola Wojtyły na papieża i 29 lat istnienia KSP. Poświęcenia dokonał JE ks. bp. Kazimierz Romaniuk.
– 28 czerwiec 2009 roku rocznica 30-lecia KSP

Przedstawiony powyżej wkład w życie Kościoła członka Kościelnej Służby Porządkowej zawarty w w/w opisie jest tylko streszczeniem jej działalności i osiągnięć. Dziś w okresie szerzącej się obojętności, ateizmu, walki z Kościołem Chrystusowym zachęcamy, apelujemy do wszystkich mężczyzn o wstąpienie w szeregi KSP. Bliższych informacji udziela przewodniczący KSP Pan Sylwester Kot