• 004.JPG
  • 026.JPG
  • 065.JPG
  • 093.JPG
  • 098.JPG
  • 099.JPG
  • 115.JPG
  • 118.JPG
alt
KOCHANI PARAFIANIE MOI
Czas Świąt Bożego Narodzenia, który przeżywamy to szczególny okres w roku liturgicznym Kościoła. To czas radości z przyjścia na świat Bożego Syna, radości z wkroczenia Boga w nasze ziemskie niedole i troski, aby je uświęcić i przebóstwić. Do Uroczystości Przyjścia Pana Jezusa przygotowywaliśmy się przez cały Adwent. Szczególny charakter miały cztery niedziele Adwentowe podkreślające tęsknotę za Zbawicielem, który ma uwolnić nas z naszych zniewoleń, złych przyzwyczajeń i grzechów. Wreszcie to oczekiwanie ma nas przygotować na ostateczne nasze spotkanie z Panem na końcu naszej ziemskiej pielgrzymki. Każdego powszedniego dnia mieliśmy okazję uczestniczyć w porannej Mszy św. Roratniej, odprawianej tradycyjnie przed wschodem słońca i rozpoczynającej się w ciemności symbolizującej mroki nocy naszego życia przed oświetleniem ich „Słońcem z wysoka” i Jasnością, którą jest sam Jezus Chrystus. Punktem kulminacyjnym Adwentowego czuwania były rekolekcje święte, prze które w tym roku przeprowadził nas Ks. Marek Chrzanowski. Jesteśmy mu bardzo wdzięczni za to dobro, które zasiewał w naszych sercach jak ziarno rzucane na żyzną glebę z nadzieją obfitego plonu.
Niechaj te wszystkie wydarzenia Adwentu wraz z naszymi osobistymi postanowieniami i umartwieniami – teraz – począwszy od Uroczystości Bożego Narodzenia przyniosą błogosławione owoce.
Pragnę w imieniu własnym oraz moich współbraci Księży Orionistów a także Sióstr Orionistek i Pasterek złożyć najserdeczniejsze życzenia Bożonarodzeniowe. Niechaj Pan Jezus Nowonarodzony błogosławi wszystkim, którzy z tęsknotą oczekiwali na Jego przyjście. Niech Jezus rodzi się w sercu każdego z nas, w naszych rodzinach, wspólnotach zakonnych i wszędzie tam gdzie Opatrzność Boża nas posyła. Miejmy odwagę świadczyć o Jego miłości wobec wszystkich napotkanych na drodze naszego życia.
Wyrażam również moją ogromną wdzięczność wszystkim tym, dzięki którym najbiedniejsze rodziny naszej parafii otrzymały wsparcie na tegoroczne Święta Bożego Narodzenia. Dziękuję w ich imieniu wszystkim sponsorom, przyjaciołom i ofiarodawcom, tym którzy przygotowywali paczki na święta, przynosili produkty żywnościowe i wszelkie inne podarki, a także składali ofiary i talony dla tych, którzy najbardziej potrzebują pomocy i wsparcia, aby godnie przeżyć święta. Szczególnie dziękuję w imieniu obdarowanych dzieci, które nie zawsze rozumieją, że nie stać ich rodziców na takie przygotowanie do świąt jakie może czynią ich znajomi i sąsiedzi. Daliście im moi kochani parafianie z pewnością dużo radości okazując swoją hojność i dzieląc się tym co macie.
Dziękuję Paniom z Caritas naszej parafii, przez ręce których przeszły te wszystkie podarki i paczki, aby mogły dotrzeć do adresatów. Dziękuję za ich trud przygotowania wigilii i paczek dla biednych zrzeszonych w naszej Caritas. Dziękuję za ich całoroczną pracę i posługę, za czuwanie nad aulą Kard. Stefana Wyszyńskiego.
Z serca dziękuję wszystkim wspólnotom i grupom naszej parafii, dyrekcjom szkół i przedszkoli a także organizacjom i firmom naszego miasta, którzy przysłali do nas życzenia Bożonarodzeniowe oraz zapraszali do wspólnego dzielenia się opłatkiem i przeżywania wigilii.
Dziękuję również moim współbraciom kapłanom za ich posługę przy ołtarzu i w konfesjonale w czasie liturii adwentowych i rekolekcji świętych.
Niechaj wszystkim dzięki którym te święta możemy przeżywać, milej, cieplej i w atmosferze miłości z serca błogosławi nowonarodzony Jezus. Życzę prawdziwej, głębokiej radości i pokoju płynących z przyjścia Pana. Otwórzmy się na te dary, które niesie z sobą Jezus w Tajemnicy Betlejemskiej Nocy. Niechaj wydają one błogosławione owoce w całym naszym życiu i posługiwaniu wszędzie tam, gdzie Pan Bóg nas stawia, aby czynić dobro.

Na święta Bożego Narodzenia, na Nowy 2011 rok z serca wszystkim błogosławię.

Ks. Jacek Pawlicki FDP
proboszcz