• 004.JPG
  • 026.JPG
  • 065.JPG
  • 093.JPG
  • 098.JPG
  • 099.JPG
  • 115.JPG
  • 118.JPG

alt Grudzień 2010r
W Święto Niepokalanego Poczęcia NMP 8 grudnia /środa/ o g. 12,00
przed wystawionym Najświętszym Sakramentem zebraliśmy się
w kościele, aby w Godzinie Łaski prosić o potrzebne łaski dla
nas i bliźnich.Z historii tej modlitwy: 8 grudnia – to Uroczystość
Niepokalanego Poczęcia NMP. W 1854 roku Papież Pius IX ogłosił
dogmat o Niepokalanym Poczęciu NMP. Matka Boża objawiając się
pielęgniarce Pierinie Gilli we Włoszech w uroczystość Niepokalanego
Poczęcia 8 XII 1947 roku powiedziała „Życzę sobie, aby mnie wzywano
i czczono jako Maryję Różę duchowną, Matkę Kościoła. – Życzę sobie – aby każdego roku w dn. 8 XII w południe od godziny 12 do 13 obchodzono uroczyście Godzinę Łask – dla całego świata. Była to więc pierwsza Godzina Łaski. Dzięki modlitwie w tej godzinie ześlę niezliczone łaski dla duszy i ciała. Nasz Pan, mój Boski Syn, Jezus okaże swoje niezmierzone Miłosierdzie, jeśli dobrzy ludzie będą modlić się za swoich bliźnich.
Moim życzeniem jest, aby ta Godzina Łaski została rozpowszechniona, żeby cały świat się o niej dowiedział, wkrótce ludzie poznają wielkość tej Godziny Łaski. Podczas drugiego objawienia Matka Boża wyjaśniła Gilli znaczenie trzech róż.
a. Biała róża – oznacza ducha modlitwy
b. Czerwona róża – ducha pokuty i gotowości do ofiar
c. Żółta róża – oznacza ducha wynagrodzenia Bogu za grzechy.
Modliliśmy się wspólnie i indywidualnie w ciszy i skupieniu a na zakończenie otrzymaliśmy z rąk kapłana ks. Eugeniusza Spalonego FDP błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem.
Legion Maryi
Prezydium MB Gwiazda Ewangelizacji.

W dniu 11 grudnia Legion Maryi od godziny 9,30 zorganizował Doroczny Zlot Generalny.
Po modlitwach legionowych i Różańcu świętym cz. .I tajemnice Radosne została odprawiona Msza święta, której przewodniczył ks. proboszcz Jacek Pawlicki FDP. Natomiast homilie wygłosił ks. Eugeniusz Spalony FDP opiekun duchowy Legionu. Treścią homilii było przybliżenie nam co to jest niepokalane poczęcie.
To przywilej NMP określony jako dogmat przez papieża Piusa IX w bulli Ineffabilis Deus 8 grudnia 1954r . To wolność NMP od grzechu pierworodnego. To pełnia łaski. Archanioł Gabriel zwiastował Zdrowaś Maryjo łaski pełna. Podsumowując niepokalane poczęcie jest wiarą w to, że Maria została zachowana od grzechu pierworodnego, że Maria nie miała grzesznej natury, i była bezgrzeszna. Natomiast Poczęcie Pana Jezusa jest nieskalane.
Ksiądz Eugeniusz przypomniał kilka Złotych myśli które warto zapamiętać.
1. Z nauki języków najtrudniej nauczyć się wspólnego języka.
2. Jest na świecie jeden zawód, jedno powołanie- być dobrym dla drugiego człowieka.
3. Miłość rodzi się z niczego, a umiera od wszystkiego
4. Gdy nieprzyjacielowi dobrze czynisz, siebie i jego zwyciężysz
5. Jeśli chcesz być w niebie, nie kochaj tylko siebie.
6. Nie grzeszcie niech nad waszym gniewem nie zachodzi słońce.
Po uczcie duchowej udaliśmy się na poczęstunek /AGAPĘ/ podzieliliśmy się opłatkiem i przy herbatce i domowych ciastach śpiewaliśmy kolędy.
Prezydium MBO – sekretarz Janina Grzegórska.

30 grudnia o g. 18 –tej została odprawiona imieninowa Msza święta w intencji opiekuna Legionu Maryi ks. Eugeniusza Spalonego. Brało udział wielu parafian. Pod adresem księdza Eugeniusza zostało powiedziane wiele ciepłych słów przez księdza proboszcz Jacka Pawlickiego oraz przez wspólnoty parafialne uczestniczące w tej mszy. Ks. Eugeniusz głosząc homilię, w której zawarł krótką historie swojego kapłaństwa, wspomniał o władzy ale i odpowiedzialności jaka została dana kapłanowi przez Boga w sakramencie kapłaństwa. Przypomniał słowa naszego wieszcz Adama Mickiewicza „Czym, że ja jestem przed Boga Obliczem , prochem i niczem”
sekretarz KURII – Janina Grzegórska