• 004.JPG
  • 026.JPG
  • 065.JPG
  • 093.JPG
  • 098.JPG
  • 099.JPG
  • 115.JPG
  • 118.JPG

alt W sobotę, 12 marca 2011r. obchodziliśmy 71 rocznicę śmierci
Św. Alojzego Orione, a w niedzielę 13 marca Ksiądz Prowincjał
Antoni Wita przewodniczył uroczystej Mszy Św. o godz. 18.00
wygłaszając również do zgromadzonych parafian Słowo Boże.
Podczas celebrowanej z ks. Dariuszem Czupryńskim – dyrektorem
naszego Hospicjum i ks. Proboszczem – Jackiem Pawlickim Mszy Św.
Ks. Prowincjał dokonał uroczystego poświęcenia sztandaru Oriońskiego
Ruchu Świeckiego, a następnie przekazał go pocztowi sztandarowemu.
Oprawę liturgiczną przygotował ks. Mariusz Chmielewski, któremu
bardzo dziękujemy za okazaną pomoc.

Na tę uroczystość zostali zaproszeni przedstawiciele wszystkich
zespołów parafialnych, a Służba Porządkowa TOTUS TUUS przybyła ze swoim sztandarem. Liturgię swoim śpiewemuświetnił nie tylko Pan Jacek Kuźnicki ale także Pani Joanna Przywoźna i Małgorzata Kowalczyk – wszystkim składamy serdeczne Bóg zapłać.

Na tę okoliczność ks. Flawio Peloso – Przewodniczący Generalny Zgromadzenia Księży Orionistów przesłał z Rzymu swoje błogosławieństwo dla Oriońskiego Ruchu Świeckiego w Wołominie oraz list, które przed zakończeniem mszy zostały odczytane przez księdza proboszcza.

List do świeckich orionistów z okazji dzisiejszej uroczystości przysłał również z Genui ks. Jerzy Ćwiklak (proboszcz w latach 2001-2009), który dziękując za zaproszenie, z racji wykonywanych obowiązków nie mógł do nas przybyć.

Na zakończenie mszy nastąpiła prezentacja sztandaru wszystkim zgromadzonym na Eucharystii wiernym i gościom, którą przedstawiła Teresa Wosińska.

SZTANDAR – to świętość. Ten sztandar to ziemski symbol przynależności nas wszystkich do jednej wielkiej Rodziny Oriońskiej. Zawarte są w nim wszystkie ważne treści, o których nigdy nie możemy zapomnieć.

Na jednej stronie znajdują się napisy w trzech językach: duży napis w języku polskim: Orioński Ruch Świecki Parafia św. Józefa Robotnika w Wołominie. W centralnej części znajduje się logo Oriońskiego Ruchu, które przedstawia glob ziemski ze skrótem MLO, co oznacza, że świeccy orioniści ogarniają cały świat, są wszędzie tam gdzie pracują księża lub siostry – pod globem pełny napis skrótu w języku włoskim: Movimento Laicale Orionino (Orioński Ruch Świecki), nad globem napis w języku łacińskim: Instuare Omnia In Christo („Odnowić wszystko w Chrystusie”) co stanowi motto Zgromadzenia Księży Orionistów.

Druga strona sztandaru to postać ks. Orione, który w świeckich miał zawsze oparcie – założyciela Małego Dzieła Boskiej Opatrzności Zgromadzenia Księży Orionistów i Sióstr Orionistek, rok urodzenia i rok śmierci ks. Orione oraz napis „Św. Alojzy Orione módl się za nami”. Całość jest na biało czerwonym tle, które mówi nam o naszej przynależności narodowej oraz o ogromnej miłości ks. Orione do Polski, który mówił, że „gdyby nie był Włochem to chciałby być Polakiem”, choć w Polsce nigdy nie był.

Na drzewcu znajdują się „gwoździe” upamiętniające dzisiejsze wydarzenie i w jakim okresie się odbyło. Tak więc jest: data poświęcenia sztandaru; w roku beatyfikacji Jana Pawła II; za czasów Benedykta XVI; Ks. Prowincjał Antoni Wita; Ks. Proboszcz Jacek Pawlicki – któremu dziękujemy za przychylność, ks. Dariusz Czupryński – dyrektor Hospicjum. Ma też swój gwóźdź ks. Jerzy Ćwiklak proboszcz w latach 2001-2009, któremu Orioński Ruch Świecki zawsze był bliski sercu. „Gwoździe” upamiętniają również naszych sponsorów, dzięki którym mamy ten piękny sztandar, a są to:
Teresa i Szymon Woźniak, Teresa Wosińska, Jadwga i Andrzej Saulewicz, Jadwiga i Jan Zawistowscy, Róża i Władysłąw Nawroccy z Kołobrzegu, Regina Kaczmrczyk, Maria Cierlica, Maria i Jerzy Janiak, Lidia i Zbigniew Urbaniak, Regina i Henryk Siemińscy, Mirosława i Bogdan Białek, Hanna i Paweł Orłowscy, członkowie Oriońskiego Ruchu Świeckiego, Siostry Małe Misjonarki Miłosierdzia, Orioński Ruch Młodych. Należąc do Parafii św. Józefa Robotnika wszyscy jesteśmy świeckimi orionistami. Pragniemy, aby Orioński Ruch Świecki łączył wszystkie grupy parafialne, dlatego też na drzewcu tego sztandaru znajdują się gwoździe: Kościelnej Służby Porządkowej TOTUS TUUS, Wspólnoty Różańcowej, Parafialnego Caritas oraz Legionów Maryi. Niech ten sztandar służy nam wszystkim, naszej parafii i Kościołowi Świętemu. Wszystkim osobom, które w jakikolwiek sposób przyczyniły się do wykonania sztandaru i uświetnienia uroczystości jego poświęcenia niech Bóg błogosławi i obdarza swoimi łaskami.

T. W.