• 004.JPG
  • 026.JPG
  • 065.JPG
  • 093.JPG
  • 098.JPG
  • 099.JPG
  • 115.JPG
  • 118.JPG

Na zakończenie października tradycją już jest, że dzieci w naszej wspólnocie parafialnej wypuszczają symbolicznie balony z intencjami jakie zanosiły do Matki Bożej w czasie modlitwy różańcowej. Był to również znak że modlitwa i intencjew niej pokładane jest również elementem radosnym w naszym życiu!
Zapraszamy do galerii.