• 004.JPG
  • 026.JPG
  • 065.JPG
  • 093.JPG
  • 098.JPG
  • 099.JPG
  • 115.JPG
  • 118.JPG

W dniu 12 lutego przeżywaliśmy w naszej Wspólnocie jubileusz 40 lecia Księży Orionistów w Wołominie. Obchody dnia wyrażały się w gestach wdzięczności za działalność Zgromadzenia Księdza Orione na ziemii Wołomińskiej.