• 004.JPG
  • 026.JPG
  • 065.JPG
  • 093.JPG
  • 098.JPG
  • 099.JPG
  • 115.JPG
  • 118.JPG

Plan rekolekcji dla dzieci i młodzieży
Rekolekcje dla dorosłych od 25 marca – plan wkrótce

Prowadzi ks. Mariusz Chmielewski FDP

PONIEDZIAŁEK – 19 marca

 

8.00         Spotkanie rekolekcyjne dla dzieci szkół podstawowych klasy 4 – 6.

9.30         Spotkanie rekolekcyjne dla dzieci szkół podstawowych klasy 0 – 3.

11.00       Spotkanie rekolekcyjne dla młodzieży z gimnazjów nr 1 i nr 2

 12.30      Spotkanie rekolekcyjne dla młodzieży z LO. i Zespołu Szkół  Ekonomicznych

 19.00      Msza św. z nauką rekolekcyjną dla młodzieży studiującej i pracującej (kościół    dolny)

 

WTOREK – 20 marca

 

8.00       Spotkanie rekolekcyjne dla dzieci szkół podstawowych klasy 4 – 6.

9.30       Spotkanie rekolekcyjne dla dzieci szkół podstawowych klasy 0 – 3.

11.00     Spotkanie rekolekcyjne dla młodzieży z gimnazjów nr 1 i nr 2

 12.30     Spotkanie rekolekcyjne dla młodzieży z LO. i Zespołu Szkół  Ekonomicznych

 19.00    Msza św. z nauką rekolekcyjną dla młodzieży studiującej i pracującej (kościół dolny)

 

 ŚRODA – 21 marca

 

8.00      Msza św. dla dzieci szkół podstawowych klasy 4 – 6.

9.30      Msza św. dla dzieci szkół podstawowych klasy 0 – 3.

11.00    Msza św. dla młodzieży z gimnazjów nr 1 i nr 2

 12.30   Msza św. dla młodzieży z LO. i Zespołu Szkół  Ekonomicznych

 

 

SPOWIEDŹ:     Poniedziałek i wtorek