• 004.JPG
  • 026.JPG
  • 065.JPG
  • 093.JPG
  • 098.JPG
  • 099.JPG
  • 115.JPG
  • 118.JPG

5 maja, po raz czwarty w tym roku, Legioniści spotkali się  w parafii MB Częstochowskiej w Wołominie aby kontynuować odprawianie  nabożeństwa  pięciu pierwszych sobót miesiąca. Proboszcz  tej parafii  ks. Sylwester Sienkiewicz powitał bardzo serdecznie  Legionistów zebranych na tym nabożeństwie. Po wystawieniu Najświętszego  Sakramentu udał się do chorych w swojej parafii. My natomiast odmówiliśmy wynagradzający Różaniec Święty Tajemnice Radosne, który prowadziło prezydium z tej parafii p.w. Matki Bożej Częstochowskiej. Przy tajemnicy Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni, s. Zofia przeprowadziła piętnastominutowe  rozmyślanie w intencji zadośćuczynienia zniewag i obelg, którymi znieważane jest Niepokalane Serce Maryi.

Maryja i Józef przynieśli do świątyni Jezusa aby Go ofiarować Bogu zgodnie z Prawem Mojżeszowym. Anna i Symeon będąc pod natchnieniem Ducha Św. poznali przyniesione dziecko, a Symeon przepowiedział Maryi:  A Twoją duszę miecz przeniknie…”

Można było skorzystać z sakramentu spowiedzi. W konfesjonale posługiwał opiekun Kurii….

Legionu Maryi w Wołominie ks. Eugeniusz Spalony FDP

 

Około godziny  11-tej uczestniczyliśmy we Mszy Św., którą sprawował  ks. Eugeniusz Spalony FDP w koncelebrze z opiekunem LM z par. św. Kazimierza Królewicza z Kobyłki ks. Zbigniewem Wróblewskim. W homilii ks. Eugeniusz Spalony FDP kontynuował czytanie publikacji pt. „Proroctwo o Polsce” opracowanej przez Wincentego Łaszewskiego, rozdział „Obietnica i krew”

Maryja ogłasza, że cierpieć będą sprawiedliwi, dobrzy i święci. Bóg domaga  się sprawiedliwości. Już wysłał swojego anioła na zagładę ziemi by  spalić ziemię jak kiedyś Sodomę i Gomorę. Maryja w objawieniach w Fatimie płacze, bo tak wielu ludzi  idzie na potępienie. Tylko oddana  modlitwa do serca Jezusa i Maryi może przebłagać Boską sprawiedliwość.  A krew sprawiedliwych może tego dokonać. Chrystus sprawiedliwy umarł na krzyżu za wszystkich. Aby „zły” został zbawiony trzeba wiele cierpienia niewinnych istot na przebłaganie gniewu Bożego.   

Mszę Świętą zakończyliśmy Hymnem legionowym przy akompaniamencie organisty z tej parafii.

 Potem udaliśmy się na herbatkę zorganizowaną przez Legionistów z prezydium Matki Bożej Częstochowskiej. Tam wspomnieliśmy zmarłego niedawno opiekuna tego prezydium ks. prałata Jana Sikorę, który był wielkim patriotą. Historie naszej Ojczyzny przybliżał młodym, a starszym nie pozwalał zapomnieć, czego dowodem są malowidła w tej świątyni.   

Dziękujemy serdecznie proboszczowi ks. Sylwestrowi Sienkiewiczowi za udostępnienie świątyni, prezydium p.w.  Matki Bożej Częstochowskiej za zorganizowanie    nabożeństwa I-soboty miesiąca, panu organiście za śpiew podczas  nabożeństwa, a wszystkim, szczególnie  Legionistom, za liczny udział,  było nas ok. 100 osób.

Następne nabożeństwo zostanie odprawione  2 czerwca w Helenowie w Parafii św. Siostry Faustyny, na które już dzisiaj zapraszamy.

/sekretarz Kurii Legionu Maryi  5 maja 2012r.