• 004.JPG
  • 026.JPG
  • 065.JPG
  • 093.JPG
  • 098.JPG
  • 099.JPG
  • 115.JPG
  • 118.JPG

10 listopada 2012 r. odbyły się obchody jubileuszowe Caritas na Pradze, podczas których uroczyście dziękowaliśmy Panu Bogu za 20 lat jej działalności. Podziękować pragniemy również przedstawicielom urzędów, darczyńcom, wolontariuszom i wszystkim ludziom dobrej woli, dzięki którym ta działalność była i jest możliwa.

 
Z tej okazji w Bazylice św. Michała Archanioła i św. Floriana Męczennika została odprawiona uroczysta msza św., której przewodniczył abp Henryk Hoser. Przy ołtarzu zebrani byli księża dyrektorzy Caritas DWP oraz zaprzyjaźnionych Caritas diecezjalnych.
W homilii abp Hoser zwrócił uwagę, że podejmowana przez struktury Caritas działalność jest cichą, pokorną służbą sięgającą tam gdzie instytucje państwowe i społeczne już nie docierają.
 
Zwrócił także uwagę, że świadczenie miłosierdzia innym jest zawsze dwustronne. „Dając potrzebującemu człowiekowi otrzymujemy więcej niż ofiarowujemy, bo ten gest miłosierdzia odnawia w nas samych obraz Boga. Przywracając człowiekowi godność i jego relacje z otoczeniem jesteśmy w samym centrum Bożej Miłości” – powiedział arcybiskup.
 
Na zakończenie biskup warszawsko-praski podziękował wszystkim pracownikom i wolontariuszom diecezjalnej Caritas za ich zaangażowanie i troskę o drugiego człowieka.
 
Po mszy św. wręczono nadane z okazji jubileuszu medale „Dobry jak chleb” osobom najbardziej zasłużonym dla diecezjalnej Caritas – zgromadzeniom zakonnym, parafiom, urzędom oraz darczyńcom, dzięki pomocy których praska Caritas prowadzi ok. 40 placówek rozmieszczonych na terenie całej diecezji.
Elżbieta Pietrzyk