• 004.JPG
  • 026.JPG
  • 065.JPG
  • 093.JPG
  • 098.JPG
  • 099.JPG
  • 115.JPG
  • 118.JPG

altZlot Generalny naszej Kurii Matki Boskiej Opatrzności odbył się w tym roku 8. grudnia, w naszej parafii św. Józefa Robotnika. W Zlocie uczestniczyło około 150 osób. W organizację Zlotu zaangażowały się wszystkie prezydia. Uroczystość rozpoczęła się o godzinie 10.00 od odmówienia Modlitw Legionowych z Różańcem św. cz. I – tajemnice RADOSNE. Modliliśmy się również o rychłą beatyfikację Franka Duffa. Ponieważ w tym roku przystąpiliśmy do Wielkiej Nowenny Fatimskiej odmówiliśmy Modlitwę Wielkiej Nowenny Fatimskiej O godzinie 11.00

 rozpoczęła się uroczysta Msza św. w intencji legionistów oraz naszych Opiekunów Duchowych Legionu Maryi, którą sprawowali: ks. Proboszcz Jacek Pawlicki fDP,  ks. Eugeniusz Spalony fDP – Opiekun Duchowy Kurii, ks. Dziekan Sylwester Sienkiewicz – Opiekun Duchowy LM z parafii MB Częstochowskiej, ks. Dariusz Czupryński fDP – Dyrektor Hospicjum i ks. Zbigniew Wróblewski – Opiekun Duchowy LM w Kobyłce – parafia św. Kazimierza Królewicza.

Ponadto w Zlocie uczestniczyli: ks. Proboszcz Ireneusz Węgrzynowicz – Opiekun LM z Helenowa oraz ks. Łukasz Sikorski – Opiekun Duchowy LM w Kobyłce – Bazylika Św. Trójcy. Na naszą uroczystość przybyła również Prezydent Komicjum – s. Irena Pawłowska oraz inne Wspólnoty działające przy naszej parafii.

            Homilię wygłosił ks. Proboszcz Jacek. Dotyczyła ona Niepokalanego Poczęcia NMP, ponieważ Doroczny Zlot LM według naszego legionowego podręcznika należy organizować, w dniu możliwie najbliższym święta Niepokalanego Poczęcia NMP. W tym roku tak się złożyło, że  nasz Zlot wypadł 8. grudnia. Ks. Jacek odniósł się do czytanej dzisiaj Ewangelii i powiedział, że dla Maryi była to trudna decyzja odpowiedzieć na pozdrowienie Anioła „Bądź pozdrowiona, pełna łaski…”, ale bez wahania odpowiedziała „Oto ja służebnica….” Tak jak Bóg wybrał Maryję do współudziału do odkupienia ludzkości, tak też wybrał legionistów do wypełnienia Jego planu odkupienia. Legioniści przez swoją odwagę, cnotę dają wzór innym jak należy żyć, są armią, która nie używa broni, ale walczy miłością. Ks. Jacek zacytował Jana Pawła II, który powiedział do legionistów w 1982 roku „Wasza duchowość jest całkowicie maryjna, nie dlatego, że Legion chlubi

się imieniem Maryi, ale dlatego, że specyfikę swej duchowości i apostolatu Legion buduje na żywej więzi z Maryją……..pragnie służyć, w duchu i z troskliwością Maryi każdej osobie, która jest  obrazem Chrystusa” Na zakończenie homilii ksiądz powiedział: „Pragnę wam za to wszystko co robicie podziękować, za wasze modlitwy, za świadectwo waszego życia. Niech Matka Boża wyprasza wam potrzebne łaski.

            Na zakończenie były podziękowania, kwiaty, życzenia, dla obecnych kapłanów i wszystkich uczestników. Po Mszy św. odśpiewaliśmy Hymn Legionu Maryi.

            W związku z tym, że 8. grudnia obchodzone jest święto Niepokalanego Poczęcia NMP, to od godziny 12.00 do 13.00 jest Godzina Łaski. Godzina Łaski rozpoczęła się adoracją Najświętszego Sakramentu, wystawionego przez ks. Eugeniusza Spalonego – Opiekuna Duchowego Kurii. Na początek adoracji zaśpiewaliśmy „Anioł Pański”. Podczas adoracji były krótkie modlitwy przeplatane pieśniami. Przedstawiono również historię o ustanowieniu dogmatu o Niepokalanym Poczęciu NMP oraz krótki rys historyczny o Niepokalanej w Polsce. Podczas gdy na całym świecie toczyły się spory i dysputy na temat Niepokalanego Poczęcia NMP, w Polsce na cześć tego przywileju Matki Bożej obchodzono to święto już od początku XIV wieku.  Program modlitw w czasie Godziny Łaski opracowali legioniści z prezydium MB Uzdrowienie Chorych. Oni też prowadzili te modlitwy i pieśni. Zakończenie adoracji, błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem.

Po uczcie duchowej zaproszenie na ucztę cielesną. Agapa została przygotowana w Auli kardynała Stefana Wyszyńskiego. Najpierw dzieliliśmy się opłatkiem i składaliśmy sobie życzenia Bożonarodzeniowe i Noworoczne. W czasie agapy (bardzo dobry gulasz na gorąco, wspaniałe smaczne ciasta własnych wypieków, kawa, herbata) było bardzo wesoło, wszyscy włączaliśmy się w śpiew, nie tylko pieśni religijnych. Były również specjalne życzenia dla naszych kapłanów, a dla ks. Eugeniusza zaśpiewaliśmy Jego ulubioną piosenkę „Polskie kwiaty”.

 

 

Szczęść Boże!

           

 

Hanna Wysocka-Kudła

Sekretarz Prezydium p.w. Matki Kościoła