• 004.JPG
  • 026.JPG
  • 065.JPG
  • 093.JPG
  • 098.JPG
  • 099.JPG
  • 115.JPG
  • 118.JPG

altOdpowiadając na prośbę Papieża Benedykta XVI, pragniemy jednoczyć się w modlitwie i przedstawiać Bogu bogatemu w Miłosierdzie intencje Kościoła Świętego, Ojca Świętego Benedykta XVI w ostatnich dniach Jego pontyfikatu i wypraszać Moc Ducha Świętego w dziele wyboru nowego Biskupa Rzymu. W związku z tym zapraszamy na adorację z modlitwą różańcową we wtorek o godz. 17.15, a po Adoracji na Mszę św. w intencji Ojca Świętego Benedykta XVI i Kościoła. Wszystkie grupy parafialne zapraszamy do… 

udziału w Adoracji i Mszy św. Zapraszamy również do wspólnej modlitwy 28 lutego w ostatnim dniu posługi Ojca Świętego Benedykta XVI. Będziemy wspólnie czuwać po Mszy św. wieczornej, w tym czasie, kiedy Papież zakończy woje pasterzowanie na Stolicy Piotrowej.