• 004.JPG
  • 026.JPG
  • 065.JPG
  • 093.JPG
  • 098.JPG
  • 099.JPG
  • 115.JPG
  • 118.JPG

altDnia 4. lutego z inicjatywy p. przewodniczącego Kościelnej Służby Porządkowej – Sylwestra Kota, zostało odprawione Nabożeństwo w intencji przebłagalnej za profanację obrazu MB Częstochowskiej na Jasnej Górze. Na początek wystawiono chorągwie Rodziny Kościelnej Służby Porządkowej i Legionu Maryi, ustawiły się również poczty sztandarowe Kościelnej Służby Porządkowej – „Totus Tuus” i …

 

Oriońskiego Ruchu Świeckich. Ks. Stefan Szczygielski fDP wystawił Najświętszy Sakrament, a następnie poprowadził Różaniec św. Odmawialiśmy tajemnice RADOSNE – w rozważania poszczególnych tajemnic włączyli się przedstawiciele wspólnot działających przy naszej parafii. I tak:

I tajemnicę – Zwiastowanie NMP – powadził przewodniczący Kościelnej Służby Porządkowej – Sylwester Kot,
II tajemnicę – Nawiedzenie św. Elżbiety – przedstawicielka Wspólnoty Żywego Różańca Teresa Bicka,
III tajemnicę – Narodzenie Pana Jezusa – przewodnicząca Caritasu Elżbieta Pietrzyk,
IV tajemnicę – Ofiarowanie Pana Jezusa – przedstawicielka Oriońskiego Ruchu Świeckich Jadwiga Sknadaj,
V tajemnicę – Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni – Prezydent Kurii Legionu Maryi Maria Bereszyńska.
Po odmówieniu Różańca św. modliliśmy się jeszcze o beatyfikację Sługi Bożego Stefana Wyszyńskiego, za kościół powszechny. Nabożeństwo zakończono pieśnią: Przed tak Wielkim Sakramentem……, a po błogosławieństwem NS pieśń: Chwała i dziękczynienie….. oraz Polskiej Ziemi Tyś Królową…..
Po nabożeństwie odprawiona została Msza św. w/w intencji, którą celebrował ks. Eugeniusz Spalony fDP w koncelebrze z ks. Czesławem Kucińskim fDP. W czasie homilii ks. Eugeniusz powiedział: dzisiejsza Msza św. to modlitwa ekspiacyjna, czyli wynagradzająca za znieważenie Jasnogórskiego Obrazu. A dzisiejsza Ewangelia bardzo pasuje do tego co się stało na Jasnej Górze. Takich złych rzeczy dzieje się w dzisiejszym świecie bardzo dużo. Zły duch działa. Często im więcej ktoś walczy ze złem, tym bardziej jest gnębiony i niszczony. Często możemy zobaczyć tego przykłady np w naszym sejmie. My tylko możemy Cię Matko Boża przepraszać.
Na zakończenie Mszy św. ks. Eugeniusz podziękował panu Sylwestrowi za inicjatywę zorganizowania dzisiejszego nabożeństwa.