• 004.JPG
  • 026.JPG
  • 065.JPG
  • 093.JPG
  • 098.JPG
  • 099.JPG
  • 115.JPG
  • 118.JPG

altZ inicjatywy Kurii Legionu Maryi pod wezwaniem Matki Boskiej Opatrzności w Wołominie 11 lutego o godzinie 14.30, zorganizowano w naszym kościele uroczystość z okazji XXI Światowego Dnia Chorego.
Na początek były modlitwy w intencji chorych. Odmówiliśmy Koronkę do Miłosierdzia Bożego, Litanię do Miłosierdzia Bożego i razem z naszymi

chorymi uczestniczyliśmy we Mszy Świętej, którą celebrował ks. proboszcz Jacek Pawlicki fDP.
Ks. Jacek podczas homilii nawiązał do czytanej dzisiaj Ewangelii według św. Marka, o uzdrawianiu chorych przez Jezusa. Dzisiaj wspominamy objawienia MB z Lourdes – chorzy są skarbem Kościoła. Matka Teresa z Kalkuty powiedziała kiedyś, że największym bólem jest świadomość niepotrzebności, a samotność to najcięższa choroba. Poszukiwanie nowych sposobów ulżenia w cierpieniu nie przynoszą pożądanych rezultatów. Kiedyś zapytano pewnego starego człowieka o receptę na długie życie, on odpowiedział „Nigdy nie zastanawiałem się jak żyć dopóki mogłem żyć bez zastanawiania się jak żyć”. Odpowiedzi na to pytanie może udzielić nam tylko Bóg. Dla chrześcijanina nie jest ważne czy jest chory czy zdrowy, ale ważny jest jego stosunek do Pana Boga. Przekaz Ostatniej Wieczerzy”Czyńcie to na moją pamiątkę” nie odnosi się tylko do łamania chleba, ale do naszego sensu życia.
Podczas Mszy św. był Sakrament Namaszczenia Chorych udzielany przez kapłanów: ks. Jacka, ks. Stefana i ks. Łukasza. Przed sakramentem namaszczenia ks. proboszcz odmówił modlitwę i objaśnił w jaki sposób przyjmować ten sakrament.
Ks. proboszcz Jacek po zakończeniu Mszy św. podziękował wszystkim obecnym za udział w tej uroczystości i zaprosił wszystkich do Auli Kardynała Stefana Wyszyńskiego na skromny poczęstunek. Była gorąca kawa, herbata, różne słodycze, owoce, ciasto własnych wypieków. Agapę przygotowali legioniści z dwóch prezydiów: MB Uzdrowienie Chorych i MB Wspomożenie Wiernych.
Światowy Dzień Chorego w Hospicjum Opatrzności Bożej obchodzony był dnia 10 lutego. O godzinie 11.00 nasze legionistki z prezydiów pw. Matki Boskiej Opatrzności i MB Gwiazdy Ewangelizacji uczestniczyły wraz z chorymi i ich rodzinami w uroczystej Mszy Świętej. Chorzy zostali przez legionistów obdarowani, żółtymi tulipanami, a ich rodziny Cudownym Medalikiem wraz z modlitwą do NMP Niepokalanie Poczętej. Chorzy na uroczystą Mszę św. zostali przywiezieni do auli na łóżkach lub na wózkach. Mszę św. celebrował ks. Piotr Stępniewski – rektor Seminarium Duchownego w Warszawie, w koncelebrze z ks. Dariuszem Czupryńskim fDP – dyrektor Hospicjum. Podczas wygłoszonej homilii ks. Piotr mówił o sensie cierpienia i o cierpliwości w chorobie. W czasie Mszy św. było namaszczenie chorych, a na zakończenie Mszy błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem. Po Mszy były rozmowy z chorymi przy herbacie, owocach i słodyczach. Atmosfera miła i serdeczna.