• 004.JPG
  • 026.JPG
  • 065.JPG
  • 093.JPG
  • 098.JPG
  • 099.JPG
  • 115.JPG
  • 118.JPG

altTuż przed świętami Zmartwychwstania w naszym kościele była odprawiona msza św. celebrowana przez ks. Stefana dla osób niepełnosprawnych. Po zakończonym nabożeństwie uczestnicy zostali zaproszeni do Auli kard. Stefana Wyszyńskiego na poczęstunek przygotowany przez wolontariuszy Caritas. Wszystkie dzieci zostały obdarowane paczkami świątecznymi.
W tydzień przed Paschą swoje spotkanie duchowe mieli podopieczni Caritas. Ks. Proboszcz Jacek Pawlicki serdecznie powitał przybyłych na Mszę

 Świętą, w wygłoszonej homilii mówił jak ważna w życiu każdego człowieka jest miłość okazywana bliźnim , wzajemna życzliwość. Zachęcił zebranych do pełnego uczestnictwa we Mszy Świętej, skorzystanie z Sakramentu pokuty. W ciepłych słowach podziękował wolontariuszom Caritas, wszystkim ofiarodawcom, sponsorom, bez których te dzieła nie mogłyby być dokonane. Po uczcie duchowej przyszedł czas na podzielenie się jajkiem, złożenie życzeń , serdeczną rozmowie i oczywiście delektowanie się pysznościami.

Caritas z całego serca dziękuje Parafianom, którzy podziel i się artykułami spożywczymi z osobami najbardziej potrzebującymi nabyli paschałki i palmy, w czym przyczynili się do realizacji dzieł Caritas.
Dziękujemy sponsorom, ofiarodawcom i darczyńcom ludziom dobrego serca i wrażliwości, którzy swoją wielką ofiarnością i wsparciem dają radość i pomoc w pokonywaniu trudów codziennego życia.
Słowa wielkiego podziękowania składamy:
Państwu Ewie i Markowi Sawickim
Pani Prezes i Zarządowi „ Społem ‘’ PSS Wołomin
Panu Prezesowi i Zarządowi ZEC Wołomin
Państwu Marchewka Cukiernia Karmelek
Państwu Dobrzyńskim Wołomin
Państwu H i E Ostrowskim Kobyłka
Panu Prezesowi PRIMAX Wołomin