• 004.JPG
  • 026.JPG
  • 065.JPG
  • 093.JPG
  • 098.JPG
  • 099.JPG
  • 115.JPG
  • 118.JPG

altW sobotę 13 kwietnia w Katedrze św. Michała Archanioła i św. Floriana w Warszawie, KOMICJUM LEGIONU MARYI p.w. Matki Boskiej Zwycięskiej, wspólnie z podległymi Kuriami z Wołomina, Miedzeszyna i Malborka zorganizowało najważniejszą legionową uroczystość ACIES. Około godziny 9 00 po odmówieniu wstępnych modlitw legionowych mieliśmy przyjemność uczestniczenia w chrzcie małego Stasia z Kobyłki, którego dokonał biskup pomocniczy ks. dr Marek Solarczyk. Ksiądz biskup przywitał nas Legionistów na dorocznej uroczystości ACIES.

altJestem podbudowany powiedział biskup, waszym trwaniem u boku Maryi i to, że jest was tak dużo/w tej uroczystości brało udział ok. 300 osób/. Życzę wam wszelkich potrzebnych łask i opieki Maryi. My wręczając kwiaty symbol oczekiwanej wiosny, życzyliśmy ks. biskupowi opieki Matki Bożej. Potem biskup udał się do swoich obowiązków. Następnie odmówiliśmy tajemnicę Radosną Różańca Świętego „Zwiastowanie NMP”, odnowiliśmy poświecenie się Matce Bożej. W tle ks. Tomasz Nowaczek śpiewał psalmy i pieśni Maryjne. Wspólnie z ks. Tomaszem Nowaczkiem MIC Kierownikiem duchowym KOMICJUM i opiekunami LM przybyłymi na tę uroczystość, w skupieniu wypowiedzieliśmy słowa odnowienia przysięgi: ”Jestem całkowicie Twój, moja Królowo, moja Matko i wszystko, co posiadam jest Twoje „.
Około godz.,1000, legioniści wspólnie z kapłanami uczestniczyli we Mszy Świętej której przewodniczył ks. Tomasz Nowaczek MIC w koncelebrze z 8 Kierownikami duchowymi naszej diecezji. Jak zwykle nie zawiedli nas opiekunowie duchowi ks. Eugeniusz Spalony FDP, opiekun KURII oraz ks. Sylwester Sienkiewicz, ks. Łukasz Sikorski i ks. Ireneusz Węgrzynowicz, którym serdecznie dziękujemy.
W homilii ks. T. Nowaczek powiedział między innymi, Pan Bóg kocha „ciebie” i wybiera tak jak wybrał Maryję, która uwierzyła Bogu i tak jak wybrał Abrahama czy Izaaka.
Opowiedział również zabawną historię, jaka spotkała, ks. Tischnera, który pewnego razu prowadząc lekcję religii z przedszkolakami, której tematem było stworzenie świata. Dzieci dowiedziały się, że Pan Bóg stworzył między innymi Adama i Ewę, słonie, żyrafy i kwiaty.
I Kiedy wspólnie z dziećmi zostało ustalone, że Pana Boga stworzył świat w altsposób doskonały, Ks. Tischner zapytał dzieci, co najlepiej udało się panu Bogu? Jeden z przedszkolaków stwierdził: „to ja udałem się Panu Bogu najlepiej”. Wobec takiej wiary malucha nam także trzeba wierzyć, że i my jesteśmy umiłowani i wybrani przez Pana Boga.
Po Mszy Świętej udaliśmy się na agapę zorganizowaną przez Legionistów z Komicjum M.B. Zwycięskiej i dwóch Kurii: M.B. Dobrej Rady w Miedzeszynie i Matki Boskiej Opatrzności w Wołominie.
/Kuria Legionu Maryi MB Opatrzności-sekretarz/
altaltaltaltalt