• 004.JPG
  • 026.JPG
  • 065.JPG
  • 093.JPG
  • 098.JPG
  • 099.JPG
  • 115.JPG
  • 118.JPG

00011 czerwca 2013r po raz piąty Legioniści spotkali się  w Duczkach, w parafii MB Nieustającej Pomocy aby odprawić  nabożeństwo ostatniej z pięciu pierwszych sobót miesiąca w tym rokuWitając nas, ks. Eugeniusz Spalony FDP przedstawił program, a w imieniu, Proboszcza księdza Kanonika Zygmunta Krysztopa, powitał Legionistów zebranych na tym nabożeństwie ks. Grzegorz Mądry opiekun tamtejszego Prezydium p.w. MB Pośredniczki Łask, które w tym roku w maju obchodziło

23 rocznicę powstania i jest najstarszym prezydium w naszej Kurii. Ksiądz Grzegorz wystawił Najświętszy Sakrament i wspólnie pod przewodnictwem prezydium MB Pośredniczki Łask adorowaliśmy Najświętszy Sakrament. Modliliśmy się w intencji Kaplanów, za Ojczyznę, zalegionistów naszej Kurii, za opiekunów duchowy z ks. Eugeniuszem Spalonym FDP opiekunem KURII, za zmarłych legionistów, za śp. ks. Prałata Jana Sikorę opiekuna duchowego w par MB Częstochowskiej oraz ks. Mariusza. W adoracji między innymi przepraszaliśmy Pana Jezusa za pospieszne odmawianie modlitw, za brak należytego skupienia podczas Mszy św., za brak przygotowania do Komunii św. 

            Odmówiliśmy wynagradzający Różaniec Święty Tajemnice Radosne, które prowadzili legioniści z  pr. MB Nieustającej Pomocy a przy tajemnicy Znalezienie Pana Jezusa było prowadzone piętnastominutowe  rozmyślania  nad tajemnicami różańcowymi w intencji zadośćuczynienia. Maryja obiecała, że będzie nam towarzyszyć w tym czasie. Powiedziała także: „W godzinę śmierci obiecuję przyjść na pomoc z łaskami potrzebnymi do zbawienia”

 My natomiast prosiliśmy o światło Ducha Świętego i Matkę Boża o pomoc oddając się Jej.       W tym czasie można było skorzystać ze spowiedzi świętej, w konfesjonale posługiwał opiekun Kurii Legionu Maryi w Wołominie ks. Eugeniusz Spalony FDP, ks. Grzegorz Mądry i ks. Zbigniew Wróblewski opiekun duchowy z Kobyłki z par p.w. Św. Kazimierza Królewicza, którzy o godzinie 10.45 odprawili Mszę Świętą koncelebrowaną, Której przewodniczył opiekun duchowy KURII, ks. Eugeniusz Spalony. Towarzyszył nam także Proboszcza parafii ks. Kanonika Zygmunta Krysztopa. Ksiądz Grzegorz Mądry wygłosił  homilię, w której podkreślił istotę nabożeństwa pięciu pierwszych sobót miesiąca , które zostały objawione Łucji w Fatimie przez Matkę Bożą. Łucją Pan Jezus się posłużył aby rozpropagować to nabożeństwo. Celem tego nabożeństwa jest  wynagradzanie Niepokalanemu Sercu Maryi pięć rodzajów obelg i bluźnierstw wypowiadanych przeciwko Niepokalanemu Sercu Maryi:

$1        bluźnierstwa przeciw Niepokalanemu Poczęciu;

$1        przeciwko Jej Dziewictwu

$1        przeciwko Jej Bożemu Macierzyństwu, uznając Ją wyłącznie za  matkę człowieka

$1        bluźnierstwa tych, którzy starają się otwarcie i publicznie wpoić w serca dzieci obojętność, wzgardę, a nawet nienawiść do Niepokalanej Matki

$1        bluźnierstwa tych, którzy znieważają Maryję bezpośrednio w Jej świętych wizerunkach

            Ksiądz Grzegorz mówiąc o modlitwie powiedział między innymi że silą w modlitwie jest uczestnictwo wielu. Legion Maryi to potężna armia w reku Matki Bożej. Polska też jest takim dowodem było nas w 2011r. ponad 5800  czynnych legionistów a wspierających 20.000. Przypomniał jednak, że nie wystarczy odprawić nabożeństwo pierwszych sobót czy pierwszych piątków miesiąca i myśleć, że obietnice tych nabożeństw się dokonają. Trzeba żyć godnie aby swoją postawą zasłużyć na łaski płynące z ich odprawienia i pomagać dążyć do zbawienia innym.

            Intencją odprawionej Mszy Świętej był rozwój Legionu Maryi w Polsce i na świecie, modliliśmy się za naszych chorych i cierpiących legionistów ich rodziny, a także za zmarłych legionistów.

            Mszę Świętą zakończyliśmy Hymnem legionowym przy akompaniamencie organisty z tej parafii.

            Na zakończenie wzajemnie podziękowaliśmy sobie za uczestnictwo w tym nabożeństwie, szczególnie Proboszczowi parafii ks. Kanonikowi Zygmuntowi Krysztopowi. Po uczcie duchowej udaliśmy się na imprezę na wolnym powietrzu, gdzie serwowano kiełbaski, bigos, herbatkę i ciasto. 

            Bardzo duże podziękowanie chcielibyśmy przekazać ks. Grzegorzowi opiekunowi legionistów w Duczkach, dzięki Jego zaangażowaniu udało się tak świetnie zorganizować tą uroczystość. Pogoda także nam sprzyjała, było piękne słońce i dobry nastrój nas nie opuszczał. Legionistki o odpowiednich głosach śpiewały piosenki dedykując je obecnym księżom.

Kuria Legionu Maryi./sekretarz Kurii/

1 czerwca 2013r.