• 004.JPG
  • 026.JPG
  • 065.JPG
  • 093.JPG
  • 098.JPG
  • 099.JPG
  • 115.JPG
  • 118.JPG

altW przeddzień Uroczystości Niepokalanego Poczęcia NMP 7-go grudnia 2013r., członkowie Legionu Maryi skupieni w Kurii Matki Boskiej Opatrzności w Wołominie, przy parafii św. Józefa Robotnika spotkali się na Dorocznym Zlocie Generalnym. O godzinie 930  po powitaniu przybyłych Legionistów i gości,  przez prezydenta Marię Bereszyńską modliliśmy się modlitwami legionowymi i Różańcem Świętym cz. I tajemnice Radosne oraz odmówiliśmy modlitwę Wielkiej Nowenny Fatimskiej. 

Potem adorowaliśmy Najświętszy Sakrament, który wystawił ks. Eugeniusz Spalony fDP – opiekun duchowy KURII. W akcie uwielbienia obecni za prowadzącymi prosili między innymi o dar pobożności, bojaźni Bożej, mądrości. Śpiewem wielbiliśmy Pana Jezusa i Jego Matkę a naszą Królową. Następnie o godzinie 11-tej została odprawiona Msza Święta, której przewodniczył ks. proboszcz Jacek Pawlicki fDP, w koncelebrze z ks. dyrektorem Dariuszem Czupryńskim fDP i opiekunami duchowi Legionu: ks. Eugeniuszem Spalonym fDP – opiekun KURII oraz ks. ŁukaszemSikorskim z parafii Świętej Trójcy w Kobyłce, który wygłosił homilię. W homilii ks. Łukasz, powiedział między innymi. Maryja wskazuje nam, w jaki sposób mamy dążyć do Jezusa. Należy pamiętać, że nasza ukochana Królowa, którą tak w Legionie czcimy, pokazuje nam wzór postępowania. Ona jest naszą pośredniczką, a Jezus jest naszym celem. Uczy, że Bóg jest naszym celem w życiu i powinniśmy się skłaniać do tego, co Boże a nie ludzkie. Swoją wiarę umacniajmy w Legionie. Pamiętajmy, że pomimo naszego upadku Pan Jezus czeka, że będziemy chcieć się z niego podnieść. Na zakończenie Mszy Świętej dołączył do nas ks. Łukasz Szkarłat opiekun nowo powstałego prezydium LM przy parafii MB Królowej Polski w Wołominie. Jesteśmy wdzięczni za to, że pomimo obowiązków w parafii znalazł czas, aby z nami świętować. Po uczcie duchowej udaliśmy się na poczęstunek /agapę/ podzieliliśmy się opłatkiem i przy herbatce i domowych ciastach śpiewaliśmy kolędy.

Kuria Legionu Maryi MBO – sekretarz Janina Grzegórska.

 

ZLOT GENERALNY w Siennicy

Na zaproszenie Komicjum MB Zwycięskiej w Warszawie przedstawiciele Kurii Legionu Maryi MBO z ks. Eugeniuszem Spalonym fDP – Opiekunem Duchowym naszej Kurii, uczestniczyli w Zlocie Generalnym Legionu Maryi w Siennicy – parafia Świętego Stanisława Biskupa i Męczennika. Uroczystość Zlotu Legionu Maryi w Siennicy połączono z jubileuszem 20-lecia istnienia Legionu Maryi w tej parafii.
Na początku odmówiliśmy modlitwy legionowe z Różańcem św. – tajemnice RADOSNE oraz KATENĘ. Ks. Eugeniusz w tym czasie służył nam w konfesjonale.
Następnie była Msza św. Ks. Proboszcz Marek Kasprzak serdecznie powitał wszystkich przybyłych do Siennicy. Mszę celebrowało trzech kapłanów: ks. Eugeniusz, ksiądz Opiekun LM z Sokołowa Podlaskiego i ks. Robert Pogorzelski – Opiekun LM z Siennicy, który wygłosił również homilię. Maryja wypełniała obowiązki wobec swoich najbliższych, a szczególną rolę pełniła wobec Jezusa. Dzięki Niej w Kościele wszystkie członki są spójne. Ona scala wszystko swoją miłością. Niektórzy uważają, że Maryja jest mało znaczącą postacią, bo Pismo Święte tak mało o Niej wspomina, ale przecież wszystko od Niej się zaczęło. To przecież Ona urodziła Jezusa Chrystusa. Kościół to nasz drugi dom. Kościół żyje dzięki naszemu zaangażowaniu. Nie możemy uciekać od podejmowania zobowiązań wobec Kościoła. Nasze modlitwy kierujemy do Boga przez Maryję i łaski Bóg daje nam przez Maryję
Na zakończenie Mszy św. odmówiliśmy jeszcze Końcowe Modlitwy Legionowe.
Po uroczystościach w kościele zostaliśmy zaproszeni na agape do szkoły podstawowej w Siennicy. Uczta cielesna była wspaniała jedzenie przepyszne: żurek, rosół, bigos, kiełbaski, wspaniałe ciasta, napoje, kawa, herbata. Wspaniały śpiew w czasie poczęstunku.
Na zakończenie otrzymaliśmy zrobione własnoręcznie malutkie Dzieciątko Jezus, a ksiądz Eugeniusz otrzymał SZOPKĘ wykonaną również własnoręcznie.

Szczęść Boże!