• 004.JPG
  • 026.JPG
  • 065.JPG
  • 093.JPG
  • 098.JPG
  • 099.JPG
  • 115.JPG
  • 118.JPG

altOd początku roku Legion Maryi naszej parafii brał udział jak i organizował wiele akcji modlitewnych. Zaangażowanie obejowało również sąsiednie parafię. Jeśli chcesz poznać szczegóły wydażeń zapraszamy do lektury tekstu jak i galerii zdjęć. Zapraszamy wszystkich którzy czują potrzebę wspólnej modlitwy do podjęcia się we wspólnoci Legionu Maryi. 

 

 

 

Najważniejsza uroczystość Legionu Maryi

ACIES 2014

           

            W sobotę 15 marca w Katedrze św. Michała Archanioła i św. Floriana w Warszawie, Komicjum Legionu Maryi p.w. Matki Boskiej Zwycięskiej, wspólnie z podległymi Kuriami z Wołomina, Miedzeszyna i Malborka, zorganizowało najważniejszą legionową uroczystość ACIES.        Uroczystość rozpoczęła się o godzinie 930 odmówiliśmy wstępne modlitwy legionowe i Różaniec św. tajemnice radosne. Modlitwy prowadziło Komicjum.

            Zebranych  powitał opiekun Komicjum  ks. Tomasz Nowaczek MIC, który przedstawił dalszy plan uroczystości i zaprosił po modlitwach na agapę zorganizowaną przez członków Legionu Maryi.

            Mszę Świętą odprawił ks. Infułat Lucjan Święszkowski w koncelebrze z ośmioma opiekunami duchowymi Legionu Maryi skupionymi w Komicjum Matki Boskiej Zwycięskiej diecezji Warszawsko–Praskiej. Naszą KURIĘ reprezentowali: ks. opiekun Eugeniusz Spalony fDP, ks. Łukasz Sikorski i ks. Grzegorz Mądry oraz proboszcz par. Św. Trójcy z Kobyłki. Ksiądz infułat głosząc homilię przywitał nas Legionistów na dorocznej uroczystości ACIES i powiedział  jesteście Legionem w szyku bojowym, dobrze zorganizowani tak jak legiony rzymskie i jest was tak dużo (w tej uroczystości brało udział ok. 170 osób). Pan Bóg chce naszej zmiany, odnowy duchowej wewnętrznej, a post jest takim dobrym czasem. Prorok Ezechiel powiedział między innymi (18.21-28) „Jeśli występny porzuci wszystkie swoje grzechy, które popełnił, a strzegł wszystkich moich ustaw…. to zachowa swoją dusze przy życiu..” Módlmy się gorąco za wstawiennictwem Matki Bożej tak jak to czynił papież Jan Paweł II.

W dalszej części Mszy Świętej odnowiliśmy poświecenie się Matce Bożej.  Przy cichej muzyce organowej wspólnie z ks. Tomaszem Nowaczkiem MIC kierownikiem duchowym KOMICJUM i opiekunami LM przybyłymi na tę uroczystość, w skupieniu wypowiedzieliśmy słowa odnowienia przysięgi: Jestem całkowicie Twój, moja Królowo, moja Matko i wszystko, co posiadam jest Twoje”.

            Na zakończenie wręczając kwiaty, życzyliśmy ks. Lucjanowi opieki Matki Bożej. Natomiast on życzył nam wszelkich potrzebnych łask i opieki Maryi.

            Po Mszy Świętej udaliśmy się na agapę zorganizowaną przez Legionistów z Komicjum MB Zwycięskiej i dwóch Kurii: MB Dobrej Rady z Miedzeszyna oraz Matki Boskiej Opatrzności z Wołomina.

            Dziękujemy naszemu opiekunowi KURII ks. Eugeniuszowi Spalonemu fDP, który i tym razem był z nami, aby nam towarzyszyć w tej uroczystości. Byli także z nami ks. Łukasz Sikorski wraz z ks. proboszczem Janem Andrzejewskim z Kobyłki, a Legionistów z Duczek wspierał  ks. Grzegorz Mądry, jesteśmy im za to bardzo wdzięczni.

Kuria Legionu Maryi Matki Boskiej Opatrzności – sekretarz

Wołomin 15 marca 2014r.

 

 

POWSTANIE NOWEGO PREZYDIUM LEGIONU MARYI

 

(wchodzącego w skład naszej KURII MBO)

 

pw. NMP Królowej Polski

 

przy parafii MB Królowej Polski

 

Wołomin, ul. Kurkowa 55

 

 

 

            Kuria Legionu Maryi pw. Matki Boskiej Opatrzności przy parafii św. Józefa Robotnika już od jakiegoś czasu zabiegała o powstanie w parafii MB Królowej Polski Legionu Maryi. Gdy proboszczem został ks. Zygmunt Podstawka zaistniała możliwość powstania tu Legionu. Od czerwca 2013 roku trwały rozmowy z księdzem Proboszczem w tej sprawie.

 

            Ks. Proboszcz wyraził zgodę na na utworzenie w swojej parafii tej grupy modlitewnej, ale zastanawiał się jeszcze któremu kapłanowi ją powierzyć. W końcu zdecydował, że Opiekunem Duchowym zostanie ks. Łukasz Szkarłat, który opiekuje się już Wspólnotą Różańcową. Została jeszcze kwestia salki i ogłoszenie w parafii o powstaniu takiej grupy modlitewnej.

 

            Ogłoszenie o tej treści „Przedstawiciele Kurii Legionu Maryi zgłosili propozycję zorganizowania przy naszej parafii, grupy świeckiej o tej nazwie. Co to jest Legion Maryi i jaki ma cel?  Legion Maryi jest katolickim ruchem apostolstwa świeckich, działającym pod duchowym przewodnictwem kapłanów. Opiekunem Legionu Maryi z ramienia Episkopatu Polski jest ks. biskup Roman Marcinkowski. Patronką ruchu jest Maryja Niepokalana. Legion Maryi istnieje w świecie 92 lata, a w Polsce 35 lat. Celem Legionu Maryi jest dążenie do osobistej świętości poprzez modlitwę i pracę apostolską w duchu zawierzenia, pod przewodnictwem Najświętszej Maryi Panny. Członkowie LM uczestniczą w życiu parafii i włączają się w każde działanie ewangelizacyjne podejmowane przez parafię. Legion Maryi to modlitwa i czyn. We Wspólnocie uczymy się wzajemnej miłości i pokory. Maryja zaprasza, tych którzy Ją kochają. Bądźcie wielkoduszni i odpowiedzcie TAK na Jej zaproszenie. Zapraszamy chętnych w poniedziałek o godzinie 16.30, na pierwsze zebranie tej grupy modlitewnej w naszej parafii, salka „Akcji Katolickiej” przy Kościele.”  odczytywane było podczas ogłoszeń parafialnych przez kilka kolejnych niedziel.

 

            Niezależnie od ogłoszeń w kościele wykonaliśmy kilka rozmów telefonicznych do osób, które są związane z kościołem i na których zawsze można polegać, zachęcając je do wstąpienia do Legionu Maryi.

 

            I tak na pierwsze spotkanie 21 października 2013 roku przyszło 10 osób. Z ramienia Kurii do zorganizowania i początkowego prowadzenia zebrań Prezydium wyznaczono trzy osoby: ss. Danutę Czeżyk, Elżbietę Niepiekło i Marię Szerszeń. Osoby te są długoletnimi członkami Legionu Maryi i wcześniej pełniły bardzo ważne funkcje w Zarządzie Kurii. Wystrój do ołtarzyka przekazała Kuria. Zebrania odbywały się regularnie w każdy poniedziałek, ks. Łukasz zawsze uczestniczył w tych zebraniach i wygłaszał piękne alokucje. 13. listopada 2013 roku odprawiona została Msza św. w intencji o błogosławieństwo Boże i dary Ducha Świętego dla nowego prezydium i ks. Łukasza – Opiekuna Duchowego.

 

            Dnia 27 stycznia 2014 roku w obecności dwóch kapłanów ks. Łukasza i ks. Rafała oraz przedstawicieli Kurii, podczas normalnego zebrania legionowego sześciu legionistów złożyło przyrzeczenie. Pięć kolejnych osób nie składało przyrzeczenia, ponieważ już wcześniej byli legionistami i przychodzili na zebrania do naszej parafii św. Józefa. Ks. Łukasz wszystkich pobłogosławił i złożył życzenia, a Prezydent Kurii Maria Bereszyńska wręczyła modlitewniki z życzeniami, natomiast s.  Danuta Czeżyk obdarowała ich różańcami.

 

Po zakończeniu zebrania wszyscy obecni zostali poczęstowani herbatą i słodyczami.

 

            9. lutego 2014 roku odprawiona została Msza św. w intencji nowo powstałego prezydium i jego opiekuna ks. Łukasza. S Prezydent Kurii – Maria Bereszyńska złożyła życzenia mówiąc:„Zarząd Kurii Legionu Maryi w związku z powstaniem prezydium Legionu Maryi w waszej parafii składa podziękowanie księdzu Proboszczowi Zygmuntowi Podstawce i księdzu Łukaszowi Szkarłatowi za wsparcie i pomoc w zorganizowaniu tej grupy modlitewnej. Wszystkim legionistom życzymy opieki Matki Bożej Niepokalanej i owocnej pracy w służbie legionowej, a Kapłanom w pracy duszpasterskiej. Chętnych parafian zapraszamy na cotygodniowe spotkania w poniedziałki o godzinie 16.30, do salki „Akcji Katolickiej” przy Kościele. Maryja zaprasza, tych którzy Ją kochają. ”

 

            Na spotkaniu Kurii Matki Boskiej Opatrzności w dniu 17. lutego 2014 roku nominację otrzymali wybrani wcześniej członkowie Zarządu Prezydium, który przedstawia się następująco:

 

                                                           Prezydent – s. Barbara Kokoszka

 

                                                           Wiceprezydent – s. Zofia Jaczewska

 

                                                           Sekretarz – s. Teresa Sasin

 

                                                           Skarbnik – s. Zdzisława Budzyńska

 

Nowemu Zarządowi życzymy owocnej pracy legionowej pod sztandarem MB Niepokalanej.

 

            5. kwietnia prezydium NMP Królowej Polski zorganizuje uroczystość Pierwszej Soboty Miesiąca w swojej parafii, w której uczestniczyć będą legioniści z całej naszej Kurii Matki Boskiej Opatrzności.

 

Zarząd Kurii Matki Boskiej – parafia św. Józefa Robotnika

I sobota w Wołominie w par. Matki Boskiej Królowej Polski  

 

5 kwietnia 2014 po raz trzeci w tym roku legioniści spotkali się  w  parafii Matki Boskiej Królowej Polski w Wołominie przy ul. Kurkowej, aby kontynuować odprawianie  nabożeństwa  pięciu pierwszych sobót miesiąca. W tejparafii w ubiegłym roku po zgodzie kościelnych władz parafii, przy ogromnym zaangażowaniu ks. Proboszcza Zygmunta Podstawki założony został Legion Maryi. Opiekunem prezydium, które przyjęło wezwanie patronki parafii Matki Boskiej Królowej Polski został  ks. Łukasz Szkarłat.

            Ksiądz Łukasz serdecznie przywitał zebranych i dokonał wystawienia Najświętszego Sakramentu Pana Jezusa. Modlitwy prowadziło tamtejsze prezydium pod przewodnictwem s. prezydent Basi Kokoszko. Przy wystawionym Najświętszym Sakramencie Pana Jezusa odmówiliśmy Modlitwę Wielkiej Nowenny Fatimskiej oraz wynagradzający Różaniec Święty Tajemnice Chwalebne.  Przy tajemnicy „Zmartwychwstanie Pana Jezusa” legionistki przeprowadziły piętnastominutowe  rozmyślanie  nad tajemnicami różańcowymi w intencji zadośćuczynienia zniewag i obelg, którymi znieważa się Niepokalane Serce Maryi. W rozważaniach czuć było nadchodzące Zmartwychwstanie Pańskie. Prosiliśmy Maryję by w modlitwie nam towarzyszyła i pozwoliła z Jej wiarą czekać na Zmartwychwstanie Jej Syna, którego Ona była tak pewna, że w niedzielny poranek wraz z innymi niewiastami nie udała się do Grobu Pańskiego. A w  cichej adoracji uwielbiając Najświętszy Sakrament Pana J ezusa prosiliśmy Ducha Świętego o  zmartwychwstanie Pana Jezusa w naszych sercach. W tym samym czasie można było skorzystać ze spowiedzi świętej a w konfesjonale posługiwali: opiekun Kurii Legionu Maryi w Wołominie ks. Eugeniusz Spalony FDP i trzej kapłani z goszczącej nas parafii.

O godzinie 11-tej uczestniczyliśmy we Mszy św. odprawionej przez opiekunów duchowych Legionu Maryi: ks. Łukasza Szkarłata i  ks. Eugeniusza Spalonego fDP opiekuna duchowego KURII, który wygłosił  homilię, a w niej kontynuował przybliżanie objawień fatimskich opracowanych przez Wincentego Łaszewskiego. W tej części objawień przedstawił ukryte tajemnice fatimskie z dnia zamachu na papieża Jana Pawła II na placu św. Piotra. Między innymi ks. Eugeniusz przytoczył słowa zamachowca w celi  więziennej jakie skierował do Ojca Świętego, który go odwiedził. „Jak to się stało przecież celnie strzelałem” Papież odpowiedział, że kto inny strzela, a kto inny kule nosi.  Obok stała Matka Boża i to jej opatrzność sprawiła, że mimo dobrze przygotowanego zamachu i wyśmienitej broni, Jan Paweł II cudem nie zginął w zamachu.

            Mszę świętą zakończyliśmy Hymnem legionowym przy akompaniamencie organisty z tej parafii

            Na zakończenie wzajemnie podziękowaliśmy sobie za uczestnictwo w tym nabożeństwie a legioniści dziękując księżom wręczyli  czerwone róże by o nas pamiętali. Maria Bereszyńska – prezydent KURII szczególne podziękowania skierowała do proboszcza ks. Zygmunta Podstawki, bo to dzięki Jego poparciu mógł powstać legion w tej parafii. A księdzu Łukaszowi Szkarłatowi, opiekunowi prezydium za „czucie ducha legionu” i ogromne zaangażowanie w tej pracy. Natomiast legionistom Eli Niepiekło, Danusi Czeżyk i Marysi Szerszeń za pracę przy powstawaniu tego prezydium.

            Na zakończenie odmówiliśmy Koronkę do Miłosierdzia Bożego i udaliśmy się do swoich domów, pamiętając, że w Wielkim Poście szczególnie Jezus puka do naszych serc.

Następne nabożeństwo zostanie odprawione 03 maja w par. Św. Kazimierza Królewicza w Kobyłce na które już dzisiaj zapraszamy.

Kuria Legionu Maryi.

/sekretarz Kurii/

5 kwietnia  2014r.