• 004.JPG
  • 026.JPG
  • 065.JPG
  • 093.JPG
  • 098.JPG
  • 099.JPG
  • 115.JPG
  • 118.JPG

 alt7 czerwca 2014, po raz piąty w tym roku, legioniści spotkali się w Bazylice Świętej Trójcy w Kobyłce aby kontynuować odprawianie nabożeństwa pięciu pierwszych sobót miesiąca. Proboszcz tej parafii ks. prałat Jan Andrzejewski, powitał bardzo serdecznie legionistów przybyłych na to nabożeństwo. Następnie w koncelebrze z ks. Eugeniuszem Spalonym FDP- opiekunem KURII i ks. Łukaszem Sikorskim – opiekunem LM z Kobyłki odprawił Mszę świętą w intencji naszych legionistów i ich rodzin, opiekunów duchowych Kurii oraz za zmarłych legionistów.

 

Homilię wygłosił ks. Eugeniusz Spalony FDP.Na wstępie zaprosił wszystkich do par. p.w. św. Józefa Robotnika w Wołominie na niedzielę 15 czerwca na uroczystą Mszę św. z racji złotego jubileuszu 50-lecia kapłaństwa, na której również zostanie poświęcony nasz sztandaru legionowy. Natomiast głosząc homilię powiedział: kontynuując odprawianie wynagradzających pięciu pierwszych sobót miesiąca, trwajmy w dziękczynieniu, bo jesteśmy po kanonizacji dwóch wielkich papieży. Jednego z nich Polaka Jana Pawła II, droga została zapowiedziany w objawieniach fatimskich i te objawienia ksiądz przybliżył na podstawie opracowań Wincentego Łaszewskiego. „Nowy lepszy świat”. Polska to kraj, który szczególnie sobie wybrałem powiedział podczas objawień Jezus św. Łucji w Fatimie. W świecie jesteśmy krajem kochanym i w tej samej mierze znienawidzonym. Patrząc na nasze dzieje przeszliśmy wiele wojen, powstań, rozbiorów, zawsze się podnosiliśmy bo od wieków byliśmy poświęceni Niepokalanemu Sercu Maryi. W objawieniach fatimskich w pierwszej części Matka Boża ukazała dzieciom przerażającą wizję piekła. W ten sposób przypomniała prawdę Ewangelii, że odrzucając Boga, człowiek wybiera piekło. Nie po to aby nas straszyć, ale żeby wskazać drogę by się tam nie dostać Współcześnie otrzymaliśmy wielkich Polaków, którzy nam pokazywali drogę, którą powinniśmy kroczyć, a są to między innymi: Kardynał August Hlond, kardynał Stefan Wyszyński oraz kardynał Karol Wojtyła – papież.

Mszę świętą zakończyliśmy Hymnem legionowym przy akompaniamencie organisty z tej parafii
Po Mszy świętej legioniści złożyli życzenia jubilatom ks. Eugeniuszowi w 50 –tą rocznice kapłaństwa i Prałatowi ks. Janowi Andrzejewskiemu w 37 rocznicę kapłaństwa. Ksiądz Eugeniusz dokonał wystawienia Najświętszego Sakramentu abyśmy mogli odmówić wynagradzający Różaniec Święty Tajemnice Światła, prowadziło prezydium z parafii Świętej Trójcy. Przy tajemnicy piątej Ustanowienie Eucharystii, s. Ela przeprowadziła piętnastominutowe rozmyślanie w intencji zadośćuczynienia zniewag i obelg, którymi znieważane jest Niepokalane Serce Maryi. Prosząc Jezusa aby zechciał w nas mobilizować siły do przemiany ku dobru i otworzył swoje serce abyśmy mogli zadość uczynić Maryi za zniewagi i obelgi jakimi Ją obrażamy.
Można było skorzystać z sakramentu spowiedzi. W konfesjonale posługiwał opiekun Kurii Legionu Maryi w Wołominie ks. Eugeniusz Spalony FDP
Po uczcie duchowej udaliśmy się na legionową imprezę na wolnym powietrzu w ogrodach parafialnych gdzie przygotowano ucztę dla ciała. Złożyliśmy życzenia jubilatowi ks. Eugeniuszowi życząc wielu łask Bożych, zaśpiewaliśmy „Polskie kwiat” ulubioną piosenkę księdza i poczęstowaliśmy wszystkich tortem jubileuszowym oraz innymi smakołykami.
Dziękujemy serdecznie proboszczowi ks. prałatowi Janowi Andrzejewskiemu za udostępnienie świątyni, ks. Łukaszowi za opiekę nad całością a prezydiom z Kobyłki za przygotowanie uroczystości nabożeństwa I-soboty, panu organiście za śpiew podczas nabożeństwa, a wszystkim, szczególnie Legionistom, za liczny udział, było nas ok. 120 osób
/sekretarz Kurii Legionu Maryi 7 czerwca 2014r..