• 004.JPG
  • 026.JPG
  • 065.JPG
  • 093.JPG
  • 098.JPG
  • 099.JPG
  • 115.JPG
  • 118.JPG

altNeoprezbiter pochodzący z naszej parafii ks. Kamil Kiełpikowski w ostatnią niedzielę maja, odprawił swoją pierwszą Mszę św. Prymicyjną. Prymicje to wyjątkowe wydarzenie nie tylko dla samego księdza, który jest święcony i dla jego rodziny, ale także dla całej naszej parafii, bo każdy ksiądz pochodzący z tej parafii, to owoc naszych modlitw i błagań skierowanych do Boga o nowych pracowników do Winnicy Pańskiej. Bierzemy więc udział w tej radości dziękując Bogu za nowe powołanie z naszej wspólnoty parafialnej.