• 004.JPG
  • 026.JPG
  • 065.JPG
  • 093.JPG
  • 098.JPG
  • 099.JPG
  • 115.JPG
  • 118.JPG

altMyślą przewodnią pielgrzymki był „Charyzmat i duch Legionu Maryi – powołanie do świętości w pismach F Duffa”. Frank Duff był długoletnim moderatorem Legionu, nazwany przez kard. Leona Suenensa „geniuszem apostolatu i pionierem apostolatu świeckich”, założyciel Legionu Maryi na świecie.      

                                                      

12 września dwie nasze siostry Ela i Hania wraz z KOMICJUM Warszawsko–Praskim pojechały aby czuwać nocą przed obrazem Pani Jasnogórskiej. Ela jak zawsze wielbiła Panią swoim śpiewem.

Czuwanie Legionu Maryi na Jasnej Górze rozpoczęło się Apelem Jasnogórskim, podczas którego ks. bp Roman Marcinkowski powiedział: To nasze czuwanie rozpoczynamy w dzień wspomnienia Najświętszego Imienia Maryi – MIRIAM bo tak brzmi imię NMP po hebrajsku. Święto to ustanowił papież Innocenty XI w 1683 roku w podziękowaniu za zwycięstwo pod Wiedniem i uratowanie chrześcijaństwa przed nawałą turecką. Po zwycięskiej bitwie król Jan Sobieski w liście do papieża napisał Venimus, vidimus et Deus vicit (Przybyliśmy, zobaczyliśmy a Bóg zwyciężył). Patrząc na Maryję niech nigdy Jej imię nie schodzi z twoich ust. Dopóki Maryja będzie cię podtrzymywać nigdy nie upadniesz. Dziękujemy Ci Matko Boża za 35 lat istnienia LM w Polsce, za Jerycha Różańcowe, że byłaś wszędzie tam gdzie jesteś potrzebna. Otocz swoją opieką wszystkich legionistów zarówno czynnych jak i pomocniczych, wszystkie prezydia, Kurie, Komicja, Regie. Umacniaj słabych, podnieś upadających, nakarm głodnych.

Po Apelu przedstawiciele Komicjum z Tarnobrzega podjęli temat: „Czy możemy być świętymi?” Każdy może być świętym, musimy być świętymi, bo inaczej czeka nas piekło. Całe nasze życie jest dążeniem do świętości. Sama praca nad sobą nie wystarczy. Do świętości prowadzi wiara, miłość do Boga, wszyscy zostaliśmy powołani do świętości. Na zakończenie tych rozważań odśpiewaliśmy, trzymając się za ręce pieśń „Maryjo, bądź pozdrowiona” a refren tej pieśni „Maryjo, Maryjo, jak słodko imię Twe brzmi, Maryjo, Maryjo, hołd wielki składamy Ci” roznosił się gromkim echem po całym sanktuarium.

Następnie czuwanie podejmuje Komicjum LM z Warszawy-Stegien w Archidiecezji Warszawskiej – Prawdziwe nabożeństwo do Najświętszej Maryi Panny (wstęp do Traktatu wydanego przez LM w 1991 roku. U stóp Jasnogórskiej Pani mamy zastanowić się jakie jest prawdziwe nabożeństwo do NMP. Podczas tego czuwania mamy uświadomić sobie, że w tym roku mija 125 rocznica urodzin Franka Duffa, 93 rocznica istnienia Legionu Maryi i 35 rocznica reaktywowania Legionu Maryi w Polsce, bo pierwsze początki były już w 1948 roku, kiedy to Anatol Kaszczuk więzień Kozielska założył pierwsze w Polsce prezydium Legionu Maryi w Ostródzie. Frank Duff nie od razu przeczytał „Traktat” św. Ludwika, zabierał się do niego kilkakrotnie, by w końcu dojść do wniosku, że zrozumienie i zastosowanie nauki Ludwika Marii de Montfort – to całkowite oddanie się Maryi. I tak powstawał Legion Maryi. My wszyscy jesteśmy zależni od Maryi. Przez Maryję idziemy do Chrystusa, a przez Chrystusa idziemy do Boga.

Wszystkie rozważania przeplatane były modlitwami i pieśniami Maryjnymi.

Północ – Pasterka Maryjna – oprawę liturgiczną przygotowała Kuria LM w Hodyszewie z Diecezji Łomżyńskiej ze swoim opiekunem ks. Jackiem Zakrzewskim SAC, który podczas homilii powiedział: Legioniści docierają tam, gdzie nie zawsze dociera kapłan. Często ludzie krępują się rozmawiać z kapłanem i wolą rozmawiać z człowiekiem świeckim. Dzisiaj świat woła o miłość, świat potrzebuje miłości, miłości którą dał nam Chrystus. Jeżeli chcę innym dawać miłość, to muszę tę miłość pozyskiwać, czerpać siły, które pochodzą od Jezusa Chrystusa, a w tym pomaga nam modlitwa, ale też potrzebna jest cisza podczas adoracji, wysłuchiwanie się w głos Boga, wsłuchiwanie się w teksty Słowa Bożego. Jesteśmy powołani do świętości. Należy zastanowić się nad sobą: czy jestem pokorny, a może jestem pyszny. Przyjechaliśmy na Jasną Górę, aby przemienić nasze serca.

            Po Mszy św. czuwanie podjęło Komicjum LM w Radzyniu Podlaskim w Diecezji Siedleckiej – Ciało Mistyczne musi funkcjonować jako całość.

Na zakończenie nocnego czuwania Komicjum LM w Jastrzębiu-Zdroju w Archidiecezji Katowickiej – Przedstawiło zasady PPC. Siostry mówiły o swoich spotkaniach i rozmowach w Czechach. Rozmowy były trudne, bo były raczej z ludźmi niewierzącymi, albo z takimi którzy stracili wiarę. Jak można wytłumaczyć zrozpaczonej matce, która 7 lat wcześniej straciła jedynego syna i ma o to pretensję do Boga.

I tu podobnie jak przed północą rozważania przeplatane były modlitwami i pieśniami Maryjnymi.

            Pozostali pielgrzymi /a było nas ponad 100 osób/, 13 września około godzinie 500 wyruszyli autokarem z przed naszego kościoła by uczestniczyć w XX Ogólnopolskiej Pielgrzymce Legionu Maryi.

            Witając w autokarze pielgrzymów s. Janka – sekretarza KURII p.w. Matki Boskiej Opatrzności, życzyła owocnej pielgrzymki i oddając się w opiekę Matce Bożej wspólnie odmówiliśmy „Pod Twoją Obronę”. Po krótkiej drzemce s. Danusia z pierwszego prezydium p.w Matki Boskiej Opatrzności w naszej parafii, poprowadziła poranny pacierz a następnie Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP, zaśpiewaliśmy „Już wstaje dzień” a po zapoznaniu się z programem dzisiejszego dnia i przedstawieniu Darów Duchowych jakie my legioniści wieziemy Pani Jasnogórskiej pod przewodnictwem s. Danusi odmówiliśmy Różaniec Święty „Tajemnice Światła” przeplatane rozważaniami. Do poszczególnych tajemnic podchodziły legionistki a jedną tajemnicę zaśpiewały. Pielgrzymując modliliśmy się w intencjach: za naszych opiekunów duchowych z ks. Eugeniuszem opiekunem KURII Matki Boskiej Opatrzności, za powołania kapłańskie i zakonne, za rozwój Legionu Maryi w Polsce i na świecie, za nas i nasze rodziny, za chorych i cierpiących, za zmarłych legionistów i zmarłych z ich rodzin.

Towarzyszyła nam siostra Henryka ze zgromadzenia sióstr Służebnic Jezusa w Eucharystii. Wygłosiła dwie homilie o tematyce „Czym jest Eucharystia i Jakim Obrazem Boga żyję”- opowiedziała o swoim powołaniu i o swojej drodze jaką wyznaczył jej Bóg. Byliśmy zasłuchani jej przemyśleniami, które poruszyły nasze serca. .  

            W drodze dużo śpiewaliśmy pieśni Maryjnych. O godzinie 9-tej nasza Kuria prowadziła procesyjnie z proporcami legionowymi Drogę Krzyżową na Jasnogórskich Wałach. Bracia Jarek i Krzysztof w komżach uroczyście nieśli Jasnogórski Krzyż Procesyjny. Rozważania przed każdą stacją prowadziły nas poprzez miłość, jaką daje nam Pan Jezus na drodze kalwaryjskiej.

            Ok. godziny 10 30 poodmówieniu modlitw legionowych i Różańca Świętego, Tajemnice Chwalebne, uczestniczyliśmy we Mszy Świętej, której przewodniczył abp senior Damian Zimoń z archidiecezji katowickiej, a homilię wygłosił bp Mariusz Leszczyński z diec. Zamojsko-Lubaczowskiej, w koncelebrze z Opiekunami Duchowymi legionistów z poszczególnych parafiach w Polsce. Jak zwykle nie zabrakło naszych ogólnopolskich legionowych opiekunów tj. ks. bp. Romana Marcinkowskiego – Ogólnopolskiego Opiekuna LM i Ogólnopolskiego Kierownika Duchowego Legionu Maryi ks. dr Janusza Węgrzeckiego.

            Słowa powitania w imieniu Jasnej Góry wypowiedział o. Jan Poteralski, podprzeor sanktuarium. Powiedział między innymi: „Jako legioniści Maryi docieracie do coraz szerszych kręgów ludzi, niosąc im wsparcie duchowe, odwiedzacie samotnych i chorych. Macie jeszcze wiele do zrobienia w Polsce i zlaicyzowanej Europie”

            Głosząc homilię bp Mariusz Leszczyński powiedział między innymi, że warto wspomnieć fakt uznania Legionu Maryi przez Stolicę Apostolską w marcu br. za międzynarodowe stowarzyszenie kościelne. Te doniosłe okoliczności skłaniają nas do uwielbienia Boga za cenny dar dla Kościoła w Polsce i świece, jakim jest Legion Maryi, a także do refleksji nad jego charyzmatem i misją apostolską w kontekście współczesnych znaków czasu”.

            W czasie Mszy św. odczytano Akt poświęcenia Legionu Maryi Niepokalanemu Sercu Maryi oraz odśpiewano jubileuszowy „Magnificat”.

            Na zakończenie Eucharystii został odczytany telegram skierowany do Ojca Świętego Franciszka. Podobny telegram zostanie wysłany także do abpa Stanisława Gądeckiego,

            Po uroczystościach udaliśmy się w drogę powrotną. Na pożegnanie Matce Bożej w autokarze śpiewaliśmy pieśni Maryjne. Oddając się w opiekę Matki Boskiej Częstochowskiej, umocnieni błogosławieństwem abp Damiana Zimonia wróciliśmy do domów wieczorem.

            Nasza KURIA jak co roku przywiozła „Dary Duchowe” w których miedzy innymi modlimy się już 12 raz w intencji „Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego, zagrożonego aborcją” w tej intencji modli się ok. 180 legionistów. W czasie tej pielgrzymki dołączyło do tej modlitwy 25 –ciu parafian.

Janina Grzegórska i Hanna Wysocka-Kudła

Kuria Legionu Maryi p.w. Matki Boskiej Opatrzności w Wołominie

Na następne spotkanie Legion zaprasza za rok.