• 004.JPG
  • 026.JPG
  • 065.JPG
  • 093.JPG
  • 098.JPG
  • 099.JPG
  • 115.JPG
  • 118.JPG

Sympozjum poświęcone Apostolatowi Fatimskiemu w parafii pw. Najczystszego Serca Maryi w Warszawie

Mottem Sympozjum, któremu przewodniczył ks. Krzysztof Czapla SAC z Zakopanego było: Fatima ratunkiem dla Polski i Świata.

            Podczas pierwszego objawienia w Fatimie Matka Boża powiedziała: „Przychodzę z nieba. Przyszłam was prosić, abyście tu przy­szli sześć razy, o tej samej porze co dzisiaj, trzynastego każ­dego miesiąca, aż do października. W październiku powiem wam, kim jestem i czego od was żądam”. Prosiła też dzieci, żeby odmawiały codziennie różaniec, aby upro­sić pokój dla świata.

 MB z Fatimy to MB Różańcowa. Jestem MB Różańcową i proszę o Różaniec.

Ks. Krzysztof mówił: my nie mamy prawa potępiać człowieka, my mamy pomagać w dojściu człowiekowi do zbawienia. Nie mamy prawa zgładzić złych ludzi. Modlitwą walczymy o pokój. Przez modlitwę możemy zmienić losy świata. Mówimy tyle o agresji, zastanawiamy się co zrobić, żeby w świecie zapanował pokój, a wystarczy przytoczyć słowa MB z Fatimy. Jeżeli Rosja nie zerwie z ateizmem, zło będzie się rozszerzać, dlatego mamy modlić się do Maryi Eucharystycznej. Bóg ofiarował Siebie za grzeszników, nie za dobrych ludzi. My nie stawiamy Maryi w centrum, ale jest Ona przy Jezusie i Ona nas do Niego prowadzi

            Matka Boża życzyła sobie podczas objawień fatimskich poświęcenia Jej Niepokalanemu Sercu Kościoła i świata, a przede wszystkim Rosji. Pierwsza tego apelu posłuchała Portugalia. Akt ten miał miejsce 13 maja 1931 r. Dokładnie w siedem lat później nastąpiło odnowienie ślubów. W opinii samych Portugalczyków, zawierzenie Maryi uratowało ich oj­czyznę od koszmaru drugiej wojny światowej.

            31 października 1942 r., w uroczystość Chrystusa Króla, papież Pius XII w przemówieniu radiowym do narodu por­tugalskiego dokonał w bazylice św. Piotra w Rzymie poświę­cenia całego Kościoła i całego rodzaju ludzkiego na zawsze Niepokalanemu Sercu NMP oraz polecił, aby tego samego aktu dokonały Kościoły lokalne na całym świecie. Czy w 1942 r. można było sobie wyobrazić rychły koniec wojny, kiedy potęga niemiecka zdawała się sięgać zenitu? A jednak: drogę taką wskazał światu i Kościołowi Pius XII, 8 grudnia 1942 r. poświęcił świat i Rosję Sercu Maryi, zgodnie z Jej prośbą przekazaną w Fatimie. Wówczas stało się coś niespodziewanego: 2 lutego 1943r, w dzień Matki Bożej Gromnicznej, pod Stalingradem dokonał się przełom na frontach II wojny. Ostateczne zaś zwycięstwo stało się faktem 15 sierpnia, w dzień Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, kapitulacją Japonii.

            W niecałe dwa lata później, 4 maja 1944 r., papież Pius XII wydał dekret ustanawiający dla całego Kościoła święto Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny.

            Polska, jako cały kraj, została poświęcona Niepokalanemu Sercu Maryi 8 września 1946 r. Poprzedzone to zostało po­święceniem się najpierw poszczególnych parafii, później die­cezji, a następnie całej ojczyzny. Prymas Polski kardynał August Hlond podkreślał, że akt ten ma być dokonany z wiarą, tzn. wszyscy musimy dobrze zrozumieć, do czego się zobowiązujemy, rozważyć treść i znaczenie zobowiązań, które na siebie przyjmujemy. O. Aleksander Jałowiecki powiedział w Paryżu w 1856 roku, że Polska upadła bo nie dotrzymała ślubów złożonych przez króla Kazimierza.

            Ks. Krzysztof głosząc homilię podczas Mszy św. nawiązał do czytanej Ewangelii; gdy Jezus mówił do uczniów „Syn człowieczy będzie wydany w ręce ludzi” lecz oni tego nie rozumieli i bali się zapytać co to znaczy. Podobnie i nie wszyscy rozumieją przesłanie Fatimy. Ks. K. po raz pierwszy zrozumiał znaczenie poświęcenia Polski Niepokalanemu Sercu Maryi gdy w 1996 roku szedł w pielgrzymce z Zakopanego do Lewocza na Słowacji i na Łysej Polanie spotkali ludzi, którzy mówili, że widzą pielgrzymów po pierwszy od I wojny światowej. Czyż poświęcenie Polski Niepokalanemu Sercu Maryi nie ustrzegło nas przed zamianą kościołów na magazyny? W Polsce nigdy nie odwołano procesji na Boże Ciało, czy pielgrzymowania na Jasną Górę. A w Seminariach Duchownych mogli się kształcić przyszli kapłani. Przyszli kapłani z Czech kształcili się w Polsce, bo u nich Seminaria były zamknięte. .

            Wszystkie ważne wydarzenia polityczne związane są ze świętami Maryjnymi. 8. grudzień 1991r Gorbaczow rozwiązuje partię komunistyczną, a w Boże Narodzenie rozpada się Związek Radziecki.

            Ks. Krzysztof Czapla wielki orędownik Matki Bożej podkreśla, iż sednem Fatimskiego Orędzia jest nabożeństwo do Niepokalanego Serca, które znajduje swój wyraz w poświęceniu się Niepokalanemu Sercu Maryi i nabożeństwie pierwszych sobót miesiąca. Przez modlitwę możemy zmienić losy świata, a żeby temu zapobiec odprawiajmy pierwsze soboty miesiąca jako wynagrodzenie Najświętszemu Sercu Maryi. Warunkiem PSM jest medytacja – rozmyślanie o czym mówią tajemnice różańcowe. Komunia – wzbudzenie intencji. Każdy indywidualnie realizuje swoją PSM – nie uczestniczy, ale realizuje.

            Podczas Sympozjum dużo mówiło się o Anatolu Kaszczuku wielkim miłośniku Matki Bożej, który w Polsce wprowadzał Jerycha Różańcowe, założył Legion Maryi. Od kiedy dowiedział się o PSM, a więc przez kilkadziesiąt lat swojego życia nie opuścił żadnej PSM. O Anatolu Kaszczuku składane były świadectwa – o jego życiu, o jego służbie dla Maryi. Świadectwa te załączono do sprawozdania.

            W jednym ze świadectw, które przedstawiał p. Tomasz Morawski mówił o Anatolu K. jako wspaniałym przyjacielu, młodym dobrze zorganizowanym żołnierzu. Anatol Kaszczuk dopiero w wieku 33 lat nauczył się odmawiać Różaniec, a jego przemiana nastąpiła gdy usłyszał, że Niemcy wymordowali 200 000 powstańców warszawskich, to go zaszokowało. Gdy rozmawiał o tym z księdzem ten polecił przeczytać nu książkę o Fatimie, książki nie znalazł, ale polecił Anatolowi inną a był to TRAKTAT.

            Anatol Kaszczuk bardzo intensywnie propagował nabożeństwa PSM. Pewnego razu jechał pociągiem i wiózł plakaty o PSM. W pewnym momencie do pociągu weszła piękna kobieta, przedstawiła się mówiąc, że jest prawdziwą katoliczką z rodu żydowskiego, powiedziała, że dobrze robi rozwożąc te plakaty. Anatol był tak zaszokowany, że nic nie powiedział i nawet nie zauważył, kiedy piękna pani wyszła. Czyżby było to spotkanie z Matką Bożą?

Zarząd Kurii Legionu Maryi

pw. Matki Boskiej Opatrzności