• 004.JPG
  • 026.JPG
  • 065.JPG
  • 093.JPG
  • 098.JPG
  • 099.JPG
  • 115.JPG
  • 118.JPG

6 grudnia członkowie Legionu Maryi z Kurii Matki Boskiej Opatrzności w Wołominie, przy parafii św. Józefa Robotnika spotkali się na swoim Dorocznym Zlocie Generalnym.

            O godzinie 10.00 po powitaniu przybyłych legionistów i gości, przez prezydenta Kurii Legionu Maryi Marię Bereszyńską, modliliśmy się modlitwami legionowymi i Różańcem Świętym cz. I tajemnice Radosne oraz odmówiliśmy modlitwę Wielkiej Nowenny Fatimskiej.

 

            Następnie o godzinie 11-tej została odprawiona Msza Święta, której przewodniczył ks. proboszcz Jacek Pawlicki fDP, w koncelebrze z ks. Andrzejem Pałką fDP – wielkim miłośnikiem Matki Bożej i opiekunami duchowi Legionu: ks. Eugeniuszem Spalonym fDP – opiekun KURII oraz ks. ŁukaszemSikorskim z parafii Świętej Trójcy w Kobyłce i ks. Markiem Grzegrzułką z parafii w Duczkach. Głosząc homilię ks. Jacek Pawlicki miedzy innymi powiedział: Człowiek, który kocha patrzy tak jak Jezus aby dostrzec drugiego człowieka, który potrzebuje jego pomocy. To zadanie spełniacie wy legioniści. I tak jak Maryja zobaczyła na weselu w Kanie Galilejskiej brak wina, tak wy otwieracie dla potrzebujących wasze serca, oczy i pomocne dłonie aby wesprzeć modlitwą i swoją obecnością w czasie odwiedzin. Często czuwacie przy łóżku chorego w naszym hospicjum czy szpitalu. I zacytował biskupa Romana Marcinkowskiego – opiekuna duchowego Legionu Maryi z ramienia Episkopatu Polski –Duch Legionu to ten sam duch jaki ożywiał Maryję. Jest to duch pełnienia woli Bożej, wielkiej pokory, troskliwości i pełnej poświęcenia miłości, a zwłaszcza Jej mężnej i niewzruszonej wiary. Legion Maryi wziął swą nazwę od legionów rzymskich, gdyż ma być – tak jak one – niepokonaną armią Maryi, której sukcesy będą w dużym stopniu zależały od niezłomnego ducha legionistów. Pomaga Maryi w doprowadzeniu wszystkich do Jej Syna. Jest armią, która zdobywa świat dla Chrystusa przez Maryję”.

            Na zakończenie Mszy św. odśpiewaliśmy nasz Hymn Legionowy. O oprawę muzyczną zadbał nasz organista pan Jacek Kuźnicki.

            W tym roku, jak zaznaczył ks. Eugeniusz po raz pierwszy na Zlocie Generalnym był reprezentowany nasz legionowy sztandar, a szczególnie było nam miło, że do naszego pocztu sztandarowego dołączył poczet sztandarowy Kościelnej Służby Porządkowej. Dzięki Wam wielkie!

            Po uczcie duchowej udaliśmy się na poczęstunek (AGAPĘ) Złożyliśmy sobie życzenia, podzieliliśmy się opłatkiem, później przy herbatce i domowych ciastach śpiewaliśmy kolędy. Uczestniczyło nas ok. 150 osób. Zapraszamy za rok.

Zarząd Kurii Legionu Maryi