• 004.JPG
 • 026.JPG
 • 065.JPG
 • 093.JPG
 • 098.JPG
 • 099.JPG
 • 115.JPG
 • 118.JPG

alt

PIERWSZA SOBOTA MIESIĄCA

w parafii św. Kazimierza Królewicza w Kobyłce!

7. luty 2015

Przebieg nabożeństwa PSM odbywał się według wcześniej ustalonego programu.

Rozpoczęcie – godzina 9.30. Przybyłych legionistów przywitała s. Teresa Nasiłowska – świecka osoba konsekrowana. Niech będzie  pochwalony Jezus Chrystus. Siostra Teresa była mile zaskoczona, że było nas wyjątkowo dużo.
Wystawienia Najświętszego Sakramentu dokonał ks. Mariusz Przywoźny – Opiekun Duchowy prezydium Matki Łaski Bożej.

 

 • Modlitwa różańcowa – Różaniec wynagradzający – tajemnice RADOSNE
 • 15 minutowe rozważanie IV tajemnicy Radosnej – przedstawiła s. Teresa. Siostra Teresa – osoba konsekrowana na początek wspomniała, że 2-y luty to Dzień Życia Konsekrowanego, który jest głęboko zakorzeniony w święcie Ofiarowania Pańskiego. Zaleca się oprócz modlitw podstawowych, Modlitwy Brewiarzowe, mówiła również o starcu Symeonie natchnionym Duchem Świętym, jak wyglądają nasze rekolekcje z Duchem Świętym.

Ksiądz Mariusz opiekun prezydium modlił się Modlitwami św. Faustyny.

 • Msza św.– godzina 11.00, którą celebrował ks. Mariusz Przywoźny – Opiekun Duchowy prezydium Matki Łaski Bożej i nasz Opiekun Duchowy Kurii LM ks. Eugeniusz Spalony fDP. Ks. Eugeniusz podczas homilii przeczytał fragmenty z książki „Orędzie tragedii czy nadziei”. Czytał objawienie fatimskie: Anioł trzymający w lewej ręce ognisty miecz, który wyrzucał ognie, a które gasły w zetknięciu z blaskiem jaki promieniował z ręki Marki Bożej. Anioł powiedział mocnym głosem: pokuta, pokuta. Błędy Rosji o których przestrzega Maryja rozeszły się na cały świat i przejęli je wielcy tego świata.

Oprawa liturgiczna Mszy św.:

 • Pierwsze czytanie – s. Teresa Nasiłowska
 • Psalm – brat Jarosław Biskupski
 • Modlitwa powszechna – s. Wiesława Pazio

Po błogosławieństwie Bożym s. Teresa podziękowała naszej prezydent Kurii za obecność, szczególne podziękowania były skierowane do kleryka Dominika, który wstąpił na drogę kapłańską, za którego modli się Legion Maryi.

Na zakończenie odmówiliśmy Anioł Pański.

s. Danuta Kowalczyk

Pr. p.w. „MB Przyczyno Naszej Radości”