• 004.JPG
  • 026.JPG
  • 065.JPG
  • 093.JPG
  • 098.JPG
  • 099.JPG
  • 115.JPG
  • 118.JPG

W dniu 17 stycznia 2015 roku Caritas naszej parafii był organizatorem spotkania opłatkowego Parafialnych Zespołów Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej z Ks. Arcybiskupem Henrykiem Hoserem. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą, której przewodniczył Ks. Arcybiskup, wraz z Ks. Dyrektorem DWP Dariuszem Marczakiem oraz Wicedyrektorem Ks. Andrzejem Kowalskim i z gospodarzem miejsca Ks. Proboszczem Jackiem Pawlickim.

 

Ks. Proboszcz przywitał Celebransów Eucharystii, oraz wolontariuszy PZC, zaproszonych gości wraz z Pocztami Sztandarowymi.

Ordynariusz Diecezji w słowach skierowanych do zebranych, przypomniał o roli i zadaniach wolontariuszy PZC wobec najbardziej potrzebujących. Podziękował za trud , zaangażowanie, a przede wszystkim serce, którym każdy wolontariusz dzieli się z bliźnim.

Na zakończenie Eucharystii zabrał głos Ks. Dyrektor Dariusz Marczak, który wyraził wdzięczność za obecność Ks. Arcybiskupa i podziękował Ks. Proboszczowi za zaproszenie do swojej parafii.

Słowa podziękowania zostały skierowane do wszystkich , którzy zaangażowali się w organizację spotkania.

Na zakończenie Mszy Świętej przedstawicie naszego Caritas złożyli życzenia imieninowe Ks. Arcybiskupowi i podziękowali za serdeczne słowa i błogosławieństwo.

Po uroczystości w Kościele w auli kardynała Wyszyńskiego odbyło się spotkanie opłatkowe Wolontariuszy PZC z Ks. Arcybiskupem. Wszyscy zebrani podzielili się opłatkiem i złożyli sobie życzenia. Na zebranych czekał poczęstunek, przygotowany przez Wolontariuszy PZC .

Za rok spotkanie opłatkowe odbędzie się w Warszawie-Płudach, w parafii Narodzenia NMP, na które serdecznie zaprosił Pan Dariusz Płatek.

Zdjęcia z uroczystości w Galerii