• 004.JPG
 • 026.JPG
 • 065.JPG
 • 093.JPG
 • 098.JPG
 • 099.JPG
 • 115.JPG
 • 118.JPG

SOBOTA  MIESIĄCA w Bazylice Świętej Trójcy
w Kobyłce 
 7 marca 2015r.

Legion Maryi w pierwszą marcową sobotę o godz. 930 zgromadził w Bazylice Świętej Trójcy w Kobyłce swoich członków i sympatyków na spotkaniu modlitewnym – nabożeństwa pięciu pierwszych sobót miesiąca. Było to drugie  spotkanie w tym roku, w którym pragniemy wynagradzać zniewagi, jakimi obrażane jest Niepokalane Serce Maryi.

 

            Ks. Eugeniusz Spalony FDP opiekun KURII LM dokonał wystawienia Najświętszego Sakramentu, abyśmy adorując Go mogli odmówić wynagradzający Różaniec Święty. Rozważaliśmy tajemnice Bolesne Różańca Świętego. Przy tajemnicy „Biczowanie Pana Jezusa” prowadziliśmy rozmyślania nad tajemnicami różańcowymi w intencji zadośćuczynienia zniewag, jakie Maryja doznaje od ludzi. Maryja Łucji  powiedziała „Tym, którzy przyjmą to nabożeństwo, obiecuję zbawienie……”. Prosiliśmy o światło Ducha Świętego i o opiekę, oddając się Jej Najświętszemu Sercu.  Ksiądz  Łukasz Sikorski opiekun legionistów z Kobyłki podczas adoracji głosząc alokucję powiedział między innymi, że Maryja szczególnie w tych dniach wielkiego Postu towarzyszy nam na naszych drogach, które niejednokrotnie są naznaczone cierpieniem. Matka Boża cierpiała kiedy podano Jej martwego Syna zdjętego z Krzyża. Dla nas cierpienie nie powinno oznaczać kary za grzechy. Nasze cierpienie jest wpisane w życie, w takich chwilach trzeba zwracać się do Pana Boga aby ono miało sens.

            W konfesjonale posługiwał opiekun Kurii Legionu Maryi ks. Eugeniusz. Spalony FDP. Dziękczynną Mszę Świętą w naszej intencji i tych którzy z różnych przyczyn nie mogli uczestniczyć oraz za chorych, odprawił Proboszcz  tej parafii  ks. Prałat  Jan Andrzejewski w koncelebrze z opiekunami Legionu Maryi ks. Eugeniuszem Spalonym i ks. Łukaszem Sikorskim.

            Dziękować powinniśmy Panu Jezusowi za Jego obecność, za wszelkie dary jakie otrzymaliśmy jednocześnie prosząc o łaskę wzrostu w nas wiary powiedział ksiądz prałat.  W homilii ks. Eugeniusz przypomniał jaki cel ma wynagradzające nabożeństwa pięciu pierwszych sobót miesiąca. Chodzi bowiem o pięć rodzajów zniewag i obelg, którymi znieważa się Niepokalane Serce Maryi” są to:

1. Obelgi przeciwko Niepokalanemu Poczęciu,

2. Przeciwko Jej Dziewictwu,

3. Przeciwko Jej Bożemu Macierzyństwu,

4. Wszystkie te obelgi, przez które usiłuje się otwarcie wpoić w serca dzieci obojętność, wzgardę, a nawet nienawiść wobec tej nieskalanej Matki,

5. Bluźnierstwa, które bezpośrednio Ją znieważają w Jej świętych wizerunkach.

Następnie kontynuując czytanie książki pt. „Orędzie tragedii czy nadziei” przytoczył  fragment o poświęceniu Rosji Niepokalanemu Sercu Maryi jakie skierowała Maryja podczas objawień fatimski do Łucji.

Oprawa liturgii Mszy św.

 • Czytanie – s. Krysia Skłodowska
 • Psalm  –      s. Basia Żelazowska
 • Ewangelia – ks. Łukasz Sikorski
 • Modlitwę wiernych – s. Ela Szeląg

            Na zakończenie Mszy Świętej zaśpiewaliśmy przy akompaniamencie organisty z tej parafii Hymn legionowy, a po Błogosławieństwie legioniści z prezydiów z Kobyłki podziękowali kapłanom za odprawienie nabożeństwa, uczestnikom za liczny udział. Natomiast  s. Maria Bereszyńska – prezydent KURII zaprosiła wszystkich na największą uroczystość legionową ACIES, która odbędzie 21 marca  w parafii św. Józefa Robotnika w Wołominie, a ks. Prałat Jan Andrzejewski proboszcz parafii, zaprosił nas do wzięcia udziału 7-go czerwca o godzinie 1800 na uroczystości 600-lecia parafii, która jest najstarszą parafią na tym terenie.

            Następne nabożeństwo odprawione zostanie 2 maja w parafia św. siostry Faustyny w Helenowie. Na które zapraszamy.

Na zakończenie wspólnie z ks. Łukaszem odmówiliśmy Anioł Pański.

Kuria Legionu Maryi pw. Matki Boskiej Opatrzności 

Wołomin dn. 7 marca 2015r.