• 004.JPG
  • 026.JPG
  • 065.JPG
  • 093.JPG
  • 098.JPG
  • 099.JPG
  • 115.JPG
  • 118.JPG

W sobotę 21 marca w Kościele Świętego Józefa Robotnika w Wołominie, KURIA Legionu Maryi p.w. Matki Boskiej Opatrzności, wspólnie z podległymi prezydiami z Duczek, Kobyłki i Wołomina, zorganizowała najważniejszą legionową uroczystość ACIES. Około godziny 9:30 przywitał nas opiekun Kurii ks. Eugeniusz Spaliny FDP i przedstawił program dzisiejszej uroczystości. Odmówiliśmy modlitwy legionowe i Różaniec Święty – tajemnice Radosne, który prowadzili legioniści z Duczek.

 

O godz. 10:00, w asyście pocztów sztandarowych: Kościelnej Służby Porządkowej i naszego sztandaru Legionowego z wizerunkiem Matki Boskiej Opatrzności patronki Kurii, powitał wszystkich uczestników ACIES i uczestników ekstremalnej Drogi Krzyżowej, którzy goszczą w naszej parafii od wczoraj ks. proboszcz Jacek Pawlicki FDP. Ks. Jacek w koncelebrze z opiekunami Legionu Maryi ks. Eugeniuszem Spalonym FDP, ks. Łukaszem Sikorskim z parafii Świętej Trójcy w Kobyłce i ks. Grzegorzem Idzikiem z parafii NMP Królowej Polski, odprawił  uroczystą Mszę św. podczas której, przed Vexillum każdy z osobna w skupieniu wypowiedział słowa odnowienia przysięgi: „Jestem całkowicie Twój, moja Królowo, moja Matko i wszystko, co posiadam jest Twoje”. Ta krótka chwila pozwoliła jedynie na oświadczenie naszej miłości, ale potem w imieniu wszystkich legionistów opiekun duchowy KURII ks. Eugeniusz, rozszerzył nasze wyznanie wiary i w syntezie Maryjnej przypomniał rolę Maryi w całym planie zbawienia Boga.

Natomiast głosząc homilię ks. Grzegorz Idzik, przypomniał i porównał dwa zwiastowania, jednocześnie porównując wiarę św. Zachariasza i NMP Maryi. Gdy Anioł przepowiedział Zachariaszowi, że zostanie ojcem, Zachariasz zwątpił w przepowiednię. Zachariasz, który był kapłanem, który służył Bogu codzienne w Kościele, przyjął słowa Anioła z niedowierzaniem. On człowiek głęboko wierzący nie dowierzał Bogu i dlatego pozostał niemy do narodzin syna, Jana Chrzciciela. Jakże inaczej zachowała się podczas Zwiastowania Pańskiego Maryja. Ona młodziutka, nie doświadczona przez życie dziewczyna ufała Bogu bez zastrzeżeń, bo Maryja naprawdę głęboko wierzyła w Boga i bez wahania rzekła „Oto ja służebnica Pańska….” Tym samym bez zastrzeżeń weszła w plan Boży. Jej FIJAT  to „tak” bez zastrzeżeń na słowo Boże. Zdarzenia jakie nastąpiły potem rozważała w swoim sercu. To między innymi: proroctwo Symeona, poszukiwanie dwunastoletniego Jezusa, wesele w Kanie Galilejskiej aż  po śmierć Jezusa na Krzyżu, którego bez sprzeciwu oddała. Legioniści to oręż w  ręku Maryi, gotowi do podejmowania wielkich zadań dla Boga i dla ratowania dusz, podążający śladami Maryi w drodze do Niebieskich drzwi. Legioniści oddali swoje serca Maryi, a tam jest skarb człowieka gdzie jest jego serce. Bóg chciał, żeby serce Maryi było zawsze blisko Jezusa. Podążajmy śladami Maryi.

Na zakończenie Mszy świętej odśpiewaliśmy Hymn Legionu Maryi. Kapłanom, wręczyliśmy czerwone róże na znak naszej wdzięczności za liturgię Mszy Świętej.

O oprawę Mszy św. zadbali legioniści wraz z organistą panem Jackiem, a panowie z Kościelnej Służby Porządkowej wraz z panem kościelnym Piotrem pełnili rolę ministrantów, za co serdecznie podziękowała s. Maria – prezydent Kurii.   

Po Mszy Świętej udaliśmy się na agapę do auli Prymasa Wyszyńskiego zorganizowaną przez legionistów z Kurii Matki Boskiej Opatrzności w Wołominie. Było nas ok. 200 osób. Dzieląc się przeżyciami legioniści podkreślali wielkie duchowe przeżycie tej uroczystości, pouczającą homilię ks. Grzegorza, trafiającą do serca, serdeczną rodzinną atmosferę podczas agapy, wzajemną pomoc i bliskość drugiej osoby. Także ci którzy mieli problemy natury fizycznej nie zostali pozostawieni sami sobie. Matka Boża zaraz postawiła kogoś, kto przyszedł z pomocą.

Zapraszamy Legionistów i sympatyków na legionowe uroczystości na których usłyszą pouczające homilie oraz poczują wyjątkowość tej rodziny legionowej, a niezrzeszeni może usłyszą „Pójdź za mną…” i za rok wypowiedzą osobiście poświęcenie się Niepokalanej jako legioniści słowa przyrzeczenia  ”Jestem całkowicie Twój, moja Królowo, moja Matko i wszystko, co posiadam jest Twoje” już na zawsze wyryją się w ich serca.

Następne spotkanie to Pierwsza Sobota Miesiąca – 2 maja, w  parafii św. siostry Faustyny w Helenowie początek g. 9:30 – zapraszamy.

Kuria Legionu Maryi p.w. MB Opatrzności 

Wołomin, 21.03.2015 r.