• 004.JPG
  • 026.JPG
  • 065.JPG
  • 093.JPG
  • 098.JPG
  • 099.JPG
  • 115.JPG
  • 118.JPG

PIERWSZA SOBOTA MIESIĄCA

w parafii św. siostry Faustyny Kowalskiej w Helenowie

2 maja 2015r.

Legion Maryi w pierwszą majową  sobotę o g. 9:30 zgromadził w kościele parafialnym w Helenowie legionistów i sympatyków oraz miejscowych parafian na spotkaniu modlitewnym – nabożeństwa pięciu pierwszych sobót miesiąca. Było to nasze czwarte spotkanie w ogłoszonym przez Papieża Franciszka roku osób konsekrowanych, w którym pragniemy wynagradzać zniewagi, jakimi obrażane jest Niepokalane Serce Maryi.

 

            Proboszcz parafii ks. Ireneusz Węgrzynowicz opiekun prezydium Legionu Maryi p.w MB Bramo Niebieska witając zebranych powiedział między innymi: zebraliśmy się już w lepszych warunkach, dzięki wsparciu budowy naszej świątyni również przez Wasze parafie możemy się pochwalić, że od ostatniej waszej wizyty mamy nową posadzkę, pomalowane ściany i wieloma innymi pracami wykończeniowych. Dzień dzisiejszy to również święto dziesiątej rocznicy powstania Legionu Maryi w naszej parafii. Następnie dokonał wystawienia Najświętszego Sakramentu, abyśmy mogli odmówić wynagradzający Różaniec. Rozważaliśmy tajemnice Radosne Różańca Świętego. Przy tajemnicy „Znalezienie Pana Jezusa” prowadziliśmy rozmyślania nad tajemnicami różańcowymi w intencji zadośćuczynienia zniewag, jakie Maryja doznaje od ludzi. Święta Rodzina: Maryja, Józef i Pan Jezusem, pełni radości i miłości udali się starym zwyczajem na pielgrzymkę do Jerozolimy. W drodze powrotnej okazało się, że Jezusa nie było z pątnikami. Maryja i Józef pełni niepokoju szukali GO. My prosiliśmy o to abyśmy kiedy zejdziemy z drogi zbawienia szybko znaleźli Jezusa, który zawsze na nas czeka pełen miłości.

            W konfesjonale posługiwali ks. Proboszcz Ireneusz Węgrzynowicz i opiekun Kurii Legionu Maryi ks. Eugeniusz. Spalony FDP. Dziękczynną Mszę Świętą w naszej intencji i prezydium MB Bramo Niebieska w dziesiątą rocznicę powstania, odprawił ksiądz Proboszcz  tej parafii w koncelebrze z ks. Eugeniuszem Spalonym. W homilii ks. Eugeniusz kontynuując rozpoczęty temat w poprzednich nabożeństwach FATIMA Orędzie tragedii czy nadziei?  Wg Antonio A. Borelli  przypomniał aktualność orędzia fatimskiego. „Dla wielu współczesnych katolików, którzy zachłysnęli się intelektualną pychą, są one jeszcze jednym przejawem religijności dobrej dla prostaczków. Tymczasem objawienia fatimskie nabierają znaczenia dopiero gdy spojrzymy na nie z perspektywy  tradycyjnej myśli katolickiej mającej swe źródła w nauczaniu św. Augustyna o dwóch państwach. Państwo Boże jako zbiór ludzi, którzy żyją Bożą miłością i ziemskie państwo człowieka, które wyrasta z pychy i nieposłuszeństwa Bogu. Kończąc homilię ks. Eugeniusz postawił pytanie: czy nasze czasy nie zbliżają się do czasów Sodomy i Gomory?

            Na zakończenie Mszy Świętej zaśpiewaliśmy Hymn legionowy przy akompaniamencie organisty z tej parafii po Bożym błogosławieństwie legioniści z prezydiów z Helenowa podziękowali kapłanom za odprawienie nabożeństwa, uczestnikom za liczny udział. Natomiast  s. Maria Bereszyńska – prezydent KURII zaprosiła wszystkich na nocne czuwanie z 15/16 maja do parafii Matki Boskiej Częstochowskiej, które rozpoczniemy Apelem Jasnogórskim o g. 21:00 .

            Następne nabożeństwo połączone z imprezą na wolnym powietrzu oraz 25-rocznicą powstania Legionu Maryi na naszym terenie zostanie odprawione 6 czerwca w parafia  MB Nieustającej Pomocy w Duczkach, na które serdecznie zapraszamy.

Kuria Legionu Maryi pw. Matki Boskiej Opatrzności 

Wołomin, dn.02.05.2015r