• 004.JPG
  • 026.JPG
  • 065.JPG
  • 093.JPG
  • 098.JPG
  • 099.JPG
  • 115.JPG
  • 118.JPG

NOCNE CZUWANIE  Legionu Maryi  – 15/16 maja 2015r. w kościele p.w. Matki Bożej Częstochowskiej w Wołominie

Apel Jasnogórski dał początek czuwaniu nocnemu przed obrazem Matki Boskiej Częstochowskiej. Dnia 15 maja w parafii MB Częstochowskiej, w Wołominie  członkowie i sympatycy Legionu Maryi z KURII p.w. Matki Boskiej Opatrzności po raz drugi przed  wizerunkiem Czarnej Madonny stanęli aby dać wyraz swojego oddania i przywiązania do Maryi Niepokalanej.

 

Proboszcz tej parafii ks. Prałat Sylwester Sienkiewicz powitał bardzo serdecznie Legionistów zebranych na tym nabożeństwie. Powiedział między innymi, że miał przyjemność spotkać na swojej drodze ks. Jana Twardowskiego, który powiedział, że  stare świątynie są pełne modlitwy wznoszonej przez długie lata. Nasz kościół jest takim miejscem, bo przez 90 lat istnienia wiele gorących modlitw wznosiło się do Boga poprzez Maryję i wszystkich świętych. Dzisiaj wy także przyszliście aby się modlić. Polecajmy więc poprzez wstawiennictwo Niepokalanej patronki Legionu naszą Ojczyznę, która w tych dniach szczególnie potrzebuje naszego wsparcia, za Papieża Franciszka, o rozwój Legionu Maryi u nas i na świecie, za kapłanów, a szczególnie za  opiekunów duchowych naszego Legionu, za  zgromadzonych legionistów i ich rodziny, za tych którzy nie mogli być z nami, za chorych o łaskę zdrowia, za zmarłych legionistów i zmarłych z naszych rodzin przywołując wspomnienie naszego śp. prałata ks. Jana Sikorę i śp. ks. Marka Królaka. Za Prezydium Matki Boskiej Częstochowskiej w 15 rocznicę powstania, za Prezydium Bramo Niebieska w 10 rocznicę powstania i za pr. MB Pośredniczka Łask w 25 rocznicę powstania. To wielki zaszczyt dla parafii powiedział ks. proboszcz, że została wybrana na Nocne Czuwanie Legionowe.  Po odśpiewaniu Apelu s. Maria Bereszyńska – prezydent KURII witając nas podała program dzisiejszego spotkania modlitewnego.

Następnie zaśpiewaliśmy Hymn legionowy, odmówiliśmy modlitwy legionowe i  Różaniec Święty Tajemnice Bolesne, po których prowadził nas ks. Grzegorz Idzik: każda tajemnica uczy nas cierpliwości, umiłowania Krzyża, wytrwałego znoszenia cierpień, umartwiania się. Wystawiony NSPJ pozwolił nam zagłębić się w modlitwę dziękczynną za otrzymane łaski, wynagradzać za nasze grzechy, przepraszać Pana Jezusa za nasze słabości, prosić o Boże błogosławieństwo na każdy dzień, modlitwom tym przewodniczyło pr. MB Pośredniczka Łask  z opiekunem duchowym ks. Markiem Grzegrzułką z Duczek.

Około godziny 24:00 uczestniczyliśmy we Mszy św., którą sprawował ks. Prałat Sylwester Sienkiewicz – proboszcz z goszczącej nas parafii MB Częstochowskiej i ks. Mark Grzegrzułka z Duczek. Rozpoczynamy dzień powiedział ksiądz proboszcz uroczystością w której wspominamy św. Andrzeja Bobolę, prezbitera i męczennika, patrona Polski. Natomiast ks. Marek Grzegrzułka głosząc homilię między innymi powiedział: św. Andrzej Bobola który kochał Boga jest świętym męczennikiem. Poddawany torturom kiedy kozaccy oprawcy kazali wyrzec się wiary on wzywał imienia Jezus.

Po Mszy świętej legioniści podziękowali kapłanom symbolicznymi różami, które zostały złożone przed Matką Bożą, potem  udaliśmy się na herbatkę i ciasto zorganizowaną przez Legionistów z prezydium Matki Bożej Częstochowskiej z ich solenizantką s. Zosią, której życzyliśmy opieki Niepokalanej i wielu łask Bożych.

Potem odprawiliśmy bardzo uroczystą Drogę Krzyżową, która przypominała nam bezradność człowieka wobec zła i cierpienia, a o  godzinie trzeciej zaśpiewaliśmy Koronkę do Miłosierdzia Bożego jaką nauczył św. s. Faustynę Pan Jezus podczas objawień.

Natomiast rano pod przewodnictwem organisty p. Krzysia zaśpiewaliśmy Godzinki. W tę noc świątynia MB Częstochowskiej, była przepełniona śpiewem połączonym z gorliwą modlitwą.

Dziękujemy serdecznie proboszczowi ks. Sylwestrowi Sienkiewicz za udostępnienie na ten czas świątyni, ks. Grzegorzowi za przewodniczenie modlitwom ks. Markowi za homilię, a prezydium pw MB Częstochowskiej za czuwanie organizacyjne oraz panu organiście za śpiew. Dziękujemy wszystkim uczestnikom, szczególnie legionistom za bardzo liczny udział, a było nas ok. 80 osób.

Zapraszamy na spotkanie modlitewne w I-sobotę czerwca w dniu 6 czerwca 2015r.

Kuria Legionu Maryi  pw MB Opatrzności – 15/16 maja 2015r.

.