• 004.JPG
  • 026.JPG
  • 065.JPG
  • 093.JPG
  • 098.JPG
  • 099.JPG
  • 115.JPG
  • 118.JPG

Pielgrzymka Legionu Maryi

OBÓRY i SKĘPE 25 lipca 2015 r.

25 lipca 2015 r. o godzinie 5:00 legioniści i sympatycy  z KURII p.w. Matki Boskiej Opatrzności, wyruszyli autokarem z przed kościoła św. Józefa Robotnika, w Wołominie by nawiedzić sanktuaria Maryi słynące łaskami.

W tej pielgrzymce mieliśmy zaszczyt gościć siostrę Goreti Nowakowską ze zgromadzenia Sióstr Pasterek, która przebywa na misjach w Kazachstanie a obecnie jest na urlopie w Polsce  między innymi w Wołominie. Ruszając w drogę poleciliśmy się opiece Matce Bożej i św. Krzysztofowi patronowi dnia i opiekunowi kierowców.

 

Modląc się tajemnicami Radosnymi różańca świętego dotarliśmy do Sanktuarium Skępskiego Królowej Mazowsza i Kujaw. Przy wejściu powitała nas w kopii figurka Matki Bożej Brzemiennej wokół której są ślady po kulach z drugiej wojny światowej pozostawione przez Niemca próbującego strzelać do wizerunku Matki Bożej. Z ust ojca z zakonu Bernardynów, kustosza, wysłuchaliśmy historię sanktuarium. Dowiedzieliśmy się o Cudownej Figurze Matki Bożej Skępskiej umieszczonej w ołtarzu, słynącej łaskami. Do tego sanktuarium szczególnie udają się pielgrzymi proszący o potomstwo.

W dalszej drodze śpiewem i modlitwą wielbiliśmy Boga i Maryję i tak dotarliśmy do Klasztoru Ojców Karmelitów w Oborach. Wzięliśmy udział w sobotnim Wieczerniku Królowej Pokoju na wzór wieczernika w Medjugoriu. W centrum Wieczernika był wystawiony Najświętszy Sakrament, a u stup MB Bolesnej, nasi pielgrzymi zostali zaproszeni do modlitwy różańcowej. I tym sposobem pięć naszych pątniczek mówiło Różaniec Święty.

W czasie Mszy Świętej, którą w intencji pielgrzymów sprawował Karmelita Ojciec Piotr Męczyński opiekun pielgrzymów w koncelebrze z dwoma przybyłymi kapłanami, nasze legionistki  również zostały zaproszone do czytania liturgicznego, modlitwy wiernych a psalm zaśpiewała towarzysząca nam s. Goreti. W homilii Ojciec Piotr między innymi podkreślił rangę szkaplerza, powiedział: „Szkaplerz noś na Różańcu proś”. Natomiast Siostra Goreti opowiedziała o swoje pracy na misji w Kazachstanie. Jest już tam7 lat. Razem z innymi siostrami ze zgromadzenia Sióstr Pasterek i księdzem, który przyjechał z parafii częstochowskiej, przemierzają przydzielone ich opiece obszary Kazachstanu, odprawiając Mszę św. katechizując dzieci i młodzież głosząc słowo Boże. A w stepach szukają   zagubionych ludzi i ewangelizując ich zapraszając do kościoła katolickiego. Wielu mieszkańców tego kraju to potomkowie Polaków wywiezionych do Rosji. Ojciec Piotr dziękując siostrze za świadectwo swojej pracy podkreślił, że są pasterkami na wzór „Jezusa Dobrego Pasterza”  na tym terenie.

Podczas Wieczernika w Godzinie Miłosierdzia odmówiliśmy Koronkę i litanię do Miłosierdzia Bożego a także odbyła się ceremonia przyjęcia do Szkaplerza Karmelitańskiego. Z naszych pielgrzymów 4 osoby przyjęły Szkaplerz.

Towarzyszyła nam ogromna burza, która nie oszczędziła rosnącego tam pięknego drzewa. Żegnając Matkę Bożą  Bolesną w drodze powrotnej odmówiliśmy Różaniec legionowy, rozdaliśmy ponad 20 Cudownych Medalików oraz 10 osób podjęło Duchową adopcję dziecka poczętego, deklarując, że przez 9 miesięcy modlić się będą w tej intencji.

Wróciliśmy wieczorem, Wołomin przywitał nas także burzą, ale my mieliśmy w pamięci wsławioną łaskami Cudowną Figurę Matki Bolesnej.

KURIA  LM p.w. Matki Boskiej Opatrzności. Lipiec 2015r.