• 004.JPG
  • 026.JPG
  • 065.JPG
  • 093.JPG
  • 098.JPG
  • 099.JPG
  • 115.JPG
  • 118.JPG

KONGRES KURII LEGIONU MARYI pw. Matki Boskiej Opatrzności w WOŁOMINIE

Z okazji 20-lecia istnienia Legionu Maryi przy par. św. Józefa Robotnika w Wołominie, zorganizowany został III kongres Legionu Maryi. Poprzedzony jednodniowymi rekolekcjami. Kongres poświęcony był Anatolowi Kaszczukowi z racji ogłoszonego przez Legion Maryi Roku Anatola Kaszczuka w 10-ą rocznicę jego śmierci i osobom konsekrowanym z racji Roku Życia Konsekrowanego. 

 

Kongres rozpoczęto modlitwami legionowymi i Różańcem św. tajemnice radosne, które prowadził ks. Teofil Górny fDP założyciel LM w parafii. Ks. Teofil przytulił nas jak zwykle do swojego serca pełnego miłości i oddania Matce Bożej i Legionowi Maryi. Do wygłoszenia alokucji poprosił ks. Stanisława Kosiorowskiego MIC Opiekuna Duchowego Komicjum MB Zwycięskiej, który powiedział: Przed homilią podczas Mszy św., którą mam zaszczyt wygłosić na Kongresie muszę koniecznie podzielić się z wami świadectwem jakie usłyszałem. Otóż, pewna kobieta modliła się gorąco o uratowanie małżeństwa swojego syna, którego żona robiła wiele, żeby uwolnić się od męża i oddać się krajerze zawodowej. Mąż wyprowadził się do hotelu, a ona rozpoczęła nowe życie. Syn dzwonił do swojej mamy, był przygnębiony, bo kochał swoją żonę i dzieci, ale nic nie mógł zrobić. Matka modliła się na Różańcu prosząc Matkę Najświętszą o pomoc. Zastanawiała się w jaki sposób Bóg rozwiąże ten problem i czy to jest jeszcze możliwe. Synowa zachorowała i potrzebowała pomocy męża. Jak nieprzewidywalne są drogi Boże. Choroba synowej okazała się wymodloną łaską pojednania małżonków.

Następnie proboszcz naszej parafii ks. Jacek Pawlicki FDP powitał bardzo serdecznie przybyłych gości i wszystkich uczestników tego spotkania. Przekazał pozdrowienia od opiekuna KURII ks. Eugeniusza Spalonego fDP przebywającego w szpitalu. Zapewnił, że ks. Eugeniusz jest duchem ze wszystkimi podczas tego spotkania. Jestem zaszczycony powiedział ks. Jacek, że zaproszenie legionowe przyjęło tylu gości. Witam wszystkich bardzo serdecznie, a w śród nich opiekuna Komicjum Diecezji Warszawsko–Praskiej ks. Stanisława Kosiorowskiego MIC, ks. Roberta Pogorzelskiego opiekuna LM z legionistami z Siennicy, przedstawicieli Komicjum Mater Misericordiae, przedstawicieli z Kurii LM z Miedzeszyna, ci już drugi dzień z nami trwają.

Ksiądz proboszcz podkreślił rangę Kongresu, którego tematem przewodnim był Anatol Kaszczuk, rycerz Niepokalanej, założyciel LM w Polsce. Przygotowując się do dzisiejszego dnia ks. proboszcz powiedział: „Zagłębiłem się w życiorys tego wielkiego człowieka. Postać ta mnie zafascynowała i zauroczyła. Jego wezwanie „kocham – służbę” mówi samo za siebie”

Historię LM w naszej parafii przedstawiła s. Maria – prezydent KURII. Wszystkie zdarzenia legionowe te ważne i mniej ważne zostały utrwalone w Kronice Legionowej. Zaprosiła uczestników i gości do wpisania się do tej Kroniki. Przypomniała trudne początki i ogrom pracy jaką włożyli legioniści przez te 20 lat. Podziękowała pierwszym i obecnym oficerom Kurii za wkład jaki przez ten czas włożyli.

Przy naszej parafii jest Hospicjum Bożej Opatrzności, a z racji Roku Życia Konsekrowanego siostra Augustyna – Orionistka pokazała duchowość w konferencji pt. Osoby konsekrowane a ratowanie dusz ludzkich”. Na wstępie przedstawiła świadectwa zasłyszane lub doświadczone podczas pracy w hospicjum. Przedstawiając co znaczy, osoby konsekrowane powiedziała między innymi: ”Osoby konsekrowane to ci, którzy poświęcili się Bogu i kościołowi, których misją jest ratowanie dusz ludzkich”. Przybliżyła postacie niektórychdobrze nam znanych świętych i błogosławionych, których wstawiennictwa często przyzywamy:. bł. Matka Teresa z Kalkuty – Założycielki Sióstr Misjonarek Miłości, św. Faustyna Kowalska – Apostołka Bożego Miłosierdzia. św. Alojzy Orione – Założyciela Małego Dzieła Bożej Opatrzności, ojca ubogich, dobroczyńcę cierpiących i opuszczonych, bo wszyscy oni, poprzez modlitwę i ofiarę zostali zaproszeni przez Chrystusa do współpracy w dziele zbawienia dusz.

Na potwierdzenie jej słów legionistki wolontariuszki posługujące w Hospicjum przedstawiły kilka świadectw. Dzięki ich pracy zatwardziali przeciwnicy sakramentów świętych pojednywali się z Bogiem i byli wdzięczni za włożoną prace nad nimi, która sprowadziła ich w ostatniej godzinie życia na drogę Najwyższego.

                W sesji o tematyce „Anatol Kaszczuk rycerzem Królowej Różańca świętego” s. Hanna – wiceprezydent Kurii pokrótce przedstawiła postać Anatola Kaszczuka, jego powołanie do pracy w Legionie Maryi, jego umiłowanie do modlitwy różańcowej. Anatol Kaszczuk, to świecki apostoł, niewolnik Matki Bożej, obdarowany przez Nią łaską zrozumienia potęgi i mocy Różańca Świętego, założyciela Legionu Maryi w Polsce, twórca Nieustannych Różańców tzw. Oblężeń Jerycha, Kongresów Różańcowych i propagowania Cudownego Medalika.

Natomiast przy Apostolacie Cudownego Medalika s. Elżbieta z Duczek przedstawiła świadectwo ze spotkania na które zaproszona została do par. MB Nieustającej Pomocy w Duczkach szarytka s. Barbara Lisowska. To dzięki tej akcji alkoholik, tyran dla rodziny i zatwardziały przeciwnik kościoła dostąpił łaski nawrócenia i w tym dniu przystąpił do sakramentu pokuty i do dzisiaj trwa w wierze.

W przerwie miedzy sesjami odśpiewaliśmy Anioł Pański

                W sesji Osoby Konsekrowane a Apostolat legionowy ks. Teofil Górny FDP modlił się na wstępie między innymi słowami: „Jezu zanurzam w Twojej przenajświętszej Krwi cały ten rozpoczynający się dzień, który jest darem Twojej nieskończonej miłości. Zanurzam Kongres Legionowy, siebie,  was wszystkich. Zapraszam Cię Jezu do nas, niech dziś zajaśnieje chwała Krwi i objawi się jej moc”. Legion to powołanie, na które, wy odpowiedzieliście Maryi i odtąd staliście się żołnierzami w Jej przemożnej służbie. Niosąc Boga ludziom, docierając do potrzebujących w szpitalach w hospicjach, domach pomocy. Po tym spotkaniu powiedział ksiądz, jestem zaproszony do chorego z Panem Jezusem. Człowiek ten nie chciał widzieć księdza. Wezmę Pana Jezusa  z TABERNAKULUM, módlcie się abym mógł Pana zostawić w Tabernakulum serca tego człowieka, proszę was módlcie się. W poniedziałek dowiedzieliśmy się, że pan ten przyjął Komunię św.

Świadectwo Moje pielgrzymowanie przedstawiła s. Janina z pr. Matki Dobrej Rady. Mówiła o śp. Stefanie, który w pokutnych pieszych pielgrzymkach do różnych sanktuariów zarówno w Polsce jak i za granicą przeszedł tysiące kilometrów. Brat Stefan zmarł dwa miesiące temu.

Propagowanie Różańca. Różańce wykonywane przez legionistki i inne osoby poświęcił ks. Teofil Górny – rekolekcjonista i pożegnał się z nami. Siostra Jadwiga opowiedziała jak doszło do tego, że robione są różańce, że są wysyłane na misje, prawie na wszystkie kontynenty świata (Ameryka, Afryka, Azja) oraz dla więźniów i innych, którzy chcą się na nich modlić.

Zbliżyliśmy się do punktu kulminacyjnego naszego Kongresu, żeby uczestniczyć we Mszy świętej, której przewodniczył ks. proboszcz Jacek Pawlicki w koncelebrze z sześcioma kapłanami: ks. Jan Andrzejewski proboszcz par Świętej Trójcy, ks. Ireneusz Węgrzynowicz proboszcz parafii św. Faustyny, ks. Stanisław Kosiorowski MIC proboszcz parafii NMP z Lourdes, ks. Robert Pogorzelski opiekun LM z Siennicy, ks. Grzegorz Idzik z par MB Królowej Polski, ks. Andrzej Pałka fDP z parafii św. Józefa Robotnika. W homilii ks. Stanisław opiekun Komicjum MB Zwycięskiej między innymi powiedział: Wszędzie gdzie odmawiany jest Różaniec tam jest Matka Boża Różańcowa. Spójrz na Maryję zobacz jak wierna jest Ona Panu Bogu. We wszystkich tajemnicach różańcowych zgadza się z wolą Boga. Były one niepojęte dla Niej, a jednak będąc posłuszna woli najwyższego pokazuje nam program na nasze życie, którym jest Ofiara Mszy Świętej – stanąć pod Krzyżem.     

Ks. proboszcz Jacek Pawlicki kończąc tą uroczystość powiedział, że jest podbudowany tak liczną rzeszą uczestników, dobrą organizacją spotkania i taką ciepłą atmosferą jaka tu panowała.

Na zakończenie księża zostali obdarowani czerwonymi różami aby pamiętali o legionistach i legionie w ich parafiach, a ksiądz Jacek proboszcz udając się do szpitala do ks. Eugeniusza Spalonego – opiekuna Kurii, zobowiązał się przekazać nasze pozdrowienia i różę, żeby umiliła choremu księdzu ten czas. 

Prezydent KURII s. Maria podziękowała wszystkim kapłanom za tak liczny udział we Mszy św., a gospodarzowi świątyni dziękując, złożyła również gratulacje z racji nominacji na Wicedziekana Dekanatu Wołomińskiego. Podziękowała gorąco gościom, którzy wpisali się do Kroniki Legionowej i zaprosiła wszystkich na agapę do Auli kardynała Stefana Wyszyńskiego, na ciepły poczęstunek.

Podczas agapy zabrali głos goście z Komicjum Mater Misericordiae, które jeszcze kilka lat temu było naszym Komicjum. Siostra Jola Widenko była podbudowana tak dobrą organizacją, doborem tematów, tylu budujących świadectw, zgromadzeniu tylu kapłanów, którzy mimo zajęć znaleźli czas aby tu przyjechać. Duża rzesza legionistów czynnych i pomocniczych stanęło na wezwanie Niepokalanej, aby swój czas poświęcić na ugruntowywanie swojej służby w legionie.

Gratulacjom nie było końca. W tym miejscu zostali docenieni poprzedni i obecni oficerowie Kurii, którzy przez okres 20 lat tak doskonale rozwinęli Legion w Wołominie, że w tej chwili jest już 15 prezydiów. To dzięki Opatrzności Matki Bożej i naszemu założycielowi ks. Teofilowi Górnemu fDP oraz aktualnemu opiekunowi LM ks. Eugeniuszowi Spalonemu fDP udało się tak wiele osiągnąć.

W spotkaniu uczestniczyło ok. 100 osób.

Janina Grzegórska

Hanna Wysocka-Kudła

Wołomin 10 października 2015r.