• 004.JPG
  • 026.JPG
  • 065.JPG
  • 093.JPG
  • 098.JPG
  • 099.JPG
  • 115.JPG
  • 118.JPG

Rekolekcje  KURII Legionu Maryi  p.w. Matki Boskiej Opatrzności w Wołominie w przeddzień III-go Kongresu z okazji 20-lecia istnienia Legionu Maryi przy par. Św. Józefa Robotnika w Wołominie – 9 października 2015r.

Legioniści z udziałem rekolekcjonisty i założyciela Legionu Maryi w naszej parafii, ks. Teofila Górnego, wzięli udział w REKOLEKCJACH zorganizowanych w przeddzień  III- go  KONGRES Legionu Maryi który zorganizowano z okazji 20-lecia istnienia Legionu Maryi przy par. św. Józefa Robotnika w Wołominie. Rekolekcje rozpoczęliśmy Hymnem do Ducha Świętego, po czym pod przewodnictwem legionistek z Kobyłki odprawiliśmy Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP. Modlitwy legionowe, i Różaniec św. tajemnice Bolesne,  prowadziła s. Ela Budziszewska z Kobyłki – skarbnik Kurii.

 

Maria Bereszyńska- prezydent KURII powitała bardzo serdecznie ks. rekolekcjonistę i wszystkich uczestników, a ks. Teofil Górny witając nas powiedział „jesteście kochani” Jeżeli ma się w sercu miłość to wszystko wychodzi tak jak nasza przyjaźń, która trwa już 20 lat. Dziękuję Wam, że pozwoliliście się wciągnąć w wir ewangelizacji. Wezwanie jakie nosi wasza Kuria i pierwsze prezydium to: „Matka Boskiej Opatrzności” To wezwanie jak wiecie jest mi bardzo drogie, ponieważ ta Matka  opatruje wszystkie nasze rany.

Kilka dni temu gościłem na rekolekcjach pewną grupę, ale tylko Wy przyjeżdżając na rekolekcje do mnie do Międzybrodzia Bialskiego odprawiacie górskimi dróżkami Drogę Krzyżową. Często z laseczkami albo podtrzymywane przez współ pątniczki. 

Tak bardzo tęskniłem za wami, teraz możemy wspólnie modlić się cieszyć się i wspominać miniony czas. Widzę was dużą rzeszę, która odpowiedziała na wezwanie Niepokalanej by jako legioniści podejmować wielkie zadanie dla Boga i dla ratowania dusz.

Początki były trudne to fakt, (wspomina ksiądz) bo bez doświadczenia w Polsce  ale z wielkim entuzjazmem z siostrami Danusią, Basią, Elą, Marysią, Alą, Tereską i wielu  innymi, zabraliśmy się do pracy. Początkowo posługiwaliśmy się Podręcznikiem Legionowym przywieziony przeze mnie z Brazylii, tłumaczyliśmy wspólnymi siłami na język polski.

 W tym miejscu z ogromnymi emocjami pierwsze legionistki opowiedziały jak były zachęcane do pracy w legionie. Pielgrzymki, spowiedzi, rozmowy pomiędzy nabożeństwami w kościele, na ulicach prowadzone przez ks. Teofila prowadziły do wyszukiwania kandydatów do podjęcia tej pracy. Szczególne zwrócenie się księdza do kogoś słowami ”jesteś mi bardzo potrzebna do pomocy przyjdź proszę do Legionu Maryi”  albo „bez twojej pomocy sam sobie nie poradzę pomóż mi” powodowały, że rozmówca czuł się potrzebny i zaszczycony takim wyborem  i  stanowił dobry materiał na kandydata w legionie.

Po zebraniach poszczególnych prezydium legioniści udawali się na wieczorną Mszę św. do kościoła i tu nowi, którzy po raz pierwszy uczestniczyli w spotkaniu legionowym byli zaskoczeni ponieważ, ksiądz Teofil odprawiając Mszę świętą wspominał aktualne solenizantki i solenizantów polecając ich w modlitwie. W takiej sytuacji to nawet ci dotąd niezdecydowani garnęli się do tej wspólnoty Wspomnienia wywołały wiele łez wśród  uczestników rekolekcji, a wśród sympatyków LM wielu zobaczyło jak dobrze jest być w tej wspólnocie dzięki której można przetrwać trudne chwile  w życiu, mając wsparcie w jego członkach i nie jest się pozostawiony samemu sobie w zmaganiach  z losem. W codziennej legionowej modlitwie cała rzesza legionistów modli się za nich.

   Msza Święta, odprawiona została ok. godziny 10:00. Przewodniczył rekolekcjonista ks. Teofil Górny FDP w koncelebrze ks. proboszczem Jackiem Pawlickim FDP. Homilię wygłosił ks. Teofil, a w niej między innymi powiedział: Duchu Święty natchnij, zachowaj nas od wszelkich złości. Polecam ten dzień i spotkanych ludzi, sprawy z jakimi się spotkam Tobie Jezu przez ręce Maryi Matki Twojej.

Cieszę się, że macie takiego proboszcza, który utożsamia się z wami i chce modlić się z ludem prostym wypraszając łaski. Dziękuję, że przyjęliście wezwania Matki Bożej. Ktoś was zaprosił do wspólnoty LM ale zapraszający byli tylko narzędziem w Jej przemożnych rękach. Ja uchwyciłem się LM bo on ma w sobie Maryję i Ducha Świętego, dobrze, że i wy poszliście tą drogą. Może nasze dokonania są niewielkie, ale ta ochota pomagania innym przez Matkę Bożą przynosi ulgę tym, którzy tego potrzebują. Różaniec Święty rozrósł się przez Legion, ta prosta modlitwa pomogła niejednemu.

Po Mszy św. zaśpiewaliśmy Maryi Pannie Anioł Pański i po tak wielkiej duchowej uczcie, daliśmy pożywienie i ciału udając się na agapę.

II konferencja prowadzona przez ks. Teofila była pod hasłem „Przypatrzcie się waszemu powołaniu”. Przyszłaś do LM Danusiu, Elu i inni bo miałaś wiarę. /powiedział rekolekcjonista/ Potrafiliście się otworzyć na Maryję. Rozwinęliście to dzieło żeby Matka Boża była znana i kochana, bo mieliście wiarę. Pan Jezus często mówił „Wielka jest twoja wiara”. Jeśli ktoś nie ma wiary, z nim się nie da pracować. Frank Duffe powtarzał „wiara ma być przepojona miłością”, a gorąca miłość i żywa wiara mają się w nas odnowić. 

Wystawiony Najświętszy sakrament przez ks. Teofila  sprawił, że adorując Go w skupieniu i z pobudzoną w nas wiarą modliliśmy się również  modlitwą „MARGARETKA” za kapłanów i tu szczególnie polecaliśmy chorego ks. Eugeniusza Spalonego FDP.   

Wszystkie prezydia włączyły się w Koronkę do Miłosierdzia Bożego i Drogę Krzyżową, której tematem była rodzina.

Około godziny 16:30podziękowaliśmy księdzu rekolekcjoniście i uczestnikom rekolekcji za udział i wszystkich zaprosiliśmy na następny dzień, na KONGRES z okazji 20 – lecia powstania LM w naszej parafii (było nas ok 100 osób).

Janina Grzegórska –  sekretarz KURII Matki Boskiej Opatrzności